Recension:

Fragile by design

Charles Calomiris och Stephen Haber

av Mattias Svensson

Mattias Svensson recension Charles Calomiris och Stephen Haber Fragile by design Neo nr 3 2014

Kanada har inte haft en bankkris sedan 1839. USA har haft tolv. Den dåliga nyheten från Charles Calomiris och Stephen Habers historiska genomgång av fem länders banksystem Fragile by design är att man tyvärr inte bara kan kopiera Kanadas framgångsrecept. Ett lands banksystem är en produkt av politik: Olika intressekoalitioner finner varandra, ofta på allmänhetens bekostnad. En av många insikter i denna kloka bok är att konstitutionella begränsningar som lagöverprövning och flerkammarsystem tenderar att gynna stabila banker och rikliga krediter.

(Läs mer: Ekonomiboken alla borde prata om)

Artikeln publicerad i Neo #3 – 2014

Lämna en kommentar