Pressmeddelanden

I samarbete med Cision

Mindmancer vinner upphandling i Växjö

Mindmancer | Publicerad 2015-05-21 13:00

Växjö kommun har upphandlat intelligent kamerabevakning och valet föll på Mindmancer. Beställningen gäller i första steget för områdesbevakare med option för utökning.

Hög efterfrågan på marknadskompletterande finansiering

Almi Företagspartner | Publicerad 2015-05-20 07:30

Delårsrapporten för 1:a kvartalet 2015 visar att Almis utlåning ökade med 20,5 procent.
Efterfrågan på Almis marknadskompletterande tjänster är fortsatt hög. Utlåningen till små och medelstora företag  fortsatte att öka. Företagen har en allmänt positiv inställning och investeringsviljan är god. En stor del av ökningen i utlåning kan tillskrivas det nya Tillväxtlånet till innovativa företag som lanserades i början av året.