Warning: Undefined array key "rc" in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/header.php on line 22
» Sidan kunde inte hittas
 

Warning: Undefined variable $extra_classes in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/index.php on line 26

Neo Blogg


Paulina Neuding - 21 september, 2015

Tack för allt

Kristian Hultqvist, vår dåvarande bokredaktör, ville skriva något annorlunda i det första numret av Neo med mig som chefredaktör. I stället för att recensera böcker ville han göra en spaning om läsandet och den nya tekniken. Artikeln fick rubriken Min läsplatta och jag, och med läsplatta avsågs på den tiden en Kindle. Kristian konstaterade att det ryktades att även Apple skulle ge sig in i konkurrensen om läsplatteanvändarna, och att det nog skulle förändra branschen. Någon månad senare lanserade Apple mycket riktigt ett mellanting mellan telefon och dator. Uppfinningen hette iPad. Det är sex år sedan, en evighet i mediebranschen. Höst är budgettid också på Neo, och för vår del innebär den här hösten att det är tid att konstatera det vi länge vetat: Vi driver en påkostad, designad pappersprodukt i en digital tidsålder, och vi har gjort det på lånad tid. Magasinet Neo har hittat sina läsare och sin plats i medielandskapet, men vi har inte i tillräcklig utsträckning lyckats hitta prenumeranter och annonsörer. Till slut har kalkylen blivit ohållbar. 2015 är Neos tionde år, men det kommer att få bli tidningens sista. Alternativen, som vi har vänt och vridit på det senaste året, hade inneburit en så kraftigt nedskalad produkt att det inte skulle vara Magasinet Neo längre. Neo är ett barn av pappersåldern och det är rätt att låta den sluta på det sättet. Tidningens form och fysik är ofrånkomligen en del av tidningens själ. Så var det under min företrädare Sofia Nerbrands tid, och den traditionen har jag hållit fast vid. Vi är oerhört stolta över Neos tio år. Sofia Nerbrand, som grundade tidningen tillsammans med Nicklas Lundblad, drev den framgångsrikt under fyra års tid. Och vi har fortsatt att gå på djupet och på tvären. Vi har mött de tyngsta makthavarna och de makthavare och tänkare som sällan syns i den svenska offentligheten. Ingen ställde frågor om juridiken och politiken till en av Sveriges tyngsta beslutsfattare, Högsta domstolens ordförande Marianne Lundius, innan Neo gjorde det. Det var i Neo som tidigare integrationsminister Erik Ullenhag fick stå till svars för det växande utanförskapet. Och vi ställde redan för tre år sedan frågor om drunknade migranter i Medelhavet till EU-kommissionären med ansvar för unionens gränsbevakning, Cecilia Malmström. Intervjuerna med framstående akademiker – Niall Ferguson, Deirdre McCloskey, Assar Lindbeck – hör till våra mest uppskattade texter någonsin. Där, vågar jag påstå, har vi haft en unik plats i det svenska medielandskapet. Bland mina egna texter under de gångna sex åren sätter jag reportaget från FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève högst. Jag mötte Kristyana Valchelva, en bulgarisk sjuksköterska som torterats i libyskt fängelse, och såg hur hon hånades och tystades av diktaturerna i FN:s råd för mänskliga rättigheter. Reportaget från Genève blev en referenspunkt i debatten om huruvida Sverige skulle ansöka om en plats i rådet. Det är jag stolt över. Och jag glömmer inte hur Malmös kommunalråd Ilmar Reepalu under en intervju luftade teorier om vilka krafter han menade hade infiltrerat SD. Jag är också stolt över att vi har gjort en tidning som har rymt en bred borgerlighet, från socialliberaler och nyliberaler till konservativa. I Neo har liberaler som Hans Bergström, Nils Lundgren och Dick Harrison delat utrymme med feministen Hanna Lagerden gröne nyliberalen Mattias Svensson med Ivar Arpi, som bara kallar sig borgerlig. Ofta har vi fört debatter i frågor där vi har varit öppet oense. Det är diskussionerna som har hållit oss samman. Och slutligen: Under de här åren måste jag ha fått tusentals mejl från er läsare. Ni har skällt på oss och berömt oss. Ni har kommit med kritik och nya idéer. Många har stöttat oss som guldprenumeranter. En läsare har troget skickat blommor till redaktionen varje jul. För allt det ska ni ha ett varmt tack. Vi blev bättre tack vare er.   Paulina Neuding Chefredaktör och ansvarig utgivare för Neo
Warning: Undefined variable $media in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/functions.php on line 218

- 21 september, 2015

Neo lägger ner

Samhällsmagasinet Neo lägger ner sin utgivning. Skälen är ekonomiska. Tidningen har under lång tid dragits med svårigheter på intäktssidan samtidigt som kostnaderna ökat. Nummer 4-2015 blir tidningens sista. – Det är beklagligt att det blivit så här. Men det har dessvärre inte gått att säkra finansiering för fortsatt utgivning, säger chefredaktör Paulina Neuding. – Samtidigt är jag mycket stolt över vad vi åstadkommit under tio års tid. Jag tror att Neo haft stort betydelse för svensk debatt och för borgerlig opinionsbildning under den tid vi har funnits. – Tidskriftsmarknaden är tuff och möjligheterna för den typen av fördjupad journalistik vi vill göra, är än tuffare, säger tidningens VD Andreas Ericson. – Vi vill tacka för allt stöd vi fått genom åren och inte minst rikta ett varmt tack till alla våra läsare. Och våra prenumeranter får naturligtvis pengarna tillbaka för de nummer som nu uteblir. Neo grundades 2005 av Sofia Nerbrand och Nicklas Lundblad. Tidningen har sedan 2009 drivits av Paulina Neuding och Andreas Ericson. För mer information, kontakta Paulina Neuding telefon 0735-074562
Warning: Undefined variable $media in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/functions.php on line 218

Paulina Neuding - 2 september, 2015

Kommentar till debatten om bojkott mot DN

De senaste dagarna har några personer försökt koppla samman Neo med en uppmaning till bojkott av Dagens Nyheter. Den kopplingen är grundlös. Det blogginlägg som avses, skrivet av Marika Formgren, har inte publicerats i Neo eller på Neos sajt, inte skrivits på uppdrag av Neo eller av någon som är anställd på Neo. Formgren har sedan 2014 suttit i Neos redaktionsråd, bestående av en grupp utomstående personer som utan ersättning kommer med inspel och idéer till redaktionen. Hon har bidragit med två uppskattade artiklar i Neo. Hon meddelade mig i går kväll att hon inte vill fortsätta som medlem av Neos redaktionsråd, vilket hon själv motiverar på sin blogg. Att två journalister har hotats till livet de senaste dagarna är en skrämmande påminnelse om behovet av en saklig debatt om frågor rörande tonläget i det offentliga samtalet, journalistisk metod, anonymitet på nätet och hot och hat i offentligheten. Neo kommer att ha all anledning att återkomma till dessa frågor i sak framöver. Paulina Neuding Chefredaktör
Warning: Undefined variable $media in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/functions.php on line 218