Intervju:

Björn Brenner

Björn Brenner är mellanösternforskare vid Försvarshögskolan och har skrivit avhandlingen ”Islamist governance Hamas style: Readings from the Palestinian experiment in Islamic democracy”.

av Benjamin Juhlin

Björn Brenner avhandling ”Islamist governance Hamas style: Readings from the Palestinian experiment in Islamic democracy” Neo nr 3 2015Vad kom du fram till?

– Hamas styre av Gaza har varit auktoritärt och ofta har man förbisett den egna befolkningens grundläggande fri- och rättigheter. Men Hamas har än så länge inte försökt förändra det politiska systemet till den islamiska shariastat som många varnade för. Faktum är att Hamasregeringen i stället valt att stärka de existerande, sekulära, institutionerna, framför allt rättsväsendet.

Hur har Hamas hanterat de radikala delarna av den inhemska oppositionen?

– När Hamas beslutade att delta i parlamentsvalen 2006 blev många anhängare besvikna och hoppade av. Dessa har därefter sagt sig sympatisera med al-Qaida och bildat egna radikala smågrupper som avfärdat Hamas som korrumperat och icke-islamiskt. Hamasregeringen försökte först tysta kritikerna med våld. Efter en längre period av verkningslösa försök skiftade regeringen strategi och satsade på mjukare metoder, bland annat ett relativt progressivt avradikaliserings- och rehabiliteringsprogram i fängelserna.

Varför har Hamas inte infört sharialagstiftning?

– Trots Hamas sekulära ordning i Gaza har det ändå funnits en viss undfallenhet från regeringens sida gentemot religiösa auktoriteter. Dessa har i perioder fått inflytande över hur Gaza har styrts, särskilt över den informella rättsskipningen som ersatt det formella rättsväsendet i tider av undantagstillstånd och krig. Men att göra det inflytandet permanent har aldrig varit aktuellt. Gazaborna har visat sitt starka missnöje vid de tillfällen sharia har tillämpats i en vidare bemärkelse och Hamas har därefter inte vågat fortsätta längre i den riktningen.

Publiceringsdatum: 2015-09-16
Artikeln publicerad i Neo #3 – 2015

Lämna en kommentar