IT Gården certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001

IT Gården

Publicerad 2017-09-05 15:11

IT Gården har certifierats enligt ISO 9001 och ISO 14001 för sitt kvalitetsledningssystem och systematiska miljöarbete. Certifieringen garanterar en väletablerad struktur för kvalitet och ett fortsatt gediget miljöarbete.

Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) är ett internationellt standardiseringsorgan, representerat av nationella standardiseringsinstitutioner som arbetar med industriell och kommersiell standardisering. Sveriges medlemskap i ISO representeras av SIS Swedish Standards Institute som är fullvärdig medlem.

ISO 9001 bygger på ett antal grundläggande principer och används av miljontals organisationer världen över. Sammantaget handlar standarden om att organisationen ska utgå från kundernas behov och se över de interna arbetssätten för att minska kostnader. IT Gården har uppfyllt alla krav och blivit certifierad.  

ISO 14001 är en internationellt accepterad standard, som utgör grunden för fastställande av miljöledning, och som kan användas i alla typer av organisationer inom alla slags industrier. Men den är speciellt viktig för oss som proaktivt arbetar med att kontinuerligt minska vår miljöpåverkan, menar Johan Henckel.

Något som vi är extra stolta över är att vi fått ett offeciellt erkännande för vårt systematiska miljöarbete. Något som ligger helt i enlighet med vår policy och strategi, säger Johan Henckel. IT Gården är stolta över att vi fått ett kvitto på att vi gör rätt. Dock slutar inte våra åtaganden där, utan IT Gården kommer genomföra ytterligare satsningar inom miljöområdet.

Johan Henckel, CEO
0737-12 68 14
johan.henckel@itgarden.se

​Daniel Fogmark, PR & Marknad
​0737-12 68 93
​daniel.fogmark@itgarden.se

IT Gården grundades 1999 och har sedan starten arbetat med drift, hosting och molnlösningar. Vår vision är stressfri IT där vi levererar marknadens senaste teknologi till ett fast pris per användare per månad. Vi har över 100 medarbetare, 8 egna datacenters, svensk lokal support 24/7 och tar ett stort miljöansvar.

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.