Författarintervju:

Snabba frågor till Amanda Ekberg

av Johan Wennström

Varifrån fick du idén till romanen? 

– Efter att ha läst Per Lindebergs bok Döden är en man. Under läsningen av detta mästerverk blev jag mycket engagerad inte endast i styckmordsfallet och händelserna kring det, utan också i den verkliga personen Catrine da Costa och hennes öde.

Hur ser du på debatten om mordet? 

– Jag anser inte att det fanns någon riktig diskussion innan Lindebergs bok kom ut. Allmänheten har genom medierna varit av den uppfattningen att det var allmänläkaren och obducenten som var skyldiga. Att den förda debatten har varit starkt färgad av feminism har inte varit bra. Man ska vara försiktig med att ta människor, i det här fallet både Catrine da Costa och läkarna, i anspråk för politiska syften men det anser jag att den feministiska rörelsen har gjort. En viktig debatt om vittnens trovärdighet, polisens bristande utredning och mediernas hantering av fallet kom i skymundan för en debatt om mäns sexuella ursinne och kvinnors ofrivilliga underkastelse.

Vad hoppas du kunna uppnå? 

– Självklart har jag egna litterära ambitioner, men jag hoppas kanske främst att Catrine och orättvisan kan leda till att debatten om styckmordsfallet tas upp igen. Fortfarande angår det autentiska styckmordet allmänheten långt mer än andra brott och trots att fallet är preskriberat råder ett slags mystik kring mordet som tål att granskas än närmare. Min tanke bakom Catrine och orättvisan är att belysa den orättvisa som genomsyrade styckmordsfallet, och på så sätt ge någon sorts upprättelse åt de utpekade allmänläkaren och obducenten – och Catrine så klart.

Vilka är dina litterära förebilder? – Mina största förebilder är Sartre, Camus, Strindberg och Kafka. Därtill älskar jag P O Enquist och Torgny Lindgrens språk. Jag använder mig av mina förebilder i min egen roman som  intertexter.

När kommer boken ut?

– Förhoppningsvis innan året är slut.

Läs ett utdrag ur Amanda Ekbergs kommande roman.

Artikeln publicerad i Neo #4 - 2012

Lämna en kommentar