Recension:

Signals

Philippa Malmgren

av Mattias Svensson

Mattias Svensson recension Philippa Malmgren Signals Neo nr 3 2015

En vardagsekonomisk skildring av världen efter finanskrisen är temat för Philippa Malmgrens Signals. En av huvudteserna är att inflationen redan är över oss. I dagens internationaliserade värld märks detta först i periferin. Billiga lånepengar från en stagnerande västvärld har lett till prisexplosioner i andra länder. Mat och energi har blivit så dyrt att det driver protester och uppror världen över. Det kryper närmare, även i Storbritannien diskuteras nu de allt högre levnadsomkostnaderna för vanligt folk. Bara de allra mest modelltrogna vägrar se tendensen.

Budskapet är att den lössläppta penningpolitiken i det närmaste är en krigföring mot andra stater. Den kommer att få betydande och oroväckande konsekvenser, inte bara ekonomiskt utan även geopolitiskt. Signalerna om det allt sämre säkerhetspolitiska läget är en förskräckande fortsättning.

Publiceringsdatum: 2015-09-16
Artikeln publicerad i Neo #3 – 2015

Lämna en kommentar