Medelhavet

av Maria Ludvigsson

Maria Ludvigsson reflektion Lena Breiitner Flyktingarna på Östersjön DDR Östtyskland kommunism Medelhavet flyktingvåg Neo nr 6 2014

Kommunismen innebar många brott mot det mänskliga och mot mänskligheten. I det forna östblocket levde människor i materiellt och andligt armod med köer, övervakning och censur.

Att påtala detta är än i dag inte helt opportunt i alla läger, många tycks vilja glömma och gå vidare. I stället relativiseras västvärldens frihet och demokrati.

Kapitalismen påstås inte sällan vara socialismens – ännu skadligare – negativ. Maria Ludvigsson reflektion Lena Breiitner Flyktingarna på Östersjön DDR Östtyskland kommunism Medelhavet flyktingvåg Neo nr 6 2014 citat

Det är därför, med risk att vara tjatig, vår skyldighet att minnas och påminna om hur det en gång var. Vad Västvärlden med bland andra Ronald Reagan och Margaret Thatcher i täten satte sig emot. Inte för att vi är nöjda, utan för att bättre möta vår tids utmaningar. Världen blir aldrig färdig och varje dag finns nya dåd, nytt förtryck och nya nödställda vi har ansvar att hjälpa.

I Lena Breitners gripande text om flyktingarna över Östersjön påminns vi om hur det var, vad som faktiskt hände i vår direkta närhet när människor flydde i bräckliga farkoster över Östersjön. Vi borde med vetskap om detta ha lättare att känna sympati för att människor fortfarande har anledning att välja flykt över ett svart hav framför att bli kvar i hemlandet.

”I havet fanns 34 fartyg med 800 man. (…) Allt för att spana efter och gripa människor som försöker ro, paddla eller simma från en diktatur.”

Mellan 1961 och 1989 försökte 6 000 människor fly vattenvägen från Östtyskland. 1 000 lyckades. Övriga fängslades. Den som inte tillåts komma in i ett land förvägras samtidigt rätten att lämna ett annat.

Det är inte svårt att känna starkt för och ryckas med i Breitners vittnesmål om vad flyktingarna var med om. Mamman som ser sina döttrar och sin make drunkna, eller de som slutligen kom i land i Skåne för att där inte veta om de var välkomna eller inte. Det motbjudande politiska system de hade flytt ifrån försvarades dessutom av delar av vänstern, som också menade att vi inte borde lägga oss i Östs inre angelägenheter.

Breitner påminner om att det var 2,1 miljoner människor som flydde via Berlin mellan 1949 och 1961. Sedan byggdes Berlinmuren, den ”antifascisistiska skyddsvallen” och de inre angelägenheterna hade hanterats.

Historien om flykten från de omänskliga villkoren i Öst är vad den är. Allt vi kan göra för människorna som förgäves försökte fly, är att minnas dem. Men i detta nu skrivs vår egen tids historia om människors flykt över mörka hav. Då var det Östersjön, i dag är det Medelhavet.

Maria Ludvigsson reflektion Lena Breiitner Flyktingarna på Östersjön DDR Östtyskland kommunism Medelhavet flyktingvåg Neo nr 6 2014 presentation

Publiceringsdatum: 2015-01-29
Artikeln publicerad i Neo #6 – 2014

Lämna en kommentar