Unga är mer välfärdsberoende

Martin Ljunge är en forskare vid Institutet för Näringslivsforskning som bland mycket studerat hur välfärdsstatens olika institutioner påverkar människors beteende.

av Benjamin Juhlin

Martin Ljunge välfärd unga välfärdsstaten Neo nr 3 2015Använder yngre människor välfärdssystemen mer än äldre?

– Ja, när det gäller sjukförsäkringen. Om vi jämför två generationer som är födda med 20 års mellanrum använder den yngre sjukförsäkringen 20 procent mer än den äldre. Det gäller även när man tar hänsyn till ålder, utbildning och familjesituation. Det gäller för män och kvinnor, hög- och lågutbildade, i stad och på landsbygd.

Vad kan detta bero på?

– Det verkar inte bero på att hälsan försämrats. De yngre generationerna har bättre hälsa enligt de objektiva mått som finns, och även den subjektiva hälsan har förbättrats något. Den främsta förklaringen är att normerna gentemot att ta emot transfereringar från det allmänna har förändrats. För de yngre som växt upp med välfärdsstaten verkar det vara mer naturligt att söka och ta emot pengar, medan de äldre som växte upp före välfärdsstatens utbredning, kan ha reservationer mot att ta emot hjälp.

Finns det några andra grupper som också använder sig av välfärdssystemen mer?

– Kvinnor använder sjukförsäkringen oftare än män. Lågutbildade använder den mer än högutbildade. Skillnaden mellan grupperna har dock minskat med tiden och de högutbildade har delvis kommit ikapp de med lägre utbildning.

Påverkar välfärdsstaten tilliten mellan människor?

– En väl fungerande välfärdsstat främjar troligen tilliten mellan människor. Om det allmännas institutioner behandlar alla lika och tillhandahåller service av kvalitet så är det rimligt att det förstärker tillit. Samtidigt krävs att pålitliga individer arbetar i välfärdens institutioner, så det kan finnas självförstärkande spiraler mellan välfärdsstat och tillit i samhället, både mot höga och låga nivåer av tillit.

Hur påverkar skatter sjukfrånvaron?

– Höga marginalskatter ökar sjukfrånvaron. Om man jämför samma individ över tid så är sannolikheten större att sjukfrånvaron är högre de år då marginalskatten är relativt hög. Det kan förklaras med att det lönar sig mer på marginalen att arbeta när marginalskatten är relativt låg. Och det kostar relativt sett mindre att vara sjukskriven när marginalskatten är hög. Sjukfrånvaro är ett sätt att på marginalen ändra hur mycket man arbetar, och för kortare perioder är det upp till individen att bestämma när.

Publiceringsdatum: 2015-09-16
Artikeln publicerad i Neo #3 – 2015

Lämna en kommentar