Pressmeddelanden

I samarbete med Cision

Många företag vill växa

Almi Företagspartner | Publicerad 2017-07-05 07:34

Svenska företag har stora tillväxtambitioner, 84 procent vill växa i någon grad. Men tillväxtviljan skiljer sig åt mellan olika delar i landet. Det framgår av en tillväxtkartläggning av små och medelstora företag som genomförts på uppdrag av Almi Företagspartner.

Utlåningen till företag når nya rekordnivåer

Almi Företagspartner | Publicerad 2017-07-04 07:31

Bankernas utlåning till företag fortsätter att öka. Under årets andra kvartal ökade en majoritet av Sveriges bankkontor sin utlåning till företag. Utlåningen ligger därmed på en nivå som är den högsta på flera år. Det framgår av en färsk undersökning som genomförts på uppdrag av Almi.

Clavister väljer Sanmina för att producera helsvenska säkerhetsprodukter

Clavister | Publicerad 2017-07-03 08:00

Clavister och Sanmina i samarbete för att producera helsvenska brandväggar.