Dags att laga toaletten

Beredskap

av Andreas Ericson

Andreas Ericson Dags att laga toaletten Neo nr 3 2014

Neo hittade lappen på bilden ovan på en toalettdörr djupt nere i berget på en ö i Stockholms skärgård. ”Toaletten är stängd tills vidare. Fixas till nästa kalla krig.”

Frågan är hur lätt det blir. Toaletten befinner sig i en så kallat ERSTA-pjäs, det vill säga en kanon som är en del av ett fast baserat kustartilleribatteri. Anläggningen sköt sitt sista skott år 2000 och har numera utgått i krigsorganisationen. (Det har för övrigt hela vapenslaget Kustartilleriet som försvann samma år.)  De två övriga pjäserna i batteriet har tömts och förseglats. Bara en återstår – som museum. Så oavsett om toaletten fixas eller inte är det svårt att tänka sig att kanonen blir till så mycket nytta i ett nytt kallt krig som en del tror redan är här.

ERSTA-batterierna började byggas på 1970-talet som en del av moderniseringen av det svenska invasionsförsvaret. Själva pjäsen är tillverkad av Bofors och heter ”12 cm tornautomatpjäs m/70”. Den kunde bekämpa mål tre mil ute till havs. Varje pjäs hade en besättning på 25 man som kunde leva nere i berget i en månad, avskärmade från yttervärlden. Strömförsörjningen sköttes via två dieselaggregat från Volvo. I berget finns ammunitionsförråd, kontor, kök, logement – och toaletter.

Sex stycken batterier byggdes, från Trelleborg i söder till Holmögadd utanför Umeå i norr. I dag är alla nedlagda. Pjäsen där bilden är tagen den enda som finns kvar.

ERSTA-batteriet på Landsort visas under sommaren två gånger per dag tisdag till söndag. Bokning sker via mejl till jaakkriisa@gmail.com. 

Artikeln publicerad i Neo #3 – 2014

Lämna en kommentar