Hitchslap

Podcast: The Catholic church is a force for good in the world (19/10/2009)

av Mattias Svensson

Christopher Hitchens  Stephen Fry Ist the catholic church a force for good in the world? Intelligence squared Neo nr 1 2012

En Hitchslap är enligt Urban dictionary: ”Att fullkomligt tillintetgöra en meningsmotståndares hela (vanligtvis religiösa eller politiska) argumentation.” Intelligence squared är ett perfekt format för de egenskaperna. Debattformen från Oxford har gjort succé på senare år och går ut på att låta två belästa och/eller erfarna personer plädera för respektive emot ett skarpt påstående om allt från sexuella relationer (”Om du vill ha trohet: Skaffa hund!”) till storpolitik (”Det är dags att upphöra med kriget mot terrorismen”). Publiken röstar före och efter och den vinner som påverkat publiken i sin riktning. Utöver en engelsk finns en amerikansk upplaga (Jag testade en svensk version i Almedalen 2011 på temat ”Inget ska censureras!”). Christopher Hitchens  Stephen Fry Ist the catholic church a force for good in the world? Intelligence squared Neo nr 1 2012 recension Mattias Svensson

En oktoberkväll 2009 var frågan om den katolska kyrkan verkar för att göra världen bättre. Mot det påståendet börjar Christopher Hitchens med att i all hast räkna upp några av alla de fasansfulla övergrepp som katolska kyrkan i modern tid bett om ursäkt för: tortyren av Galilei, häxbränningar, inkvisitionen, med ytterligare inpass och förtydliganden.

Därefter vad kyrkan borde be om ursäkt för, från samarbetet med Hitler och Mussolini till att Vatikanen skyddar präster efterlysta för övergrepp mot barn. Allt sådant som en väluppfostrad person drar sig för att ta upp med någon man ändå vill betrakta som en vuxen, tänkande och anständig medmänniska, men som ändå är skriande relevant.

Summan är så förödande att tidigare toryparlamentarikern Ann Widdecombe bara kan anföra en grav historierelativism, ”så gjorde alla på den tiden”. Skrattretande för en institution som sägs stå för eviga värden.

Stephen Fry är lika förödande i sin känslosamma och personliga plädering, inte mot troende eller mot tro och ritualer som ger människors liv mening, men mot den katolska kyrkan som institution och dess läror. Om hur det känns att förklaras som ond på grund av sin homosexualitet av en institution som säger sig tala för över en miljard människor i världen: ”Det är inte trevligt.” Nä, det är över huvud taget inget anständigt budskap. Men debatten är ett nöje att lyssna på.

Artikeln publicerad i Neo #1 - 2012

Lämna en kommentar