Recension

The moral arc

Michael Shermer

av Mattias Svensson

Mattias Svensson recension Michael Shermer • The moral arc • Henry Holt & Co 2015 Neo nr 2 2015

I en tid av svarta tidningsrubriker ger Michael Shermers The moral arc välgörande perspektiv. Vi är på många sätt på väg mot ett rikare, friare och mer tolerant samhälle, ja ett mer moraliskt samhälle med större förståelse för en allt vidare krets människor, och även för djur och natur. En omvälvande tes är den nära kopplingen mellan förnuft och vetenskap och (god) moral, underbyggd av uppdaterad forskning. Med ökad kunskap följer bättre moral.

Shermer tränger exempelvis djupt in i ondskans väsen; häxbrännare, mördare, terrorister, slavägare och nationalsocialister. En påfallande stor del av deras handlingar styrs och har styrts av felaktiga föreställningar i sak, hos dem själva och i samhället omkring dem. Med vetenskapliga kausalförklaringar försvann jakten på illasinnade människor som förklaring till olyckor och katastrofer, och (Väst-)Tyskland kunde efter kriget på kort tid bli en tolerant liberal demokrati.

Ett väl amerikanskt och stundtals svepande perspektiv, men helheten är både lärorik och tankeväckande.

Michael Shermer • The moral arc • Henry Holt & Co 2015.

Publiceringsdatum: 2015-05-26
Artikeln publicerad i Neo #2 – 2015

Lämna en kommentar