Pengar i handen

av Mattias Svensson

Är det värt att låta drygt 70 miljarder kronor sippra ner till de arbetslösa via den statliga Arbetsförmedlingen (AF) och anställda som förmedlar knappt ett jobb i månaden? En myndighet som tre av tio företag inte ens bryr sig om att kontakta vid rekrytering, och där åtta av tio som gör det inte tycker att de får någon hjälp.

Eller ska AF konkurrensutsättas så att mer skattepengar kan gå till privata aktörer, coacher och kurser i cv-skrivande?

Längre än så går inte alternativen inför höstens val. Internationellt har diskussionen tagit fart om mer radikala lösningar. Kanske vore det bättre att ge folk pengarna i handen i stället för till statliga program och byråkratier?

Tanken har lockat folk ur skilda politiska läger. Ekonomen Milton Friedman skissade på en negativ inkomstskatt, statsvetaren Charles Murray räknade för några år sedan på hur mycket en amerikan skulle kunna få i garanterad årsinkomst om alla välfärdsprogram skrotades, och diskussionen förs nu hos tankesmedjan Cato Institute.

Det är inte bara teorier. Schweiz ska ordna en folkomröstning om garanterad inkomst, även om datum inte är bestämt ännu. Statsvetaren Chris Blattman har i sin tur forskat om vad människor i utvecklingsländer gör om de får pengar i handen, och sett goda resultat. I Uganda höjde en grupp ungdomar sina inkomster med omkring 40 procent fyra år senare jämfört med en kontrollgrupp. Krigsveteraner i Liberia i huvudstaden Monrovia slutade varken spela eller ta droger, men använde pengar de fick i handen till kläder, att bo bättre och till småföretagande.

Sverige hade en debatt mellan makarna Myrdals naturalinje, där fattiga skulle få kläder, mat och husrum och socialminister Gustav Möllers kontantlinje, som förordade att de skulle få pengar i handen. Kanske är det åter dags att pröva välfärdens stora byråkratier utifrån ett Möllerskt perspektiv. Vi kan kalla det tillitslinjen.

Artikeln publicerad i Neo #5 – 2014

Lämna en kommentar


En kommentar

  1. Marre says: 5 november, 2014 kl. 09:20

    Kan nog känna att det finns anledning att kontrollera vart skattepengarna går. Den som lever på andras pengar kan inte komma och kräva dem i form av kontanter i handen no questions asked.

    Svara