Intervju: Mikael Odenberg

”De låter som Bagdad Bob”

Moderata försvarspolitiker som låter som Bagdad Bob, en statsminister som pratar bullshit och hanteringen i stort som Alliansens tsunami. Tidigare försvarsminister Mikael Odenberg är inte nådig i sin kritik mot hur försvarspolitiken hanterats på senare år. Och han hymlar inte heller med den logiska lösningen.

av Ivar Arpi

Mikael Odenberg under pågående combat träning, Fort Campbell, USA. Foto: Privat.

Mikael Odenberg under pågående combat träning,
Fort Campbell, USA.
Foto: Privat.

– Det där är bullshit!

Tidigare försvarsminister Mikael Odenberg sparar inte på krutet. Jag träffar honom en solig aprildag över en lunch på restaurang Prinsen i Stockholm direkt efter ett av Måndagsrörelsens möten på Norrmalmstorg. Odenberg har just varnat för undfallenhet mot Ryssland apropå den eskalerande krisen i Ukraina. Även om han numera är generaldirektör på affärsverket Svenska kraftnät engagerar han sig fortfarande för försvarsfrågorna. Mikael Odenberg Neo nr 3 2014 Bagdad Bob Anders Borg Fredrik Reinfeldt försvar värnplikt Nato budget bakgrund

Oron över ett militärt aggressivt Ryssland har aktualiserat försvarsfrågorna även i Sverige detta valår. Måndagsrörelsen är ett tecken i tiden. Ursprungligen startades den i mars 1990 med möten varje måndag på Norrmalmstorg för att stödja de baltiska staternas självständighet från Sovjetunionen. En kamp som länge sågs som vunnen för gott, men som nu aktualiserats på nytt. Vad kan göras för att möta den ryska aggressionen? Vilka ska göra det, Nato, EU eller USA? Och hur ska Sverige kunna trygga säkerheten för oss och våra demokratiska grannländer på andra sidan Östersjön. Vi ska återkomma till det.

Men låt oss börja med Mikael Odenbergs hårda omdöme – bullshit – som gäller statsminister Fredrik Reinfeldts försök att i Ekots lördagsintervju den 12 april försvara den förda försvarspolitiken på senare år. Brutalt uppriktiga formuleringar är talande för personen Mikael Odenberg. Han riktar dem även mot sig själv. ”Ungefär lika framgångsrika som Carl Bildts högskolestudier”, blir omdömet om de egna studierna på Handelshögskolan. Men där exempelvis Kristdemokraternas Göran Hägglund gärna använder humoristiska formuleringar för att avdramatisera svåra frågor och leda bort uppmärksamheten, använder Odenberg samma vapen för att snarare mera naket och uppriktigt beskriva problem.

– Bara den omständigheten att Fredrik Reinfeldt fem månader före valet tvingas ägna halva tiden i Ekots lördagsintervju åt att försöka förklara försvarspolitiken säger väl någonting om graden av misslyckande, heter det exempelvis.

I denna radiointervju fick Fredrik Reinfeldt kommentera de ackumulerade brister i försvarets materiel som riksrevisorn Jan Landahl beräknat till omkring 30–50 miljarder kronor under de kommande tio åren. Fredrik Reinfeldt försökte framställa bristerna som ett försök att lära försvaret att hushålla med sina resurser. ”Bullshit” säger Odenberg.

– Försvarsmakten redovisade överskott när jag var försvarsminister. Och man höll budget förra året, vad jag vet.

– Problemet är att det politiska systemet har använt försvarsmakten som budgetregulator. Så fort det behövs lite pengar skjuter man några materielprojekt framför sig. Då får man loss pengar som man kan använda till något annat. Men man skapar också nya svarta hål i försvarsbudgeten. Mikael Odenberg Neo nr 3 2014 Bagdad Bob Anders Borg Fredrik Reinfeldt försvar värnplikt Nato budget citat1

Svensk försvarspolitik har på senare år präglats av nedskärningar och budgetstrider. Det var efter en sådan konflikt som Mikael Odenberg avgick som försvarsminister i september 2007. Finansminister Anders Borg aviserade då plötsligt en besparing på försvaret på tre till fyra miljarder kronor utan att ha diskuterat det med Odenberg. ”Jag har inte avgått av misstag! Jag bedömer det som helt omöjligt att sitta kvar”, sade Odenberg då till Svenska Dagbladets Mikael Holmström.

Omdömet har inte mildrats med åren.

– Grundproblemet är fortfarande att det är finansdepartementet som styr och inte omvärldsbedömningarna och en välgrundad uppfattning om vad försvaret ska lösa för uppgifter.

Att Alliansen bland annat som respons på Rysslands annektering av Krim meddelat att försvarsanslagen ska öka framöver (DN Debatt 22/4) accentuerar egentligen bara problemet.

Anders Borg har till och med berättat vilka vapensystem man ska ha. Det är precis lika galet när finansdepartementet berättar vad det är för påslag man ska göra som när finansdepartementet berättar vad det är för nedskärningar man ska göra.

– Jag har någon gång dristat mig till att säga att ganska många ledande moderata försvarspolitiker låter lite som Bagdad Bob när de försökt anpassa omvärldsbedömningen efter det som för tillfället är finansdepartementets förhållningssätt.

På presskonferensen där Odenberg meddelade sin avgång grät personal på försvarsdepartementet. Det har varit få svenska försvarsministrar förunnade att vara så omtyckta.

– Ändå tror jag att en och annan taktiker, som Anders Borg eller Per Schlingmann, kunde se en poäng i att försvarsministern avgick, för det illustrerade att de Nya Moderaterna var på riktigt. Här slaktade man heliga kor, säger Mikael Odenberg när han i dag ser tillbaka.

I dag syns det dock som att taktiken misslyckats. Svenska folket har mycket lågt förtroende för försvarspolitiken. Moderaterna har gått från att uppfattas som det mest försvarsvänliga partiet, till ett parti som förlorat mycket av väljarnas förtroende i frågan (Novus, 1/2014).

Tillkortakommandet i försvarspolitiken är Alliansens tsunami, menar Odenberg med en parallell till tsumanikatastrofen i Thailand julen 2004 då stor förvirring rådde kring svensk krisberedskap och kring hur de runt 20 000 svenskarna på plats kunde assisteras.

– Perssonregeringens oskickliga hantering bidrog till att erodera förtroendet för Socialdemokraternas förmåga att sköta regeringens grundläggande uppgifter. På motsvarande sätt har förtroendet för Moderaternas regeringsduglighet skadats av det sätt på vilket man misskött försvars- och säkerhetspolitiken.

– Det förklarar också varför oron i Ukraina inte ger samma resultat i opinionsundersökningarna som oron kring finanskrisen gjorde inför valet 2010, nämligen ökad tilltro till sittande regering.

Odenberg tror dock inte att försvarspolitiken kommer att spela någon stor roll i valrörelsen.

– Socialdemokraterna har naturligtvis ett intresse av att lyfta fram regeringens, eller Moderaternas tillkortakommanden. Samtidigt tror jag inte att de är intresserade av en alltför djupgående försvars- och säkerhetspolitisk debatt eftersom det de har att erbjuda inte är väsensskilt från vad regeringen kan erbjuda.

– Så har det varit länge. Regeringen anger ramen, sedan markerar oppositionen om de är mer eller mindre försvarsvänner genom att lägga på respektive dra av några hundra miljoner på marginalen. Men vi är nere ganska lågt nu, under 1,2 procent av BNP, vilket är lägst av de nordiska länderna.

Odenberg tar också med ro att Socialdemokraternas tänkta samarbetsparti Miljöpartiet i tidigare partiprogram skrivit att Sverige ska ha ett icke-våldsförsvar.

– Jag tror att Miljöpartiet kommer att ha ganska lätt för att släppa just den punkten. De har haft många stolligheter i sina program, men jag har aldrig hört Peter Rådberg [Miljöpartiets företrädare i försvarsutskottet] tala i de termerna.

Det sägs att efterklokheten är den enda exakta vetenskapen. Det gör det tacksamt att utbrista ”vad var det jag sade”, om det visar sig att man gjort rätt förutsägele. Men trots att Mikael Odenberg varnade för Rysslands militära aggressivitet redan 2008 när de gick in i Georgien vill han inte kritisera att Moderaternas talesperson Cecilia Widegren sagt att alla blev ”tagna på sängen” av Rysslands agerande i Ukraina.

– Jag tror att alla blev tagna på sängen, det fanns ingen seriös bedömare som kunde drömma om ett scenario där Krimhalvön skulle slitas loss från Ukraina och införlivas med Ryssland.

När vi nu ändå är där konstaterar Mikael Odenberg ändå att Moderaterna blivit tagna på sängen.

– Dessutom har man bundit ris åt egen rygg. Hela upplägget av den ekonomiska politiken har gått ut på att begränsa Socialdemokraternas ekonomiska manöverutrymme. De ska tvingas att gå till val på smått drakoniska skattehöjningar för att kunna genomföra vad de lovar under valrörelsen.

– Precis när man har låtit fällan slå igen, att allt ska betalas krona för krona, så går Vladimir Putin in och rövar åt sig Krim. Helt plötsligt inser man att nu måste vi anslå mer pengar till försvaret. Då hamnar man själv i den där knipan, för varifrån ska pengarna tas? Det är förstås en förarglig situation.

Mikael Odenberg besöker Vilnius, Litauen. Foto: Privat.

Mikael Odenberg besöker Vilnius, Litauen.
Foto: Privat.

Allvarligare är förstås den säkerhetspolitiska situation som uppstått och hur den ska hanteras. Jag frågar vilka implikationer det som nu sker i Ukraina, som inte är en Nato-medlem, har det för den svenska situationen.

– Det illustrerar svagheterna med att stå utanför. Trots att man har ett alldeles gott samarbete med Nato så finns det inga försvarsförpliktelser. Då är man likt Ukraina väldigt utlämnad om det hettar till.

Du höll nyss tal där du sade: ”Ha inga illusioner, undfallenhet mot Ryssland ger inte fred i vår tid.” Tycker du att det har varit ett problem med undfallenhet från svensk sida mot Ryssland eller är det andra aktörer du syftar på?

– Nej, jag tänker inte på Sverige. Min poäng är att Putin kommer att gå precis så långt som omvärlden tillåter honom att gå.

– Putin utnyttjar inte primärt militär svaghet i Europa, utan politisk svaghet. Europa talar inte med en röst. I stället kommer egenintresset in. Fransmännen vill sälja fartyg för 20 miljarder, andra medlemsstater är oroade för sin gasförsörjning. Putin utnyttjar den politiska svagheten för att flytta fram Rysslands position.

Vad gör man åt det?

– Det viktiga är att USA och Europa sätter gränser och är beredda att vidta de åtgärder som behövs i form av sanktioner och annat. Jag pratar inte i militära termer, utan i politiska termer. Mikael Odenberg Neo nr 3 2014 Bagdad Bob Anders Borg Fredrik Reinfeldt försvar värnplikt Nato budget citat2

Sverige har sina egna ekvationer att lösa för att få försvarspolitiken att gå ihop. Å ena sidan har man som mål att få till stånd ett enveckasförsvar, som innebär på ett ungefär att man efter genomförd försvarsreform kan försvara Stockholm i en vecka. Det bygger på att man tar emot hjälp utifrån. Å andra sidan fattades 2009 beslut om en svensk solidaritetsförklaring som innebär att man skrivit under på Lissabonfördragets formuleringar om att erbjuda hjälp till EU-länder. Ironiskt nog innebär solidaritetsförklaringen att Sverige lovar att hjälpa andra länder, men att inget annat land har gjort samma deklaration att hjälpa Sverige. Bara i Nato finns ett sådant löfte om solidaritet. Trots detta finns den svenska neutralitetspolitiken kvar. Mikael Odenberg har sin lösning klar.

– Sanningen är förstås att den logiska konsekvensen av solidaritetsförklaringen är att man går med i Nato. Man kan inte räkna med att få hjälp annars.

Om lösningen är så självklar, vad är problemet?

– Det finns alltjämt ett betydande motstånd inom socialdemokratin och mycket av det är nog en generationsfråga. De som är uppväxta med 1970-talets retorik om alliansfrihet uppfattar ofta Nato som en aggressiv militär konstruktion. Men Nato är ett politiskt samarbete, förvisso med en stark militär dimension.

Det finns de som säger att ett Natomedlemskap vore en provokation mot Ryssland och att det skulle leda till en kapprustningspolitik.

– Varje land måste få bestämma sin säkerhetspolitiska hemvist på egen hand. Det är klart att ett svenskt Natointräde skulle uppfattas som negativt av Ryssland. Men det är Rysslands eget agerande som  skulle ha varit den utlösande faktorn.

Lika klar är Odenberg, som tog fram direktiven till utredningen om att avskaffa värnplikten i fredstid, om att allmän värnplikt inte kommer att återinföras, även om Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna säger sig vilja det.

– Man kan inte upprätthålla en pliktlagstiftning gentemot årsklasser på 120 000 ungdomar, när försvaret bara har användning för en bråkdel av dem. Det är trots allt Försvarsmaktens personalbehov som måste vara styrande för det system vi utformar. Då är det rimliga att grunda uttagningen av soldaterna på frivillighet och inte på tvång.

Samtidigt är han kritisk till hur omläggningen genomfördes.

– Hela reformen hafsades igenom. Den tänktes inte igenom tillräckligt noga, den är underfinansierad och den drevs igenom i konfrontation mot Socialdemokraterna. Kunde vi hittat alternativa sätt, en obligatorisk korttidstjänstgöring till exempel, för att bevara något av folkförankringen?

Det är ett motargument som ofta hörs. Att det finns kulturella skäl att man samlas kring någonting och att värnplikt förbättrar integrationen.

– Det ligger jättemycket i det! Jag är en son av den tidsandan. Det fanns massor av ungdomar som var på glid som hjälptes in på rätt väg i och med militärtjänstgöringen. Och alla var lika, iklädd uniform spelar det ingen roll var du kommer ifrån.

Alla var lika värdelösa?

– Lika bra. Men man kan inte ha värnplikt bara för att man vill göra pojkar till män.

Mikael Odenberg Neo nr 3 2014 Bagdad Bob Anders Borg Fredrik Reinfeldt försvar värnplikt Nato budget fakta

Artikeln publicerad i Neo #3 – 2014

Lämna en kommentar


13 kommentarer

 1. chriscraft says: 3 september, 2014 kl. 14:20

  Rätt i höjd. Fel i sida.

  Medlemskap i nato leder till att hangarfartyget Sverige kommer, såsom Turkiet, att tvingas härbärgera kärnvapen.

  Svara
 2. Margareta J / Närke. says: 21 augusti, 2014 kl. 02:32

  2014-08-21

  Varmt TACK & hälsningar till Mikael Odenberg och Ivar Arpi !!!
  Det är så allvarsamt sannt sagt i ORD – gm hela artikeln.

  Mycket synd att Mikael Odenberg avgick som försvarsminister. DU hade behövt vara kvar. DU klokt och begåvat vet att ärlig demokrati MÅSTE ha ett pålitligt försvar i alla lägen – dygnen runt – åren om. Sverige måste alltid kunna försvara sig – Samhället – Landet – Människorna – totalt sett precis allt.

  Renfeldt & Borg är inga försvarsmaktmänniskor, tyv. Men jag är förvånad över, varför Carl Bildt inte tog till orda SKARPT och sas satte ”Stopp & Belägg: Sveriges Försvar måste upprustas och hållas försvarsdugligt kontinuerligt. (?).

  Jag är orolig över den eskalerande krigsutvecklingen i bla det s k ”närområdet” för Sveriges del och övriga EU-länders del.

  Mvh / M J / (m).
  Byggde egen villa 1968 m trädgård osv – som jag värnar ännu.
  Änka med tre kära Barn & fem kära Barnbarn.
  Politiskt aktiv i många år. Samhällsintresserad sen små barnsben.
  Ställt upp i Riksdag & Kommun & Landstingsvalen flera ggr.
  Röda Kors utbildad, osv.
  F d Hemvärnssjukvårdare – född 1944 – sas född gm Andra Världskrigets härjningar och svåra efterdyningar. / Kram & Tack för ärliga ordet i sak. Jag har levt med krigen i Världen gm 70 års tid. Har präglat mig djupt & allvarligt & medmänskligt för alla Människor & OFFER, osv.

  Krigen på vår JORD tar aldrig slut – de blir bara fler & fler & allt mer brutala ISIS/IS bla, osv. Tyvärr. Sista steget i Världens KRIG är kärnvapnen. Hur länge till kommer ”sjukliga” krigsgalenskaparna att undvika ”den – Jordens undergång” ???

  §§§ Sverige bör snarast gå med i NATO !!!
  Punkt SLUT.

  Svara
  • Margareta J / Närke says: 12 september, 2014 kl. 15:18

   2014-09-12

   Hej!

   Tillägg till mina tidigare ord 21/8-14

   Bäste statsminister för Sverige – Fredrik Reinfeldt (M) – har för kort tid sedan uttalat sig, att han tidigare missbedömde Putin – att Putin – nu – inte längre går att lita på. Medan många av, bla oss Hemvärnsagerande människor – ALDRIG NÅGONSIN LITAR PÅ PUTIN M.FL. I RYSSLAND.

   När Reinfeldt (M) blev statsminister 2006, förde han flera allvarliga samtal med Putin på genomgående diplomatiska grunder och trodde, tog för givet att Putin skulle göra detsamma, men så rätt var inte PUTIN.

   Sen när Putin, ryska Jaktplan olagligt prejar svenskt territorium i luftrummet och när Ryssland skickade in sina krigsolagliga lejda krigstorpeder mot Krimhalvön och östra Ukraina – DÅ – ÄNTLIGEN – blev Sverige på rätt väg FÖRSVARSINRIKTADE. Mycket återstår dock att göra för allmänna Världsfreden i Sverige, Skandinavien, Europa, EU, FN och vidare – totalt – GLOBALT. Och USA har HELT rätt börjat bekämpa bestialiska mördartrupperna-terroristerna ISIS/IS.
   Tack för ordet.

   Mvh / M J / (M)
   Fd Hemvärnssjukvårdare, mm.

   Svara
 3. Arne says: 27 juli, 2014 kl. 10:54

  Det går bra för Sverige, varför har försvaret bantats. Vad har pengarna behövts till? Svaret är uppenbart, osthyveln har använts överallt för att finansiera förändringen av Sverige men festen är snart slut, det skall bli intressant men inte roligt att observera scenariot.

  Men artikeln saknar udd och förståelse för situationens allvar. Självklart kan ingen förutsäga vilka kriser som kommer att uppstå, det är hela poängen med en försvarspolitik, i fredstid så framstår försvaret alltid som dyrt. Att sedan lägga fokus på att föra krig i regioner som vi samtidigt tar emot stora flyktingströmmar ifrån är ett perfekt recept för att få inhemsk terrorism med potentiellt långt fler svenska dödsoffer i Stockholm än i Kabul. En helhetssyn saknas. När andra europeiska stater ansluter sig till program för att bekämpa terrorism så avstår Sverige. Norge som har ett liknande problem med islamistisk terrorism som just nu aktualiseras vidtar väsentligt kraftfullare åtgärder. Vilken är Sveriges beredskap?

  Vidare är Putins agerande i Ukraina bara svårt att förstå om man köper teorin om en globaliserad värld där alla länder rör sig i västlig riktning. Huntingtons ”Clash of Civilizations” ger en annan förklaringsmodell, kulturella block, civilisationer, står emot varandra och balanserar, det asiatisk-kinesiska, den rysk-ortodoxa, det västliga och det muslimska blocket. Mellan dessa block behövs buffertzoner där försiktighet och förståelse för den andra civilisationen är nödvändig. Putin behövde Ukraina som en buffert dels emot väst, dels emot det muslimska blocket. På samma sätt har Sverige, som alla länge vetat varit informellt men inte formellt lierat med Väst, tjänat som en buffert zon. När Ukraina började röra sig i västlig riktning och mot sönderfall är det därför inte svårt att förstå att Putin var tvungen att agera för att förhindra att buffertzonen hamnade i Ryssland, med både NATO och muslimska extremister på tröskeln.

  I Sverige finns det stor risk, liksom i Norge, att vår naiva syn på att en global västinspirerad demokrati är ett självklart slutmål (ala Fukushima) för alla kulturer kommer att allvarligt skada vårt samhälle. Att föra krig i den muslimska civilisationen med ett uttalat mål att införa västliga värderingar och samtidigt ta emot stora mängder invandrare utan nogrann bakgrundskontroll är ett recept för inhemsk terrorism. En situation som till exempel Israel har levt med länge och som därmed ytterligare har utvecklats i militaristisk riktning. Hur många självmordsbombare kan ett land ha utan att demokratin skadas allvarligt, att öppenheten försvinner?

  Situationen som uppkommit i Sverige har inte uppkommit efter noggrann analys, istället har ett antal politiker agerat som i Robert Blys ”The Sibling Society” och endast lyssnat till sig själva och de i samma generation, gammalt vetande har förkastats. Det är ett experiment som de som omedvetet sjösatt det har tappat kontrollen över. Våra politiker styr inte utvecklingen längre. Den finns risk att i många blir förvånade och besvikna när det står klart.

  Vh

  Arne

  Svara
 4. Roger N says: 14 juni, 2014 kl. 00:37

  Tyvärr måste jag rätta Odenberg,
  Ca 150 miljarder saknas efter den hysteriska avrustningen trots att historien visar att ends sättet att få behålla fred och frihet är ett starkt motstånd ,det gäller inte bara för försvaret.

  Svara
 5. Bo Wennström says: 13 juni, 2014 kl. 19:10

  1. Odenbergs rakryggade hållning är bra
  2.Vi sitter fast i gamla tankeboxar
  3. Varför inte hitta en avvecklingslinje för militärt försvar som bygger på samarbetsavtal med Ryssland. Alla andra länder tycks ju vara pålitliga i retoriken.
  4. Risken att någon skulle lyckas erövra det landområde vi själva erövrat tidigare, är ju inte så mycket större utan militärt försvar.
  5. Bygg civilförsvarsresurser som vi kan samarbeta med länder som behöver hjälp. Med Kärleksstyrkor.
  6. Om vi skulle bli tagna är det kanske ett steg till verklig fred = kärlekens fred.
  7. Prövar vi inte nya vägar får vi allt trava vidare på gamla vägar.
  8. Vi får vara rädda men våga ändå!
  Kram Bo

  Svara
 6. Jan Edström says: 13 juni, 2014 kl. 14:34

  En utmärkt artikel, som beskriver okunnigheten hos dagens beslutsfattare. Vi saknar Mikael Odenbergs insikt i de växande problem Sverige står inför i försvarsfrågan. Vi saknar också Mikael Odenberg i debatten.

  Svara
 7. Johan Sjöholm says: 12 juni, 2014 kl. 23:47

  Bästa uttalandet på länge. Odenberg är en hjälte.

  Svara