Recension:

Breaking democracy’s spell

John Dunn

av Ivar Arpi

John Dunn Breaking democracy’s spell Ivar Arpi recension Neo nr 5 2014

Vi i väst är inte så bra på att skilja en ”lyckosam slump från en magisk formel”. Det skriver John Dunn, nestor inom demokratiforskning, i sin nya bok Breaking democracy’s spell. Demokrati är inte detsamma som ett gott styre. Dunn menar att demokrati tvärtom på många är själva antitesen till lag, ordning och rationalitet. Om medborgarna väljer korrupta politiker, vilket skedde i exempelvis Ukraina när Viktor Janukovytj vann valet 2010, urholkar det lag och ordning. Men det är demokratiskt. Medborgarna kan även välja politiker som Muhammad Mursi, medlem av Muslimska Brödraskapet som vann valet i Egypten 2012, som börjar begränsa demokratin. Är det demokratiskt? När ett system väl fungerar, exempelvis marknadsekonomi eller demokrati, är vi bra på att identifiera vad som ingår. Vi är sämre på att förstå hur man når fram till den lyckade slutpunkten. I Sverige infördes medborgerliga friheter och rättsstaten långt innan den allmänna rösträtten. Boken är en tankeväckande utmaning för alla demokrativänner.

Artikeln publicerad i Neo #5 – 2014

Lämna en kommentar