Fakta & Forskning:

Nyligen avhandlat

Cecilia von Otter Educational and occupational careers in a Swedish cohort

av Benjamin Juhlin

Cecilia von Otter avhandling  Educational and occupational careers in a Swedish cohort  Benjamin Juhlin Neo nr 5 2014

Cecilia von Otter har disputerat vid Institutionen för social forskning vid Stockholms Universitet med avhandlingen Educational and occupational careers in a Swedish cohort där hon undersöker hur föräldrars engagemang och socioekonomiska status samspelar med deras barns yrkespreferenser och betyg.

Vad förvånade dig mest i din forskning?

– Att de tidiga tonårens drömmar återspeglas i utfallen som vuxna. Man kan se det som att barnen var imponerande målmedvetna eller som att våra öden är bestämda vid tidig ålder.

Hur påverkar ett starkt föräldraengagemang barns framtida framgång?

– Barnen var mer framgångsrika i skolan om deras föräldrar pratade med dem om skolan och hjälpte till med läxor. Värt att påpeka är också att en god relation till barnet var lika viktig som engagemang i skolarbetet – det tycks inte fungera att komma hem vid nio och skrika om läxorna.

Spelar det någon roll vilken utbildning föräldrarna har eller är det viktiga deras engagemang?

– Båda var positiva för barnens resultat. Högutbildade föräldrars barn hade högre betyg och det kunde inte förklaras vare sig med föräldrars engagemang eller barnens kognitiva förmåga. Högutbildade föräldrar hade ofta mer tid och resurser till att engagera sig i barnens skolgång. Men, när föräldraengagemang väl finns där tycks dess effekt inte vara beroende av föräldrarnas utbildning.

Vilken roll spelar barns mål för deras framtida position?

– Det finns ofta ett starkt samband mellan vart man siktar och var man landar, men också ett minst lika starkt samband mellan varifrån man tar sats och vart man siktar. Samtidigt är det viktigt att betona att det här är samband på gruppnivå – det finns givetvis en mängd individuella livshistorier som avviker från det allmänna mönstret.

Artikeln publicerad i Neo #5 – 2014

Lämna en kommentar