Varför ökar Sverigedemokraterna?

Under sommaren har Sverige­demokraterna gång på gång slagit rekord i opinionsmätningarna. Vi har diskuterat fenomenen med Andrej Kokkonen, fil. dr och verksam som forskare vid Statsvetenskapliga institutionen på Göteborgs universitet.

av Benjamin Juhlin

Benjamin juhlin Varför ökar Sverigedemokraterna Andrej Kokkonen Jimmie Åkesson Mikael Karlsson Neo nr 4 2015

Benjamin juhlin Varför ökar Sverigedemokraterna Andrej Kokkonen Jimmie Åkesson Mikael Karlsson Neo nr 4 2015Röstar väljare på Sverigedemokraterna som ett sätt att visa missnöje?

– Nej, Sverigedemokratiska väljare fungerar som andra väljare och röstar i första hand på partiet eftersom de gillar dess politik. Framför allt är det partiets invandrings- och integrationspolitik som lockar. Sverigedemokratiska och andra invandringskritiska partiers väljare är visserligen mer missnöjda med det politiska systemet än andra väljare, men alltmer forskning pekar mot att missnöjet beror specifikt på att de är missnöjda med att de etablerade partierna inte lyssnar på deras oro för invandringens konsekvenser.

Hur påverkas invandringskritiska opinionen av storleken på invandringen?

– Här finns det olika åsikter inom forskningen. Min bedömning är dock att det mesta pekar mot att invandring ökar rädslan för invandrare, framför allt om invandrarnas kultur avviker mycket från den dominerande kulturen i landet. Men, i vissa fall kan invandring också leda till att rädslan för invandrare minskar. Det förutsätter dock att det finns kontaktytor mellan den infödda befolkningen och invandrarna så att de kan lära känna varandra. Segregation leder knappast till positiva utfall.

Varför går Sverigedemokraterna dåligt i valdistrikt med hög invandrartäthet?

– Den naturliga förklaringen är att det bor fler invandrare i dessa distrikt och att invandrare är mindre benägna att rösta på Sverigedemokraterna. Jag tror de flesta förstår varför Sverigedemokraterna inte går särskilt bra i Rosengård, Rinkeby och Angered. Det samband man kan se på aggregerad nivå säger väldigt lite om hur svenskar i dessa områden röstar. En mer rättvisande bild av hur svenskfödda väljare reagerar på invandring får man om man tittar på valdistrikt med få invandrare som gränsar till invandrartäta valdistrikt. Där vet vi att Sverigedemokraterna går osedvanligt bra.

Vilken betydelse har Sverigedemokraterna själva för sitt valresultat?

– Den normaliseringsprocess som började när Mikael Jansson tillträdde som partiledare och som accelererade i och med att Jimmie Åkesson tog över som partiledare 2005 har förmodligen betytt oerhört mycket för partiets framgångar. Vi vet att väljare undviker att rösta på partier som de inte ser som demokratiskt trovärdiga och Sverigedemokraterna var nog länge i mångas ögon ett sådant parti. Här måste vi dock vara ödmjuka och konstatera att vi inte vet hur väljarnas bild av partiet har förändrats sedan 1990-talet.

Hur påverkar de etablerade partiernas strategier?

– De har sannolikt bidragit till Sverigedemokraternas framgångar. Inget annat land har valt att liberal-isera invandringspolitiken som svar på ett invandringskritiskt partis framgångar. Alla teorier på området pekar mot att en sådan strategi är dömd att misslyckas. Dels alienerar man de egna väljare som är oroade över invandringen, dels spär man på de sverigedemokratiska väljarnas politiska missnöje. De partier vars väljare är mest kritiska till invandring läcker också röster till Sverigedemokraterna, samtidigt som sverigedemokratiska väljare är trogna. Fortsätter man på den inslagna vägen kommer Sverigedemokraterna att växa ännu mer.

Publiceringsdatum: 2015-11-20
Artikeln publicerad i Neo #4 – 2015

Lämna en kommentar