Hur mäter man arbetslöshet?

Arbetslöshet har i många år varit en av de mest omdiskuterade politiska frågorna. Det är ett ämne partier vinner – eller förlorar – val på. Därför är terminologin och beräkningsmetoderna av stor vikt. Vanliga begrepp i diskussionen är arbetslöshet, sysselsättning och arbetskraftsdeltagande.

av Benjamin Juhlin

Arbetslösa män i kö till soppkök under 30-talsdepressionen i USA.

Arbetslösa män i kö till soppkök under 30-talsdepressionen i USA.

Det första begreppet att hålla reda på är ”arbetskraften”. Den består av de personer som är sysselsatta samt de personer som inte är sysselsatta, men som letar efter ett arbete och alltså både kan och vill arbeta. Med begreppet arbetskraftsdeltagande menas vanligtvis arbetskraftens andel av befolkningen som är i arbetsför ålder. Detta är inte så komplicerat och brukar inte väcka mycket diskussion.

Desto större kontrovers ser vi kring begreppen ”arbetslöshet” och ”sysselsättning”. Man är arbetslös om man söker ett jobb utan att ha funnit något, och man är sysselsatt om man har ett arbete. Men, man räknas inte som arbetslös om man efter en tids motgång gett upp och slutar söka efter arbete. Detta leder till det något paradoxala faktum att en ökad arbetslöshet ibland kan vara bra, eftersom det kan vara resultatet av att fler människor aktivt söker arbete.

Det är till följd av denna paradox man kan hitta vissa politiker som föredrar att titta på antalet arbetslösa, och andra som tittar på antalet sysselsatta. Den som vill framställa det kanske annars positiva faktum att fler vill ha ett arbete som något dåligt kan alltså välja att tala om arbetslöshet. Att fokusera på sysselsättningen kan vara ett bra sätt att undvika detta problem.

Den som vill framställa sysselsättningsutvecklingen som god  tenderar å andra sidan att fokusera på antalet sysselsatta i stället för andelen. Kruxet är att antalet sysselsatta tenderar att öka i takt med att befolkningen växer (vilket den historiskt sett tenderar att alltid göra). Ökat antal sysselsatta behöver alltså inte ha så mycket med goda politiska åtgärder att göra.

En fråga som ofta uppkommer är hur man vet om människor verkligen försöker hitta ett arbete. Det är ganska enkelt: man frågar dem. Med hjälp av intervjuer och enkäter tar man reda på om människor letar arbete.

Publiceringsdatum: 2015-05-27
Artikeln publicerad i Neo #2 – 2015

Lämna en kommentar