Nyligen avhandlat:

FN:s säkerhetsråd

Katinka Svanberg, Juridiska institutionen vid Stockholms Universitet.

Katinka Svanberg Juridiska institutionen vid Stockholms Universitet avhandling FN säkerhetsrådet Neo nr 6 2014

Katinka Svanberg har disputerat vid Juridiska institutionen vid Stockholms Universitet med sin avhandling FN:s säkerhetsråd i rättens tjänst – en studie av säkerhetsrådets ingripande under kap. VII i FN-stadgan för rätten till demokrati. Hon har studerat juridiken bakom de beslut FN:s säkerhetsråd fattar.

Vad har du kommit fram till i din avhandling?

– Jag kommer fram till att säkerhetsrådet griper in för en rätt till demokrati och därmed använder sin tvångsmakt under kapitel VII i den internationella rättens tjänst. Av säkerhetsrådets praxis går att utläsa att säkerhetsrådet i de 15 fall jag följt medvetet tycks agerat för att stöda en rättsutveckling för en rätt till demokrati att utvecklas i folkrätten.

Fanns det något som förvånade dig?

– Att redan förarbetena till FN-stadgan förutsåg humanitär intervention, genom att påpeka att när mänskliga rättigheter grovt kränks, såsom skett i Tyskland under andra världskriget, så slutar de att vara en stats egna angelägenheter. Hela debatten på 1990- och 2000-talet om säkerhetsrådets förmåga att gripa in i staters interna angelägenheter och stoppa grova övergrepp av staters regeringar, såsom i Syrien, känns därmed lite märklig, eftersom redan grundarna av FN påpekade att säkerhetsrådet kan ingripa vid grova kränkningar av mänskliga rättigheter.

Hur har säkerhetsrådet förändrat kraven på införande av demokrati under åren?

– Säkerhetsrådet har gått från en rudimentär definition av demokrati som överensstämmer med generalförsamlingens definition, det vill säga rätten till fria, periodiska val, till att omfatta en mer preciserad modell med kännetecken från en liberal definition av demokrati som ställer krav också på hur den valda regeringen utövar sitt styre i enlighet med grundläggande demokratiska principer.

Publiceringsdatum: 2015-01-28
Artikeln publicerad i Neo #6 – 2014

Lämna en kommentar