Paulina Neuding - 2 september, 2015

Kommentar till debatten om bojkott mot DN

De senaste dagarna har några personer försökt koppla samman Neo med en uppmaning till bojkott av Dagens Nyheter. Den kopplingen är grundlös. Det blogginlägg som avses, skrivet av Marika Formgren, har inte publicerats i Neo eller på Neos sajt, inte skrivits på uppdrag av Neo eller av någon som är anställd på Neo. Formgren har sedan 2014 suttit i Neos redaktionsråd, bestående av en grupp utomstående personer som utan ersättning kommer med inspel och idéer till redaktionen. Hon har bidragit med två uppskattade artiklar i Neo. Hon meddelade mig i går kväll att hon inte vill fortsätta som medlem av Neos redaktionsråd, vilket hon själv motiverar på sin blogg. Att två journalister har hotats till livet de senaste dagarna är en skrämmande påminnelse om behovet av en saklig debatt om frågor rörande tonläget i det offentliga samtalet, journalistisk metod, anonymitet på nätet och hot och hat i offentligheten. Neo kommer att ha all anledning att återkomma till dessa frågor i sak framöver. Paulina Neuding Chefredaktör
Warning: Undefined variable $media in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/functions.php on line 218