Intervju: Erik Ullenhag

Mot nya utmaningar

Neo möter den före detta integrationsministern som listade myter om invandringen på regeringens hemsida, men som själv kritiserats för sitt sätt att räkna på segregationen. Nu har han nytt jobb som Folkpartiets ekonomisk-politiske talesperson.

av Paulina Neuding

Tidigare integrationsministern Erik Ullenhag är Folkpartiets nya ekonomisk-politiska talesperson. Foto: Carla Orrego Veliz

Tidigare integrationsministern Erik Ullenhag är Folkpartiets nye ekonomisk-politiske talesperson.
Foto: Carla Orrego Veliz

Paulina Neuding Mot nya utmaningar intervju Erik Ullenhag Folkpartiet Integration Invandring Mauricio Rojas Sandviken Tino Sanandaji Neo nr 3 2015 bakgrundVad är sant och vad är myt i debatten om integration?

Ett av Erik Ullenhags mest okonventionella beslut som integrations-minister var att skapa en särskild sida på regeringens webbplats där vanliga ”myter” om invandringen listades och bemöttes.

Sidan finns inte kvar, bortplockad av den nya regeringen, men frågorna kvarstår. Är det regeringens roll att styra samhällsdebatten genom att lista rätt och fel åsikter i kontroversiella ämnen? Och vad var sant och falskt när regeringen exempelvis avfärdade som myt att tiggeriet i Sverige skulle vara organiserat: ”Det finns inget som tyder på att tiggeriet är organiserat eller att det finns kriminalitet bakom”, stod det på webbplatsen, bland annat.

Erik Ullenhag är numera Folkpartiets ekonomisk-politiske talesperson. Det är traditionellt en tung post inte bara i Folkpartiet utan i svensk borgerlighet, och bland Erik Ullenhags företrädare finns namn som Anne Wibble, finansminister 1991–1994 och forskare i ekonomi, och ännu tidigare hennes far, Nobelpristagaren i ekonomi Bertil Ohlin. Ullenhags senaste företrädare är Carl B Hamilton, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan.

Paulina Neuding Mot nya utmaningar intervju Erik Ullenhag Folkpartiet Integration Invandring Mauricio Rojas Sandviken Tino Sanandaji Neo nr 3 2015 citat

Vi börjar med ekonomin på det område han ansvarade för som minister under hela förra mandatperioden 2010–2014. Sommaren före valet 2014 publicerade Dagens Nyheter en notis om att Sandvikens kommun tjänar smått sensationella en halv miljard kronor årligen på invandringen. Sensationellt, eftersom invandringen har beräknats kosta mellan 1,5 och 2 procent av BNP varje år. Arbetslösheten bland invandrare i Sandviken ligger på 30.4 procent.

Likväl skrev Erik Ullenhag, då integrationsminister, på Twitter: ”Ett öppet Sverige handlar om solidaritet men Sandviken påminner om att vi också blir rikare av öppenhet.”

Myt eller faktum?

Det visade sig att det revisionsbolag som hade gjort beräkningen bland annat hade räknat stats-bidrag till invandrare som en intäkt för kommunen. Nyheten var en anka, invandringen är sannolikt ingen vinstaffär för Sandvikens kommun heller, och det rör sig defintivt inte om någon vinst på en halv miljard.

Så vilken bild har Erik Ullenhag av siffrorna kring migrationen?

– Du kan mäta på olika sätt. De två länder i Europa som varit mest öppna när det gäller flyktingar är Tyskland och Sverige. Det är de två starkaste ekonomierna i Europa, säger han när vi ses på hans kontor över varsin mugg kaffe från automaten på Folkpartiets riksdagskansli. 

Är det så man räknar?

– Nej men låt mig fortsätta. Finns det ett linjärt samband? Jag vet inte. Men du kan då inte heller hävda att det blir katastrof i ett samhälle om man öppnar för flyktingar, så som diskussionen går i dag.

En annan myt på regeringens hemsida: ”Sverige anpassar sig till kvinnofientliga traditioner.” Svaret löd: ”Det stämmer inte. Regeringen för en mycket aktiv politik mot de tendenser som finns i Sverige till hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och andra företeelser som strider mot individens rättigheter.”

Sant eller falskt?

Sverige och Tyskland har tagit emot flest flyktingar och har bland de starkaste ekonomierna i Europa, en utgångspunkt som ofta saknas i dagens diskussion enligt Erik Ullenhag. Foto: Carla Orrego Veliz

Sverige och Tyskland har tagit emot flest flyktingar och har bland de starkaste ekonomierna i Europa, en utgångspunkt som ofta saknas i dagens diskussion enligt Erik Ullenhag.
Foto: Carla Orrego Veliz

När Erik Ullenhag och jag möttes sist för en intervju i Neo (Gäst hos verkligheten, Neo nr 5 – 2011) hade vi stämt träff på ett kafé på Rinkeby torg, uppmärksammat i lokalmedier för att det dominerades av män och för att kvinnor som försökt fika där hade jagats bort. Kommunen i Rinkeby placerade till och med ut rosa bänkar för att kvinnor skulle veta att de hade en plats på torget. Snart satt männen även på de rosa bänkarna. Det är fyra år sedan nu. Då mötte jag en optimistisk Erik Ullenhag, som menade att problemet skulle angripas med en politik för fler jobb, och att fler jobb var att vänta med Alliansens sysselsättningspolitik.

Trots situationen i Rinkeby stod det sedan på regeringens webbsida att det är en myt att det skulle ske en anpassning till ”kvinnofientliga traditioner” i Sverige.

– Ja, Sverige, samhället, ska inte anpassa sig till kvinnofientliga traditioner. Det finns några saker som politiken har gjort fel och det är att man har behandlat folk olika utifrån var de kommer. Det var till exempel okej enligt Skollagen att flickor inte deltog i simundervisningen.

Att kvinnor håller sig undan från ett kafé eller ett förortstorg som domineras av män behöver väl inte vara en fråga om juridik?

– Men det finns en fördom om att samhället säger att kvinnofientliga traditioner är okej och att vi ska anpassa oss efter dem. Jag menar att en av de grundläggande värderingarna som bör hålla Sverige samman, utöver andra mänskliga rättigheter och demokrati, är jämställdhet mellan könen. Det innebär att vi hela tiden har ett glasklart budskap i politiken, skolan och andra samhällsinstitutioner.

– Det där är en ganska vanlig fördom som sprids på Internet, att samhället blir mindre jämställt om det kommer invandrare från andra länder. Ja, det är en myt. Vi hade tre procent utrikesfödda 1950 och 15–16 procent utrikesfödda idag. Skulle det stämma att Sverige blev mindre jämställt av invandring skulle vi ha haft en negativ utveckling under den här perioden. Vi har extremt mycket kvar att göra på jämställdhetsområdet. Vi har haft enorma framgångar på jämställdhetsområdet, parallellt med att människor kommer från andra länder.

Paulina Neuding Mot nya utmaningar intervju Erik Ullenhag Folkpartiet Integration Invandring Mauricio Rojas Sandviken Tino Sanandaji Neo nr 3 2015 citat2

Du var positiv sist vi sågs, lösningen var jobb.

– Det är klart att grundutmaningen fortfarande är jobb. Och har det förändrats? De mest utsatta stadsdelarna har gått i rätt riktning. I tretton av de femton utanförskapsområden som vi identifierade som mest utsatta har sysselsättningen ökat, i de flesta fall med mer än i kommunen som helhet. Men då ska man komma ihåg att sysselsättningen har ökat från en väldigt låg nivå.

– Det häftigaste som hände under Alliansregeringen var att vi inte gav upp om jobb för någon. Det kan vara människor som suttit i fängelse som man ändå gör jobbinsatser för när de kommer tillbaka. Det är den stora förändringen i utsatta områden.

Hur har då utvecklingen sett ut i Sveriges segregerade områden?

Mellan 2004 och 2008 publicerade Folkpartiet kartor över utanförskapet. Granskningarna, som gjordes av partiets tidigare integrationspolitiske talesperson Mauricio Rojas, visade att antalet utanförskapsområden hade gått från 3 till 156 stycken sedan 90-talet. Genom att sätta siffror på utanförskapet gav Folkpartiet också ett mått på Socialdemokraternas misslyckande med integrationen.

Sedan kom inga fler nya rapporter under de år Sverige hade folkpartistisk integrationsminister, tills tankesmedjan Den nya välfärden gav nationalekonomen Tino Sanandaji i uppdrag att uppdatera studien. Sanandaji konstaterade att antalet utanförskapsområden hade vuxit från 156 till 186 under Alliansens första sex år vid makten 2006–2012. Folkpartiet presenterade en egen uppdaterad karta redan dagen därpå, där man hävdade att antalet utanförskapsområden hade minskat något. Det visade sig att resultaten skilde sig åt därför att Folkpartiet hade ändrat beräkningsmetod. I Svenska Dagbladet skrev Mauricio Rojas:

FP gjorde några subtila metodologiska ändringar och simsalabim var misslyckandet åtminstone retuscherat. Erik Ullenhag säger att man har ”förfinat metoderna” (SvD 3/6), medan andra lätt kan kalla det för manipulation, fusk eller åtminstone ohederlighet, som det stod i SvD:s ledare i måndags. Låt oss kalla det för Politik als Beruf med Max Webers ord, där inte ens liberalerna kan undvika att ingå förbund med djävulen.

Mauricio Rojas var mycket kritisk till att ni bytte mätmetod men ändå presenterade resultatet som jämförbart med tidigare års mätningar.

– Nu har jag inte pratat med Mauricio så jag ska inte kommentera det. Samtidigt, det man kan se är att antalet stadsdelar i utanförskap inte har ökat dramatiskt, eller verkar ha legat ganska still över tid. Samhällsutmaningarna är kvar, så är det. Vi har inte fått det jättelyft vi hade hoppats, även om det finns en del positiva tecken.

– Sen är det en väldigt stor skillnad nu, med en positiv utveckling i flera av de allra tuffaste stadsdelarna. Rinkeby och Tensta till exempel. Undantaget är Gamlegården i Kristianstad och Ronna i Södertälje. De tar för närvarande rätt många nyanlända också.

– Vi hade nog en naivitet när vi inte hade tillräcklig kontroll på systemet, säger Erik Ullenhag i dag om försöker med etableringslotsar in på arbetsmarknaden. Foto: Carla Orrego Veliz

– Vi hade nog en naivitet när vi inte hade tillräcklig kontroll på systemet, säger Erik Ullenhag i dag om försöket med etableringslotsar in på arbetsmarknaden.
Foto: Carla Orrego Veliz

Hur många områden i Sverige ska få gå sönder på det här sättet?

– I grunden ska ju inget göra det. I grunden ska vi ju ha en politik för att se till att vi har –

Men ingen har ju lyckats uppfinna den här politiken. Så har vi område efter område som slutar fungera?

– Jaa, fast å andra sidan, min huvudtes är ju att det inte går dåligt för alla människor i de här områdena bara för att det går dåligt för området.

Är detta det relevanta perspektivet?

– Ja, det tror jag. Det relevanta är: Hur hittar vi vägar så människor får jobb eller lär sig svenska, startar företag, kommer in i det svenska samhället, och vill bo kvar. Det är bara att gå igenom befolkningen i Tensta och Rinkeby. På 70-talet var det svenskar och finnar som bodde där, sen kom chilenarna, på 90-talet var det nästan bara människor från Balkan, och det är väldigt få av dessa invandrare kvar där nu. Så ser genomflyttningen ut.

Det är fortfarande så att när du växte upp fanns inte det här problemet med omfattande utanförskap. Vi lämnar över detta till nästa generation. En mängd områden som går sönder.

– Jag har ägnat väldigt mycket tid åt detta just för att jag ser det som den allra största sociala utmaningen. Jag köper inte bilden att allt går åt skogen där.

Det är i sådana områden som judiska svenskar inte kan gå i kippa.

–Och det är fullständigt oacceptabelt!

Men det är ett faktum?

– Såhär, det finns en verklighet där det går bra för många och där det finns rätt mycket positivt som händer också. Det finns en väldigt stor skillnad mellan de här stadsdelarna och motsvarande i Paris och ute i Europa, och det är att man kan komma från en sån stadsdel i Sverige och fortfarande ha goda möjligheter. Framöver kommer vi att få se att många av de mest framgångsrika svenskarna kommer från dessa områden. Det är inte så att vi har gett upp om dem.

– Och ska man spetsa till det litegrann, så ska man veta att ibland när oroligheterna ökar beror det på att samhället återtar terräng. När vi ökar polisnärvaron stör vi den organiserade kriminaliteten. Och jag är jättebekymrad över en sak: Den regering jag satt i fokuserade ändå på de här områdena med särskilda stimulansmedel och fokus på det som spelar roll. Vi började få en strategi för att flytta myndigheter från Stockholmsområdet dit. Så har man rullat tillbaka det nu från den nya regeringens sida. Det är bekymmersamt.

Är det det stora bekymret, att man tar bort DO från Rinkeby?

– Nej! Det är en väldigt tillspetsad fråga, man behöver göra massor. Synliga poliser, fortsatta satsningar på skolan, fokus på jobb, men vi behöver få en positiv spiral i de här områdena så att människor väljer att stanna kvar.

Polisen identifierade i en rapport nyligen [Kriminella nätverk med stor påverkan på lokalsamhället] 55 områden som är så drabbade av kriminalitet att det sätter tydlig prägel på samhället. Och att detta är ett nytt fenomen som har utvecklas under de senaste decennierna.

– Ja, du säger att det är ett nytt fenomen. Det är en jättestor social utmaning i de här områdena.

Är det inte nytt?

– Går du tillbaka åtta år, så fanns det helt nedgångna bostäder med kackerlackor i Herrgården i Rosengård. Det var områden som var rent förslummade. Det är inte en sak som löser det, men jobb är viktigast. Jobb och ett rättssamhälle som funkar är viktigt. Tänk på att det varit en jobbtillväxt bland utrikesfödda som är enorm på senare år. Sista året vi satt i regering gick 80 000 av de nya jobben till de utrikesfödda.

Att fler invandrare går till jobbet förklaras väl främst av att invandringen har ökat, siffrorna för arbetslösheten är väl inte lika imponerande?

– Arbetslösheten bland utrikesfödda har ökat ja, parallellt med att sysselsättningen bland utrikesfödda har ökat. Man kan fundera på hur det går till. Vi genomförde en stor förändring som innebar att man räknas som arbetssökande från den dag man fått uppehållstillstånd. Har man det sättet att räkna och en hyggligt stor inströmning – då kan sysselsättningen gå upp samtidigt som arbetslösheten går upp. Men 80 000 av jobben gick till utrikesfödda, det är fler än vad som fick uppehållstillstånd. Det är i grunden positivt.

Senast Paulina Neuding intervjuade Erik Ullenhag var det på ett mansdominerat café i Rinkeby 2011. Han har inte varit där sedan dess. Foto: Carla Orrego Veliz

Senast Paulina Neuding intervjuade Erik Ullenhag var det på ett mansdominerat café i Rinkeby 2011. Han har inte varit där sedan dess.
Foto: Carla Orrego Veliz

Var kommer siffran 80 000 ifrån? Jag känner inte igen den, så jag kollar med nationalekonomen Tino Sanandaji. Han svarar per mejl:

Sysselsättning mäts genom urvalsundersökningar av ett representativ urval av befolkningen. Därför fluktuerar sysselsättningssiffror från månad till månad, ungefär som opinionsmätningar. Mäter man från januari 2014 till januari 2015 ökar invandrares sysselsättning med cirka 80 000. Mäter man i stället mars 2014 till mars 2015 får man en ökning på 8 000. Överlag har invandrares sysselsättningsgrad ökat med en procentenhet det senaste året.

Oavsett vilket – siffrorna över arbetslösheten blev inte som borgerligheten hade hoppats. Det gäller också den etableringsreform som presenterades stort senhösten 2010. På DN Debatt skrev Erik Ullenhag att man nu genomförde ”den största förändringen av svensk integrationspolitik på 25 år” och att det rörde sig om en reform som tog fasta på att nyanlända inte behöver ”en klapp på huvudet”. Det handlade bland annat om införandet av etableringslotsar, som skulle hjälpa nyanlända ut på arbetsmarknaden.

Nyligen sades alla lotsavtal upp av Arbetsförmedlingen, sedan det visat sig att integrationslotsar rekryterat till Islamiska staten bland nyanlända. Lotssystemet öppnade för omfattande korruption, och lotsföretag har lockat nyanlända med datorer, tv-apparater, smarta telefoner och falska adresser.

– Vi skulle ha haft större koll på lotsarna från början, där behöver vi vara självkritiska. Lotsarna diskuteras ibland som om det i sig vore den stora reformen, men det var bara en del i ett mycket tydligare jobbperspektiv.

– Vi flyttade ansvaret från kommunerna till staten och från socialkontoren till Arbetsförmedlingen. Vi bröt med en omhändertagandementalitet. Det var kärnan i etableringssystemet, att det ska vara ett jobbfokus.

Australien och Kanada tjänade som förebilder när lotssystemet infördes, berättar Erik Ullenhag.

– Men vi hade nog en naivitet när vi inte hade tillräcklig kontroll på systemet. Ytterst ansvariga är regeringen, även om genomförandet låg på Arbetsförmedlingen, men det är klart att att lotssystement inte blev det vi hade tänkt.

– Jag hade då och har fortfarande en förhoppning att vi ska hitta sätt att engagera civilsamhället i att få in folk i systemet. Senaste gången jag tittade kom mellan 8 och 10 procent av lotsarna från civilsamhället.

– Några var jättebra. Läkarförbundet, till exempel. Det är klart att det är jättebra för nyanlända läkare att jobba med en läkare som lots. Men kontrollen var för dålig och där finns anledning att vara självkritisk. Huvuddelen av reformen är i alla fall att vi har ett jobbperspektiv, det är rätt tänkt.

– Ser man på den samlade granskningen från Riksrevisionen pekar man också på att alla aktörer tycker att det här systemet fungerar bättre än det gamla.

Frånsett rekrytering till Islamiska staten?

– Ja men det är klart att det är helt oacceptabelt, men om du ska jämföra det gamla systemet med det nya får du se på hela utfallet. Och då är överflyttningen till Arbetsförmedlingen, ett jobbperspektiv från dag ett och det faktum att vi bröt omhändertagandementaliteten helt rätt tänkt.

Ett annat brott med omhändertagandementaliteten var nystartsjobben. Även där har omfattande korruption uppdagats, bland annat i form av skyhöga statssubventionerade löner som hamnat i fickorna på kriminella. Enligt en granskning av Dagens Nyheter har smått hisnande 73 miljarder kronor betalats ut i anställningsstöd utan att man kan kontrollera till vilka företag.
– Vi har anledning att reflektera över att vi var lite naiva. Men vi gick från en Arbetsförmedling som stämplade ’ej till arbetsmarknadens förfogande’ på folk och skickade ut människor i arbetslöshet, sjukskrivning och förtidsperson, till att inte ge upp om någon. Men vi ska inte ha system som landar i fusk, eller där så mycket pengar hamnar på fel ställe.

Hade ni gjort annorlunda i dag?

– På en del områden borde jag ha gjort mer. Den stora saken i Sverige är att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden. Det handlar om lärlingsjobb med lägre löner och arbetsrättsliga reformer.

Och vad tror Erik Ullenhag om mansdominansen på Rinkeby torg?

Jag har inte varit där sen sist – tror du att det fortfarande bara är män på det där kaféet i Rinkeby?

– Jag skulle tro att det är en kraftig majoritet män där.

Publiceringsdatum: 2015-06-15
Artikeln publicerad i Neo #3 – 2015

Kommentera Tack för allt - Magasinet Neo


39 kommentarer

 1. Tack för allt - Magasinet Neo says: 21 september, 2015 kl. 06:22

  […] var i Neo som tidigare integrationsminister Erik Ullenhag fick stå till svars för det växande utanförskapet. Och vi ställde redan för tre år sedan frågor om drunknade migranter i Medelhavet till […]

  Svara
 2. Hur dum och naiv får man vara som beslutsfattare och politiker ? | Varjager's Weblog says: 19 juli, 2015 kl. 11:32

  […] över att vi var lite naiva”, säger förra integrationsministern, Erik Ullenhag (FP), i en intervju i tidskriften Neo. Det handlar om etableringslotsar, korruption och talangscouter på jakt efter […]

  Svara
 3. Punktpick says: 12 juli, 2015 kl. 10:59

  ”…hennes far, Nobelpristagaren i ekonomi Bertil Ohlin.” https://sv.wikipedia.org/wiki/Mottagare_av_Sveriges_Riksbanks_pris_i_ekonomisk_vetenskap_till_Alfred_Nobels_minne

  Svara
 4. Erik says: 26 juni, 2015 kl. 22:46

  Vad annat kan sägas än att man verkligen får hoppas att Folkpartiet åker ut ur riksdagen nästa val. Vi kan inte ha broilers som Ullenhag i riksdagen. Jag tror inte att han kommer att flyta upp och klara sig under nya omständigheter i något annat parti. Det som sker politiskt i Sverige idag, men också annorstädes, är mycket mer djupgående än så. Det hotar inte bara politiker av Ullenhags sort utan hela den tjattrande klass som, med några få undantag, idag är helt hopplöst förljugen.

  Om tio år tror jag att vi har en helt annan offentlighet i landet. Förvillare som Ullenhag eller varför inte Reinfeldt i egen majestät kommer då inte att stå högt i kurs. Man glömmer lätt att ”68-revolutionen” var och är en välfärdssjukdom. Nu har denna ”revolutionära rörelse” snart lyckats att utplåna det välstånd som är dess förutsättning. Detta genom att ideologin trängde sig in, uppgick i och blev ett med borgerligheten. Vår moderata statsministers tal kunde inte mot slutet skiljas från vänsterradikalt prat.

  Politiker och tjattrare i Sverige ger sådana svar på frågor som ställs dem att det med största tydlighet framgår att den ideologiska brunn som de öser ur har sinat. Ullenhag har idag bara salvelsefulla besvärjelser att bjuda på – vem tror idag att han kan presentera lösningar på de problem vi står inför? Nej, vi får hoppas att Birgitta Ohlsson får mönstra på som kapten för Folkpartiet. Sekunderad av Erik Ullenhag kommer de tu tvivelsutan att föra skutan mot dess välförtjänta undergång. Som man längtar!

  Svara
  • Björn says: 4 augusti, 2015 kl. 21:09

   Som vi väntar!

   Svara
 5. Fernando says: 19 juni, 2015 kl. 23:24

  Ullenhag är Sveriges Bagdad-Bob. Bra artikel!

  Svara
 6. Dr Mabuse says: 18 juni, 2015 kl. 18:59

  Intressant artikel. ”Med honom kvar i Fp-toppen är de snart utplånade” hoppas någon i kommentarsfältet. En sympatisk kommentar och det ser ju förvisso inte särskilt ljust ut för Fp i olika opinionsmätningar. Dock – Erik Ullenhag tillhör den skara självsäkra, begåvade broilers som utan tvekan kommer att lyckas flyta överst i ankdammen oavsett hur hårt det stormar. Skulle Fp åka ur riksdagen finns det säkert andra partier som gladeligen öppnar famnen för en välutbildad, arrogant gosse med välsmort munläder och teflonhud. Och med förmåga att subtilt anpassa sig till nya, rådande omständigheter.

  ” Nu har jag inte pratat med Mauricio så jag ska inte kommentera det. ” säger han angående Rojas kritik mot honom beträffande den snabbt förnyade modellen för att beräkna Sveriges s k utanförskapsområden.

  Så talar en mästare i konsten att enkelt avfärda i grunden synnerligen allvarlig kritik!

  Svara
  • Fredrik says: 25 juli, 2015 kl. 13:05

   Du säger att folk står på kö för att plocka upp Sveriges sämsta integrationsminister som funnits (har ju förvisso inte haft så många), jag är inte så säker, hans förtroende måste ju vara ett av dom lägsta nån minister har idag, eller?

   Svara
 7. Max says: 18 juni, 2015 kl. 17:58

  Hur kan någon med sunt förnuft överhuvudtaget överväga rösta på Folkpartiet och Ullenhag?

  Svara
 8. Fredrik says: 18 juni, 2015 kl. 14:27

  Det doftar tro och bekännelse. Det doftar religionssubstitut om den svenska synen på invandring.
  Man får oavsett vad aldrig någonsin anse den som problematisk, och aldrig någonsin föreslå förändring, oavsett vilka konsekvenser den medför. Sådant är att visa tecken på tvivel.
  Alla måste bekänna sig till dom ”rätta” värderingarna. Att tro (på gud eller värdegrunden) är heligt. Att blanda in sakargument är att uppvisa tecken på tvivel.
  Att beskylla eller problematisera kring invandringen, är som för en religiöst troende att beskylla och problematisera kring gud. Det får helt enkelt inte göras.

  Sverige är ett djupt troende land. Att bekänna sig till den ”rätta” tron, är bara utbytt mot bekännelser till de ”rätta” värderingarna. Värdegrunden är den nya heliga skriften som alla politiker från höger till vänster, och som all etablerad massmedia bekänner sig till och vaktar med mycket stor noggrannhet, och som medborgarna måste bekänna sig till för att inte riskera social och karriärmässig utfrysning.

  Det är därför ingen politiker förmår att erkänna att invandringen är för stor. Det är därför det i detta land inte ens anses tillåtet att tala om ”volymer” av invandring. ”V-ordet” har i praktiken förbjudits av predikanterna, journalisterna.
  Det är därför denna politiska fråga, till skillnad från alla andra politiska frågor, inte har något utgiftstak där kostnader således tillåts bli hur stora som helst.
  Och det är därför omfattande samhällskonsekvenser tillåts och accepteras.

  Om integration och andra åtgärder inte förmår att hejda konsekvenserna, ja då är det inget att göra åt, då är det som det är…
  Att bryta med den heliga skriften, kommer aldrig på frågan.
  ”Värdegrundsbrott” anses som något oerhört allvarligt, det är som att bryta med gud.

  Den rådande svenska värdegrundsdemokratin doftar som sagt religionssubstitut…

  Svara
 9. Ulf Lundman says: 18 juni, 2015 kl. 10:09

  blir betryckt över att folk ständigt tar till sig siffror som är bekväma och struntar i de omvända. Om samhället behöver de skatter de tar in har trycket på oss tjänsteproducenter ökat från två dagars omsättning per vecka till tre sedan åtiotalet. Till försörjning av vårt nya frälse de offntliganställda och bidragstagare. tjänstemomsen var döden för nya, gamla och sjuka på arbetsmarknaden!

  Svara
 10. Anne says: 18 juni, 2015 kl. 10:02

  För 10 år sedan kunde vi kvinnor springa spåret på kvällar och även nätter. Idag kan vi inte ens släppa ut barnen utan bevakning dagtid. Gäng driver förbi på väg mot staden.Kan räkna upp 20 insidenter bl.a rån, gruppvåldtäkter etc i närområdet. Vi bor ändå mer än en km ifrån ett utanförskapsområde.

  Skulle vilja se att Ullehag och de ”goda” krafterna flyttar till till de värsta områdena och styr upp det de ställt till med. Och ställer sina barn i skolan där.

  Svara
 11. gab says: 17 juni, 2015 kl. 18:35

  Lysande intervju!

  Till att börja med så tycker jag att Ullenhag har vuxit ut till en retoriskt skicklig politiker. Han använder en ganska agressiv/tuff retorik som verkar fungera ganska bra. Så det var egentlig väldigt synd att han offrades och blev utnämd till att bli migrationsminister. Att vara migrationsminister för en regering som bestämt sig på förhand för att invandring är en god och nödvändig investering och att alla flyktingar har liberala värderingar, trodde jag skulle vara ett politiskt självmordsuppdrag. Men tydligen inte. Istället blir han befordrad till ekonomisk talesperson. Hur är det möjligt när han de sista 8 åren har spenderat med att sprida myter, ljuga och spotta ur sig floskler som skulle kunna få Gudrun Schyman på LSD att rodna? Krisen i Folkpartiet måste ju vara total!
  Hur kan han undgå att omedelbart bli försedd med munkavel när det kommer till ekonomiska frågor när han på fullaste allvar menar att det finns ett orsakssamband mellan länderna i europa med stor invandring och deras starka ekonomier? Noterar att han nu är försiktigare med detta logiska resonemang än han var tidigare. För övrigt körde ju Reinfeldt med samma logiska argumentation, samtidigt som 99% av sveriges journalistkår nickade instämmande.

  Svara
 12. sunnyman6 says: 17 juni, 2015 kl. 15:54

  Jag blir helt enkelt kräkfärdig över ur denna individ försöker slingra sig ur alla monumentala misslyckanden genom att säga saker som ”där behöver vi vara självkritiska”!
  Denne individ tycks sakna förmåga att inse var roten till alla dessa mycket allvarliga samhällsproblem ligger — en invandring på en absurt hög nivå över en lång följd av år, bestående av personer som till stor del inte är anställningsbara i Sverige och ofta ALDRIG blir det!

  Det är som om du har en vattenläcka i din källare, och i stället för att täta läckan lägger du ner stora resurser på att ösa upp vattnet med olika fiffiga upphinknings-system. Till din förvåning tycks ändå inget du prövar riktigt hjälpa…

  Svara
 13. Emm says: 16 juni, 2015 kl. 22:04

  Vilken pladderhatt! Med misslyckandet direkt framför näsan blir reaktionen på ett ungefär ”det gick ganska bra”. Jag vill påstå att det finns åtskilliga som både före, under och efter denna resa sett precis vart det barkade. Jag blir uppriktigt förtvivlad över detta snömos och oförmågan att ta in verkligheten. Inför (straff)ansvar även hos politiker.

  Svara
 14. Magnus says: 16 juni, 2015 kl. 18:15

  Han är svag för myter, den gode Erik. Europas starkaste ekonomier är utan all konkurrens Norge och Schweiz.

  Svara
 15. Vad jag avskyr | WTF? says: 16 juni, 2015 kl. 12:27

  […] som bara kommer att växa, vi har ingen lösning på det som det ser ut och funkar i Sverige nu. Här kan ni läsa om en som definitivt är en av orsakerna till det. Vi måste lära oss att varje gång någon säger ”stor utmaning” om något kräva att […]

  Svara
 16. Elisa says: 16 juni, 2015 kl. 12:26

  Erik Mytomanen Ullenhag verkar då inte ha lärt sig ett dugg, utan maler på i samma spår. Får hoppas denne man aldrig mer får makt som minister. Som talesman för Fp får han väl berätta sina sagor. Dock hoppas jag att folket har vett nog att inte lyssna på dennes myter.

  Svara
 17. Jan says: 16 juni, 2015 kl. 10:24

  Ullenhag är för mig den mest oärliga politiker vi haft i det här landet! Han är helt utan samvete och visar ingen som helst ånger för de felaktiga beslut han fattat. Han är ansiktet för ”ansvarssjukan” i Sverige, ansvar har ingen som helst innebörd för honom.
  Jag vill att han, som bevisligen inte kan räkna, ändå gör ett försök att ta fram siffrorna för de årskullar som han stulit pensionerna för. En årskull är ungefär 100 000 människor i Sverige. Om vi tar 30 -50000 på våra yngre årskullar innebär att dessa årskullar förlorar 30-50 procent av sina pensioner. Varför finns det ingen journalist som talar om detta? Givetvis framstår man som god om ger bort 5000 kr av andras pengar per månad….

  Svara
 18. Aha says: 16 juni, 2015 kl. 08:12

  Nedanstående resonemang är obegripligt naivt och det är skrämmande att det förs fram på f.d ministernivå. Det som gör uttalandet obegripligt är bl.a att invandrarnas sysselsättningsgrad i åldersintervallet 16 – 64 år är 57%, lägg därtill att det handlar mer om låglönejobb. I dessa siffror inryms också de nämnda 186 utanförskapsområdena à 566 000 invånare.
  Att utifrån detta påstå att invandringen är lönsam är horribelt – ett Bagdad-Bob beteende av högsta märke.

  Citat Ullenhag;
  – Du kan mäta på olika sätt. De två länder i Europa som varit mest öppna när det gäller flyktingar är Tyskland och Sverige. Det är de två starkaste ekonomierna i Europa, säger han när vi ses på hans kontor över varsin mugg kaffe från automaten på Folkpartiets riksdagskansli.

  Är det så man räknar?

  – Nej men låt mig fortsätta. Finns det ett linjärt samband? Jag vet inte. Men du kan då inte heller hävda att det blir katastrof i ett samhälle om man öppnar för flyktingar, så som diskussionen går i dag.

  Svara
 19. Benny says: 15 juni, 2015 kl. 23:01

  ”Vi har anledning att reflektera över att vi var lite naiva”, säger han apropå nystartsjobben och de 73 miljarder (!) som kriminella har plundrat statskassan på. ”Reflektera”!? Sagoberättaren Ullenhag ska inte reflektera över någonting! Han var ansvarig minister i regeringen, punkt! Det duger inte att svamla om att ”reflektera” när man så gravt har misskött sitt förtroendeuppdrag genom att kravlöst gödsla med skattepengar. Om det fanns nån rättvisa borde han ställas inför rätta för grov trolöshet mot huvudman!

  Svara
  • Ulf Lundman says: 18 juni, 2015 kl. 10:12

   hej Benny håller med men vadå 73 plundrade miljarder, inga kriminella har någon tillgång till statskassan. men Du kanske menar pengar som de vilka förtjänat dem skyddat från statskassan?

   Svara
   • Benny says: 31 juli, 2015 kl. 11:25

    Jag menar dom 73 miljarder som staten i det närmaste kravlöst och utan kontroll har betalat ut i anställningsstöd till såväl seriösa som oseriösa arbetsgivare.

    Svara
 20. Wille says: 15 juni, 2015 kl. 22:53

  Är övertygad om att de flesta fattat att han är en snackade, naiv glidare som bara vill göra politisk karriär. Med Erik U i Fp toppen så kommer man komma under 4-%spärren. Vem kommer sakna Fp?

  Svara
 21. Amadeus says: 15 juni, 2015 kl. 21:30

  Ja, det är verkligen ”Nya utmaningar”, för Sverige, att överleva med sådana Ullenhags vid styret…

  Svara
 22. Marre says: 15 juni, 2015 kl. 20:42

  Man blir så arg att man nästan börjar gråta när sådana här människor tillåts köra världens bästa land i botten. Vilken halsstarrig naivitet, vilken dumdryg förnumstighet, vilken dioti.

  Mina barn kommer som en följd av detta att få växa upp i ett land som på alla sätt är betydligt fattigare, sämre och otryggare än det jag växte upp i. Ett land som är etniskt, språkligt och religiöst splittrat och där det är var man för sig själv. Ett förljuget samhälle där uppenbara problem inte tillåts påtalas, utan istället käckt skall ses som spännande”utmaningar”. Och själv skall man åldras i det.

  Svara
  • Ulf Lundman says: 18 juni, 2015 kl. 10:36

   och allravärst, utan att de vi offrar oss för är tacksamma mot och värnar den fria Väst-värld de flytt till, de klagar och sympatiserar med Islam, socialism vilket vållat de problem de flyr… det är ju vår kultur inte vädret som är bättre här!

   Svara
  • Torbjörn Larsson says: 21 juni, 2015 kl. 17:58

   ”Världens bästa land”, ”på alla sätt betydligt fattigare”. Gillar att överdriva mycket?

   Som Ullenhag påpekar så är det svårt att hävda att Sverige är fattigare, lika svårt som att det är ”bäst”, och OECD 2013 hävdar att invandringen tjänar grova pengar för Europa i snitt men Sverige i synnerhet. En neutral observatör skulle också beskriva Sverige som rikare kulturellt.

   Vad gäller ”splittring” så har vi också statistik som säger motsatsen, de cirka 200 utanförskapsområdena är en begränsad del av Sverige. Världen är betydligt mer splittrad, annars skulle inte invandringen hit omfatta asylsökanden, och ett land är inget självändamål utan Sverige bidrar till det globala samhällets integration.

   Om du är mörkrä … förlåt främlingsrädd så är det ganska osvenskt. Just sayin’.

   Svara
 23. havre@flarnstad says: 15 juni, 2015 kl. 20:30

  Nä nu gör jag slag i saken och skaffar en prenumeration länge funderat på det trotts dålig ekonomi men ni är en av dom få som vågar ställa dom svåra frågorna och en väldigt behövlig lyspunkt i den mörka åsiktskorridor som tvingats sig på det svenska medieklimatet.

  p.s nähä detta kommer upp när ja trycker på erbjudandet ni kör längst ner på sidan ”erbjudanden för produkten kunde inte hittas”

  Svara
 24. Greger says: 15 juni, 2015 kl. 20:21

  Ullenhag önskar lycka till.

  Svara
 25. Aha says: 15 juni, 2015 kl. 20:19

  Jättebra att Neo ”granskar” Ullenhags invandringspolitiska gärning.
  Ca 100 miljarder kostade väl de subventionerade nystartsjobben samt etableringslotsarna. Resultaten blev knappt märkbara. Ullenhag kommenterar detta med att ”Vi har anledning att reflektera över att vi var lite naiva” resp. ”Men vi hade nog en naivitet när vi inte hade tillräcklig kontroll på systemet”.
  På den nivå som Ullenhag befann sig ska det inte finnas utrymme för naivitet.

  Förhoppningen är nu att övriga media tar vid och ställer Ullenhag ytterligare mot väggen. Ullenhags politiska förtroendekapital är kapitalt förbrukat.

  Svara
 26. Fredrik says: 15 juni, 2015 kl. 19:52

  Neo får snart en ny prenumerant!
  En tidning som ställer politiker mot väggen och pressar dem med kritiska frågor måste uppmuntras.

  Jag önskar dock att ni hade pressat Ullenhag mer om den faktiska arbetslösheten i de havererade förorterna, d.v.s. hur många saknar arbete om man räknar bort lönebidragsjobben, de som arbetar en timme/vecka m.fl? Ullenhags berömda mytkrossare räknade ju de som arbetar gratis 1h/vecka som icke arbetslösa……

  Saker och ting blir aldrig bra, bara bättre.

  Svara
 27. Tino Sanandaji says: 15 juni, 2015 kl. 19:15

  ”Det där är en ganska vanlig fördom som sprids på Internet, att samhället blir mindre jämställt om det kommer invandrare från andra länder. Ja, det är en myt. Vi hade tre procent utrikesfödda 1950 och 15–16 procent utrikesfödda idag. Skulle det stämma att Sverige blev mindre jämställt av invandring skulle vi ha haft en negativ utveckling under den här perioden.”

  https://en.wikipedia.org/wiki/Post_hoc_ergo_propter_hoc

  Svara
 28. pelle says: 15 juni, 2015 kl. 19:03

  ”Vi var naiva..” Säger Ullenhag. Det sammanfattar läget väldigt bra.

  Svara
 29. Erik Ullenhag med nya myter | Petterssons gör skillnad says: 15 juni, 2015 kl. 18:54

  […] Samhällsmagasinet Neos Paulina Neuding har intervjuat den före detta integrationsministern som listade myter om invandringen på regeringens hemsida, men som själv kritiserats för sitt sätt att räkna på segregationen. Nu har han nytt jobb som Folkpartiets ekonomisk-politiske talesperson. […]

  Svara
 30. Monica Söderlind says: 15 juni, 2015 kl. 18:05

  Han är bara så patetisk Ullenhag. Naiv är inte ordet. Snarare lögnare. Med honom kvar i Fp-toppen är dom snart utplånade.

  Svara
  • Britten says: 15 juni, 2015 kl. 20:01

   Ja, det får vi verkligen hoppas.

   Svara
  • Wille says: 15 juni, 2015 kl. 22:56

   Ja, vem behöver Fp? Bara de politikerbroilers som lever på andra och att prata o tycka…

   Svara