Warning: Undefined array key "rc" in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/header.php on line 22
» Sidan kunde inte hittas
 

Warning: Undefined variable $before_loop in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/index.php on line 39

Warning: Undefined variable $l1 in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/index.php on line 137

Warning: Undefined variable $l2 in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/index.php on line 139

20 miljoner till forskning om samhällets trygghet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har beviljat pengar till Mittuniversitetets risk- och krisforskningscentrum RCR för ett femårigt forskningsprojekt om hur det svenska samhället hanterar och återhämtar sig från större kriser.

Samhällets utsätts ibland för stora påfrestningar, exempelvis till följd av klimatförändringar, terrorattentat eller demografiska förändringar. Hanteringen av sådana påfrestningar kräver att många organisationer och samhällsfunktioner samarbetar och hjälps åt, något som ofta kallas samhällets resiliens. Men det saknas kunskap om hur sådana samarbeten sker i Sverige och hur de skulle kunna förbättras. Därför startas projektet Resiliens i Sverige (RISE). 

–  Vi kommer att studera hur några utvalda samhällsfrågor styrs, hur sociala nätverk är uppbyggda och hur lärandeprocessen ser ut i komplexa situationer där samhället är under press. Det är några av de saker som påverkar samhällets resiliens och som därför är viktiga att förstå, säger projektledare Jörgen Sparf, RCR. 

Projektet kommer att fokusera på tre viktiga samhällsfrågor: klimatanpassning och ‑konsekvenser, flyktingskap samt terrorism och våldsbejakande extremism. Men kunskapen från projektet ska också kunna överföras till andra samhällsfrågor. 

–  Det ska bli mycket intressant att samarbeta med offentliga och privata organisationer på lokal nivå. Det är ofta där mycket av kunskapen om samhällets resiliens finns. Extra spännande är också att vi ska göra experimentella studier i RCR:s simuleringslabb som invigs nu i höst, säger Jörgen Sparf. 

Målet med projektet är att ta fram kunskap om hur resiliens kan förstås och tillämpas i Sverige. Projektet kommer att ta fram verktyg för både policy och praktiskt arbete med resiliens.

Resiliens i Sverige genomförs i samarbete med Karlstad universitet och Försvarshögskolan.

Resiliens är förmågan att stå emot och klara av en större påfrestning, samt återhämta sig och vidareutvecklas. Detta innefattar både en fungerande samhällsstyrning med förmåga att bevara centrala samhällsfunktioner stabila och en förmåga till förändring och anpassning – på såväl kort som lång sikt.

Kontakt:
Jörgen Sparf, Risk and Crisis Research Centre, tfn vara 010-142 82 76, e-post: jorgen.sparf@miun.se


Warning: Undefined variable $media in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/functions.php on line 218

Warning: Undefined variable $l1 in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/index.php on line 137

Warning: Undefined variable $l2 in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/index.php on line 139

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg besöker Mittuniversitetet

På onsdag den 10 maj besöker närings- och innovationsminister Mikael Damberg Mittuniversitetet för att hålla en presentation på konferensen Smart Industri som arrangeras av Mittuniversitetets forskningscenter STC och Bron

Ministern är en av dagens huvudtalare på konferensen Smart industri som vänder sig till företag och industrier som arbetar med digitalisering i regionen. Under förmiddagen kommer gruvföretaget Boliden att presentera arbetet med att koppla upp sina gruvor. Kullagerstillverkaren SKF berättar om sin resa att koppla upp sina kullager för att få mer information om motorn status. Eftermiddagen bjuder på regionala exempel hur företag som Valmet, SSG och CGI arbetar med digitalisering.

Industrin står just nu inför krav på omvandling där digitalisering och grön omställning driver på utvecklingen, något som också för med sig stora möjligheter till ökad konkurrenskraft. Regeringen har tagit ett helhetsgrepp för att främja industrins utveckling med sin nya industrialiseringsstrategi - Smart industri som under dagen kommer att presenteras av närings- och innovationsminister Mikael Dambergs under programpunkten ”Sverige behöver Smart Industri”. Han kommer att tala om hur regeringens strategi ska bidra till att stärka företagens omställningsförmåga och konkurrenskraft och göra investeringar i svensk industri mer lönsamma.

Datum: 10 maj
Tid: 10:30-16:30
Plats: Grönborg, Storgatan 73, Sundsvall

Intervjua Mikael Damberg: Efter närings- och innovationsministerns presentation (ca 16:25) finns möjlighet för media att ställa frågor och intervjua Mikael Damberg.

Media bjuds in att närvara på konferensen. Kontakta Christine Grafström på telefon: 010-142 84 10
e-post: christine.grafstrom@miun.se

Hela konferensen sänds live via Elektroniktidningen sida: http://etn.se/

För fullständigt program och mer information besök: www.miun.se/stc/smartindustri


Warning: Undefined variable $media in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/functions.php on line 218

Warning: Undefined variable $l1 in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/index.php on line 137

Warning: Undefined variable $l2 in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/index.php on line 139

Flexator utbildar om upphandling med ny film

Genom att upphandla på rätt sätt kan man spara miljoner.
Nu lanserar husbyggaren Flexator en film, med de bästa tipsen inför och under en upphandling.
– Det finns många fallgropar och vi får i stort sett dagligen frågor av upphandlande myndigheter. Därför känns det rätt att släppa en utbildningsfilm, säger Kristian Grimsbo, marknadschef på Flexator.

Flexator har märkt att det finns stor osäkerhet hos inköpare om vad de får och inte får göra i upphandlingar. Tanken var därför att skapa en informationsfilm där vanliga upphandlingsfrågor tas upp.
I filmen intervjuas Ellen Heldahl, upphandlingsexpert och upphandlingsjurist på Svenskt Näringsliv, om vad man bör tänka på inför och under en upphandling.
– Ellen är en av landets tyngsta experter i ämnet och vi hoppas att dels våra kunder, dels andra upphandlade myndigheter ser filmen som ett hjälpmedel när det kommer till upphandlingar framöver, säger Kristian Grimsbo.

Ellen Heldahl, som har arbetat med upphandlingar i närmare två decennier inom olika organisationer och myndigheter, vill framför allt framhålla vikten av att ställa om från specifikationskrav till funktionskrav i upphandlingar. En viktig fråga för hela det svenska näringslivet, menar hon.
– Näringslivet uppmanar alla upphandlande myndigheter och enheter att i större utsträckning ställa funktionskrav i stället från många och onödiga specifikationskrav. I de allra flesta fall har företagen större kunskap än myndigheten om vilka krav som är relevanta att ställa och därför blir myndighetens ska-krav ofta felriktade. Genom att jobba mer med funktionskrav i upphandlingar kan myndigheten få lösningar som är bättre, billigare och mer innovativa.

Filmen finns att se på Flexators Youtube-kanal, http://www.youtube.com/FlexatorAB

Direktlänk till filmen https://youtu.be/9sCWureW3RQ 

För ytterligare information, kontakta:
Kristian Grimsbo, marknadschef Tel 0380-55 07 65 alt kristian.grimsbo@flexator.se

Flexator AB ingår i Nordic Modular Group AB som ägs av Nalka Invest AB.
Flexator AB är sedan år 1956 en av Sveriges marknadsledande tillverkare inom modulbyggda verksamhetslokaler. Skolor, förskolor, kontor, hotell, vård- och gruppboende är en del av produktutbudet.
Läs mer på www.flexator.se

Följande bilagor finns för nedladdning:


Warning: Undefined variable $media in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/functions.php on line 218