Recension:

Inventing freedom

Daniel Hannan

av Mattias Svensson

Daniel Hannan Inventing freedom recension Mattias Svensson Neo nr 4 2014

Frihet för individen, parlamentarism, styre under lagen. Värden så självklara att de låter närmast floskulösa. Eller? Europaparlamentarikern Daniel Hannan noterar att så fort han kommer till Bryssel betyder samma ord något helt annat. Där är lagar något som bör anpassas efter stundens behov och som alltid uttolkas av en överhet. Boken Inventing freedom innehåller några väl enkla slängar mot kontinenten (skandinaver och holländare är hedersbritter), men är framför allt en riktigt intressant historik över frihetens långa och i många stycken unika historia i just engelskspråkiga länder. Ett nytt perspektiv på demokratins och liberalismens utsatthet trots senare decenniers segrar. Hannan är brittiskt självförhärligande, romantisk och väl bevandrad i humaniora på ett mycket osvenskt sätt, vilket också ger en intellektuell upplevelse vida överlägsen något en svensk politiker skulle kunna erbjuda. 

Artikeln publicerad i Neo #4 – 2014

Lämna en kommentar