Recension:

Paradoxes of Liberal Democracy

Paul M Sniderman m fl

av Ivar Arpi

Paradoxes of liberal democracy  Paul M Sniderman Ivar Arpi recension Neo nr 1 2015

I Sverige älskar vi att sprida myter om Danmark. En av myterna är att intoleransen mot muslimer ökade efter Jyllands-Postens publicering av Muhammedkarikatyrerna 2005. I boken Paradoxes of Liberal Democracy: Islam, Western Europe and the Danish cartoon crisis visar fyra statsvetare att danska medborgare inte började kompromissa med muslimers medborgerliga rättigheter, trots den pågående krisen. Och, hör och häpna, danskar förmår skilja på muslimer och muslimska fundamentalister. En slutsats som går emot svenska myter om Danmark. En tråkig bok alltså, för den som vill sprida myter om den danska demokratin. Mycket läsvärd.

Publiceringsdatum: 2015-03-23
Artikeln publicerad i Neo #1 – 2015

Lämna en kommentar