Fakta & Forskning:

När Sverige blev en demokrati

Demokratiseringen under 1900-talets början gick fredligt till i Sverige, men i bakgrunden fanns skyddskårer och maktkamp.

av Benjamin Juhlin

Stefan Olsson Frivärld intervju Benjamin Juhlin högern demokrati Sverige Neo nr 5 2014

Stefan Olsson Frivärld intervju Benjamin Juhlin högern demokrati Sverige Neo nr 5 2014

Vad hade hänt om vänstern gjort revolution för att införa demokrati?

– Fram till hösten 1918 var rösträttsfrågan den stora fråga som delade landet i två läger – högern och vänstern (som då inkluderade liberalerna). Om Socialdemokraterna hade försökt genomföra en revolution för att få igenom sin linje i frågan, hade det splittrat den samlade vänstern då liberalerna hade vägrat sluta upp bakom en revolution. En koalition mellan liberaler och högern hade bildats. Socialdemokraterna var visserligen ett mycket stort och välorganiserat parti men hade aldrig lyckats besegra hela borgerligheten i öppen strid. Stefan Olsson Frivärld intervju Benjamin Juhlin högern demokrati Sverige Neo nr 5 2014

Hade högern kunnat vinna ett inbördeskrig?

– Ja, högern kontrollerade statsapparaten: försvar, polis, domstolar, riksbanken, kyrkan (som då var en del av staten) och universiteten. Pengar saknades inte heller. Om Socialdemokraterna trots allt hade försökt med revolution hade situationen förmodligen sett ut som i Finland. Det hade bildats en vit och en röd sida. Den vita hade med all sannolikhet vunnit.

Fanns den någonsin en risk att högern skulle använt sig av våld för att stävja rösträtten?

– Den paramilitära styrkan 1917 organiserades av rädsla för en väpnad revolution och inte som ett påtryckningsmedel gentemot vänstern. Planerna genomfördes emellertid klumpigt och det var oklart huruvida den högerregering som satt vid makten stod bakom skyddskåren eller inte. Högern var inte överens internt om den civila skyddskåren. Under pågående debatt i riksdagen förhandlade statsminister Carl Swartz bort skyddskåren i utbyte mot att Hjalmar Branting lovade att förstamajdemonstrationerna skulle gå fredligt till.

Är det någonting i debatten om denna tidsperiod och dessa händelser som du vill komplettera?

– Demokratiseringsprocesser är maktkamper. Högern kämpade för att behålla så mycket makt som möjligt men visste att man endast kunde fördröja införandet av demokrati. Till sist hade högern retirerat till sitt starkaste fäste, majoriteten i första kammaren. Det var när högern år 1918 också lämnade ifrån sig denna som man kan tala om demokratins genombrott. Där och då föddes den svenska demokratin.

Artikeln publicerad i Neo #5 – 2014

Lämna en kommentar