Recension:

The Quest for a Moral Compass

Kenan Malik

av Patrik Strömer

The Quest for a Moral Compass Kenan Malik Patrik Strömer recension etik Jesus Muhammed Neo nr 4 2014

Kenan Malik slår följe med historiens tänkare i boken The Quest for a Moral Compass (Atlantic Books). Genom att tematiskt verkligen försöka sätta sig in i hur världen fungerade när de olika moraliska systemen utarbetades, lyckas han både förklara hur idéer uppstod och vad i dem som har gjort att de kunnat leva vidare.

Som brukligt är inleds boken med de gamla grekerna. Deras nyckfulla gudar speglade ett heroiskt samhälle, där det var hjältemodigt att göra sin plikt. Genom reflektion och ifrågasättande kunde normer för ett gott liv utarbetas.

Jämför detta med de monoteistiska världsreligionerna, där sanningen blivit uppenbarad för någon (Moses, Jesus, Muhammed) och sedan legat till grund för samhällsmoralen. Eller de asiatiska lärorna, som kombinerar livet bortom detta med hur vi ska leva i detta liv. Inte bara hur påbud och förbud är utformade, utan även grunden för dessa, påverkar hur samhällen kan byggas på en enhetlig moraluppfattning.

Genom säkra nedslag i historien och det genomgående ”idématerialistiska” perspektivet, lyckas Malik både beskriva och förklara på en gång. Inte bara själva tänkandet, utan vilka konsekvenser det fick. Som att kristendomen från början var en reaktionär judisk sekt, men efter templets förstörelse i Jerusalem år 70 e Kr, tack vare Paulus, blev början på något nytt. När stentavlorna med budorden blivit förstörda, kunde den nya inriktningen ta plats och locka anhängare.

På liknande sätt var det med Martin Luther, vars krav var en återgång till en mer ursprunglig kyrka. Men det politiska programmet kom att skapa en legering mellan furste och statskyrka som passade dåtidens härskare. Detta skapade en individuell väg till frälsning, vilket gav oanade konsekvenser för de samhällen som reformerade sig. Med individuell kontakt med Gud, blev det också möjligt att välja en annan väg för den som så önskade. Reaktionens rekyler är vanligt förekommande i historien och har sällan beskrivits så elegant och med sådan värme som i denna bok.

Malik, som är programledare i BBC när han inte skriver och föreläser, har en förmåga till inkännande, som gör att man verkligen förstår hur och varför just dessa idéer tog fäste där och då.

Det är ingen bok att hetsa upp sig över, och just däri ligger dess styrka. I vår högljudda tid är det en befrielse att genom författarens allvar och nyfikenhet få sin etablerade historiesyn utmanad och bekräftad om vartannat.

Om det finns något väsen som kommunicerat moralen till människorna, då har vi att följa den. Men hur kan vi verkligen veta det? Och varför finns det olika religioner med olika moral? (även om de i väsentligheter liknar varandra) Slutligen, om det nu är så att varje människa själv måste upptäcka sin moral, i ett samhälle som ytterst styrs av moraliska koder, vilka vägar finns det att nå dit? Ett sätt är att läsa, reflektera, tänka och försöka förstå. Om det är vägen framåt, är Kenan Malik en pålitlig vägvisare.

Artikeln publicerad i Neo #4 – 2014

Lämna en kommentar