Nyligen avhandlat:

Konsumenter och styrande skatter

Erik Brockwell, nationalekonom.  Foto: Miskatonic

Erik Brockwell, nationalekonom.
Foto: Miskatonic

Erik Brockwell har disputerat vid Institutionen för Nationalekonomi vid Umeå Universitet med avhandlingen Åtgärder från staten och industrin för att påverka konsumenters beteende.

Vilka slutsatser nådde du?

– Den övergripande slutsatsen var att el- och bensinskatter i Sverige, Danmark och Storbritannien på ett effektivt sätt förmedlar information till hushållen om de negativa konsekvenserna som följer av konsumtionen. Detta minskar konsumtionen mer än det som kommer bara från skatten i sig självt. Vi fann ingen liknande effekt för skatter på alkohol och tobak.

Vad skulle kunna förklara att effekterna skiljer sig åt?

– Det skulle kunna bero på att konsumenterna reagerar starkare på direkta signaler från regeringen (det vill säga genom lagstiftning) eftersom de antingen inte känner till om skatten ändrats eller att de är mindre benägna att bry sig om en skattehöjning. Detta innebär dock inte att staten ska överge beskattning som ett policyverktyg.

Var det någonting som överraskade dig?

– Ja, att lagstiftningen verkade ha en liten möjlighet att förbättra den påverkan som signaleffekterna hade i Europa. Och att konsumenter i Sverige reagerade starkare på en förändring i producentpriser än
på beskattning.

Vet människor verkligen om priset bara har höjts av producenterna?

– En skattehöjning följs ofta av tillkännagivanden eller av lagstiftningen från regeringens sida.

Vad är skillnaden mellan hur miljöskatter och hur skatter på tobak och alkohol fungerar?

– Miljöskatter påverkar vanligtvis samhällsnyttan, inte bara individen som konsumerar varan. Hälsobeskattning påverkar vanligtvis genom dålig hälsa. Allmänheten kan lägga olika vikt vid dessa faktorer, och då skiljer sig beskattningen.

Publiceringsdatum: 2015-03-24
Artikeln publicerad i Neo #1 – 2015

Lämna en kommentar