Warning: Undefined variable $l1 in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/index.php on line 137

Warning: Undefined variable $l2 in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/index.php on line 139

Svensk innovationskraft skapar banbrytande sätt att arbeta med integration av ensamkommande

Torsdagen den 31 augusti inleds ett unikt samarbete för att utveckla nya metoder för integration av ensamkommande. Svensk innovation är inom många områden världsledande, men inom social innovation ligger många länder före. Därför samlar nu SKLs förnyelselabb och barnrättsstiftelen Reach for Change representanter från myndigheter, näringslivet och svenska kommuner för att skapa integrationslösningar för ensamkommande barn och unga. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg medverkar och vill se fler sociala innovationer som svar på samhällets utmaningar.

  • Samverkan är helt avgörande för att skapa hållbara lösningar som bemöter våra sociala utmaningar. Integrationen av ensamkommande är en enormt viktig fråga som behöver bemötas från olika perspektiv. Därför vill jag se mer av denna form av social innovation skapad av ett gränsöverskridande samarbete och dialog mellan Sveriges kommuner, ensamkommande barn och unga, sociala innovatörer, myndigheter och näringsliv, säger Mikael Damberg, närings- och innovationsminister.

Under torsdagen den 31 augusti kommer ett antal prototyper till lösningar att utvecklas. Deltar gör Mikael Damberg, närings- och innovationsminister, ensamkommande, kommuner från hela Sverige, sociala innovatörer och Cecilia Grefve, regeringens nationella samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården. De starkaste idéerna kommer sedan få stöd av Reach for Change för att förverkligas i svenska kommuner.

  • Vi behöver vända perspektivet och börja med en djupare förståelse för de ensamkommandes egna erfarenheter. Sverige kan och bör bli världsledande på att använda social innovation som kraft i integrationsarbetet. Vi på Reach for Change har startat den första sociala inkubatorn för integration av ensamkommande, Innovation för integration, säger Sofia Breitholtz, vd, Reach for Change.

  • Kommuner, landsting och regioner står inför utmaningar som kräver nya arbetssätt och lösningar. SKL arbetar därför med att stärka innovationsförmågan hos våra medlemmar. Integrationen av ensamkommande ställer krav på nytänkande när det gäller utformningen av framtidens offentliga tjänster. Vi behöver bli bättre på att tillvarata och utveckla sociala innovationer i kommunsektorn, säger Klas Danerlöv, innovationsansvarig SKL.


För mer information och intervjuer, vänligen kontakta:

Daniel Ferreira, Pressekreterare Mikael Damberg, 0761 35 56 92

Hans Vindeland, Reach for Change, 0708 93 50 93

Klas Danerlöv, SKL, 08 452 78 24

Pia McAleenan, SVID/SKL, 0727 46 88 16Om Reach for Change

Reach for Change skapar social innovation, genom att söka, välja ut och stödja personer med banbrytande idéer som gör livet bättre för barn. Genom oss får de lönefinansiering, kunskap och ett nätverk för att utveckla sina idéer. Reach for Change är en svensk barnrättsstiftelse som har social innovation som arbetsverktyg. Verksamheten startade 2010 och idag stödjer vi sociala innovatörer - Change Leaders i 18 länder på tre kontinenter.


Om Förnyelselabbet vid SKL

Förnyelselabbet främjar användardriven innovation genom att ge användargrupper en roll som aktiva medskapare i frågor som påverkar deras liv och vardag. En central del i arbetet består av att föra samman aktörer från olika sektorer som arbetar med samma målgrupp. Förnyelselabbets nuvarande uppdrag handlar om hur vardagen kan förbättras för ensamkommande barn och unga. Labbet består av ett 50-tal ensamkommande ungdomar samt ett 40-tal aktörer som representerar kommuner, myndigheter, näringsliv och ideella organisationer. Labbet är ett initiativ från Sveriges Kommuner och Landsting och processleds av Stiftelsen Svensk Industridesign.


Warning: Undefined variable $media in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/functions.php on line 218