Recension

Förlorare

Peter Luthersson

av Ivar Arpi

Ivar Arpi recension Peter Luthersson Förlorare Neo nr 6 2014

Historien skrivs av vinnarna, brukar man säga. Peter Luthersson gör i stället i Förlorare – noteringar om 1800-talets etos en litteraturhistorisk exposé av de författare som förlorat idéstrider. Vilka var det 1900-talets litterära modernister gjorde uppror mot? De författare Luthersson räknar till 1800-talets etos är Thoreau, Melville, Loti, Stevenson, Conrad, Kipling, Churchill, Blixen, Joseph Roth, Saint-Exupéry och Orwell. De förkastade inte allt västerländskt, utan ville förbättra västerlandet. De hade en stark tro på människans förmåga att göra rätt. I postkolonialismens uppgång förkastades många av dem som reliker från en rasistisk epok. 1900-talets kollektivistiska etos trängde undan 1800-talsmänniskan. Det är inte utan att man blir nostalgisk.

Publiceringsdatum: 2015-01-27
Artikeln publicerad i Neo #6 – 2014

Lämna en kommentar