Dygder, historia och rättigheter

Ny liberalism

av Mattias Svensson

I skuggan av kollektivistiska framgångar håller en ny liberalism på att växa fram. Jämfört med 1900-talet lägger den betydligt större fokus på historia. Dagens liberala tänkare är heller inte lika fientliga till välfärdsstaten som Robert Nozick eller Ayn Rand, men å andra sidan mer kritiska till krigföring, övervakning och överstatliga projekt. I likhet med den senare betonas mänskliga rättigheter grundade i en aristotelisk dygdeetik som rymmer människors olika sätt att blomstra, och inte ens ekonomerna är längre rädda för att försöka förstå samhället genom romaner och poesi. Bourgeois Virtues Bourgeois dignity Deirdre McCloskey dygder John tomasi Free market fairness Edmund Phelps Mass Flourishing FRAGILE BY DESIGN Charles Calomiris Stephen Haber William Easterly Tyranny of experts ny liberalism dygdeetik Johan Wennström Ann Heberlein  Neo nr 4 2014

Läsupplevelsen blir därefter, och för den som vill bedriva intellektuell motståndskamp i hängmattan kommer här ett par tips.

Bourgeois Virtues Bourgeois dignity Deirdre McCloskey dygder John tomasi Free market fairness Edmund Phelps Mass Flourishing FRAGILE BY DESIGN Charles Calomiris Stephen Haber William Easterly Tyranny of experts ny liberalism  Neo nr 4 2014

Borgerliga dygder

Nästa år kommer den avslutande boken i Deirdre McCloskeys trilogi om hur borgerliga dygder gjort västvärlden rik. Ett annat sätt att tänka, menar hon, var mer avgörande än mekaniska ekonomiska samband; en omvärdering av aktiviteter som innovationer, handel och stadens myller banade väg för deras framväxt och omskapande av samhället. Resultatet är inte bara ett rikare samhälle, utan också ett mer tolerant och vänligare. McCloskey beskriver detta långt och infallsrikt i Bourgeois virtues och Bourgeois dignity (University Of Chicago Press 2006 och 2011) om allt från hur sällsynta cowboys var i västern (de flesta var obeväpnade, unga anställda, inte kringflackande revolvermän) till hur Immanuel Kants maximer är värdelösa för att vara god (det goda är balanserandet av en mängd dygder, inte reducerandet till en).

Bourgeois Virtues Bourgeois dignity Deirdre McCloskey dygder John tomasi Free market fairness Edmund Phelps Mass Flourishing FRAGILE BY DESIGN Charles Calomiris Stephen Haber William Easterly Tyranny of experts ny liberalism  Neo nr 4 2014

Innovation

Edmund Phelps fick ekonomipriset 2006 för ”intertemporala avvägningar i makroekonomisk politik” och har även forskat om sätt att få in utsatta grupper på arbetsmarknaden. Hans senaste bok Mass flourishing (Princeton University Press, 2013) är mer en humanistisk lovsång till kreativiteten. Liksom McCloskey hittar han innovationens guldålder i det kapitalistiska 1800-talet, han gör ett försök att återskapa känslan när världen tog fart genom litteratur och musik och hittar det moderna, dynamiska samhällets grund i Aristoteles mångfacetterade etik. Stor möda läggs vid att visa hur den moderna kapitalismen från omkring 1830 som inget annat samhällssystem berikat vanliga löntagare.

Bourgeois Virtues Bourgeois dignity Deirdre McCloskey dygder John tomasi Free market fairness Edmund Phelps Mass Flourishing FRAGILE BY DESIGN Charles Calomiris Stephen Haber William Easterly Tyranny of experts ny liberalism  Neo nr 4 2014

Krediter utan kris

Fragile by design av ekonomerna Charles Calomiris och Stephen Haber (Princeton University Press, 2014) ger en rik bakgrund till olika finanssystem genom djupstudier av fem länder. Kanada har inte haft en bankkris sedan 1839, USA har under samma period haft 13. Skillnaden beror inte på ”brist på regleringar”, utan på de intressekoalitioner som legat bakom politiken. Särintressenas inflytande, som ser olika ut i varje land, gör det dessvärre svårt att kopiera Kanadas framgångsrecept. Men maktdelning och konstitutionella begränsningar tenderar att gynna stabilitet och tillgång till krediter.

Bourgeois Virtues Bourgeois dignity Deirdre McCloskey dygder John tomasi Free market fairness Edmund Phelps Mass Flourishing FRAGILE BY DESIGN Charles Calomiris Stephen Haber William Easterly Tyranny of experts ny liberalism  Neo nr 4 2014

All slags frihet

John Tomasis bok Free market fairness (Princeton University Press, 2013) är ett sympatiskt filosofiskt försök att ena socialliberaler och libertarianer. I Tomasis syntes är alla friheter lika viktiga, ekonomiska friheter är varken mer eller mindre viktiga än exempelvis yttrande- eller religionsfrihet. Politikens ramverk bör försöka gynna de sämst ställda, men inte på bekostnad av alla människors lika frihet, menar Tomasi. Vi skulle inte inskränka religionsfriheten även om detta skulle ha goda fördelningspolitiska effekter, och detsamma bör gälla näringsfrihet, frihandel och kontraktsfrihet.

Bourgeois Virtues Bourgeois dignity Deirdre McCloskey dygder John tomasi Free market fairness Edmund Phelps Mass Flourishing FRAGILE BY DESIGN Charles Calomiris Stephen Haber William Easterly Tyranny of experts ny liberalism  Neo nr 4 2014

Rättigheter för alla

Tycker du att tal om människors rättigheter är abstrakt filosofi som saknar relevans för samtidens praktiska utmaningar? I så fall är William Easterlys The tyranny of experts (Basic books, 2014) förhoppningsvis en ögonöppnare. Med riklig historia och modern forskning visar han mödosamt och indirekt varför respekt för människor och deras möjligheter att själva bestämma över sina liv är fundamentalt för all slags utveckling. Och hur orättfärdigt och fel det blir när aldrig så välvilliga experter struntat i detta.

Artikeln publicerad i Neo #4 – 2014

Lämna en kommentar