Mattias Svensson - 18 oktober, 2010

Det där med principer

Vem som helst kan instämma i att budskap man håller med om eller tycker är oförargliga ska vara tillåtna. Det som skiljer en vän av yttrandefrihet från kommunisten, nazisten eller pöbelcensorn är att de försvarar rätten till yttranden de finner felaktiga, stötande och osmakliga. Homoaktivister som försvarar Åke Greens rätt att predika, katoliker som tycker att Serrano ska få ställa ut sina bilder av Jesu krucifix nedsänkt i urin eller folkpartister som tillåter kritik mot Israels militära blockad av Gaza är exempel på det senare.

Fast medan de förstnämnda faktiskt existerar riskerar kategorin ”folkpartister som försvarar yttrandefriheten även i fallet Israelkritik” att vara om inte en ren oxymoron så åtminstone en kategori tom på folk.

Och låt mig då, som Eskil Erlandsson, ta några exempel.

Jag har tidigare, innan valet, berömt Mathias Sundin som en god liberal kandidat. Hade jag bott i Östergötland hade jag förmodligen röstat på honom. Det omdömet tar jag tillbaka, och jag är idag väldigt glad att jag inte bor där.

Sundin har nämligen sett till att stoppa en utställning som kritiserar Israels ockupation av Gaza. Detta genom att hota med de breda och godtyckliga lagar om ”hets mot folkgrupp” som både EU och Sverige är så förtjusta i. I EU:s lagstiftning direktiv har några lobbyister fått in en så bred tolkning av begreppet ”antisemitism” att det även omfattar kritik mot Israels ockupation av Gaza, om kritiken sker genom jämförelser med nazisternas agerande. Lagarna går på sina håll ännu längre i Europa. I Frankrike pågår just nu en rättsprocess där ett krav på bojkott mot Israel ska ses som hets mot folkgrupp. (Se uppdatering nedan.)

Att dessa lagar och direktiv hotar yttrandefriheten och tjänar syftet att diverse religiösa och etniska särintressen genom dem kan tysta kritik är uppenbart. Ingen liberal eller vän av yttrandefrihet kan ta i dem med tång. Men Sundin använder dem ogenerat som vapen för att stänga en utställning som går emot hans egna uppfattningar. Att den juridiska situationen är ”oklar” räckte för att Norrköpings stadsbibliotek skulle ge med sig. Nu försöker en brölande hop på Facebook göra samma sak i Stockholm.

Låt mig vara glasklar med att jag tycker att jämförelsen mellan Israels agerande mot Gaza och nazisternas folkmord på judar är osaklig och osmaklig. Den gör utställarens budskap mer skada än nytta, vilket är synd eftersom jag tycker att Israels blockad av Gaza är väl värd att kritisera. (Bojkott av Israel är också en korkad idé.) Men det handlar inte om min eller andras åsikt, utan om vilka yttranden som ska tillåtas.

Vän av ordning invänder säkert nu att bara för att yttranden ska tillåtas så betyder det inte att de ska få ställas ut på offentliga bibliotek. Det är riktigt. Och det är helt legitimt att lufta sin kritik mot vad som ställs ut eller vad skattepengar används till (som jag själv gjorde när en Israelisk ambassadör för några år sedan gjorde vad tidigare bara nynazister gjort och vandaliserade ett offentligt konstverk). Men det är inte vad Sundin eller Facebookgruppen gör. De skriker ”antisemitism” och hänvisar till antiliberala lagar och överstatliga institutioner för att tysta ett budskap de inte gillar.

Det lustiga är att de som gör det är samma folkpartister som ylar av indignation om man inte får visa Muhammed som rondellhund eller Serranos nakenbilder på offentliga bibliotek. Då passar det minsann att tala om yttrandefriheten i högstämda ordalag. Sedan blir de lika ballistiska om någon påminner om att Gaza är ockuperat och blockerat. Och då passar det att komma dragandes med censurlagar.

Det är sorgligt. Det är osmakligt. Och det visar med all oönskvärd tydlighet skillnaden mellan folkpartism och liberalism.

P.S. Mer om hetslagarna och den nya censur de medför i kommande numret av Neo. Hos prenumeranter nästa vecka. D.S.

P.P.S. Läs mer: Mårten Schultz Hat är inget brott D.S.

Uppdatering:

Min namne Sundin vill ha ett par korrigeringar till inlägget ovan. Han skriver: ”Jag har inte hänvisat till eller hotat med några lagar. Jag hänvisade till stadsbibliotekets egna regler. Och det du kallar EU-lagar är inga lagar.” Han utvecklar här.

Det är ett bra påpekande som förvisso mildrar min kritik mot hans agerande. Det är dock lika talande som olyckligt att EU över huvud taget tar på sig en överstatlig funktion som kan användas för att stänga utställningar. Och faktum kvarstår ju att EU har lånat sig till en så vid definition av begreppet ”antisemitism” att det kan användas för att tysta kritik (och att Sundin m fl är beredda att använda standarden precis så), vilket var utkomsten av det inträffade och den strategi som nu används i Stockholm. Sak samma med ”islamofobi”, vilket jag skrivit om tidigare. Vad vi ser är att ihop med luddig lagstiftning kring hets och EU-lagstiftning som kriminaliserar diverse uppfattningar följer osäkerhet och självcensur, vilket kan utnyttjas av alla som vill stänga ner vad de inte gillar. Så jag tycker fortfarande att det var fel av Sundin att stänga en utställning bara för att han inte gillade budskapet. Det är lagprövning som är det underliggande hotet, vilket framkommer av kommentarerna i den länkade artikeln. Och jag undrar fortfarande efter Sundins tillrättalägganden om folkpartister som försvarar kritiska utställningar och budskap om Israel är en tom kategori.


Lämna en kommentar


88 kommentarer

 1. Länkat & kommenterat 2010-11-16 — emretsson.net says: 16 november, 2010 kl. 15:49

  […] Det där med principer « Mattias Svensson […]

  Svara
 2. Boldy says: 9 november, 2010 kl. 10:18

  ЎGracias por el artнculo. Cada vez que quieres leer.

  [url=http://www.affhtc.com/]Boldy[/url]

  Svara
 3. Anders says: 5 november, 2010 kl. 21:01

  Mattias Svensson skriver: ”faktum kvarstår ju att EU har lånat sig till en så vid definition av begreppet “antisemitism” att det kan användas för att tysta kritik”

  Det är verkligen en heltäckande definition av antisemitism, som torde förhindra ALL kritik av någon eller några som råkar vara judar samt kritik av staten Israel.

  Man bör därtill ha klart för sig hur denna ”arbetsdefinition” av begreppet “antisemitism” har skapats.

  The European Forum on Antisemitism skriver: ”This “working definition” was adopted in 2005 by the EUMC, now called the European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)..”

  Låt oss titta lite närmare på EUMC/FRA.

  I samband med Europeiska rådets möte på Korfu i juni 1994 skapades EU:s rådgivande kommission mot rasism och främlingsfientlighet – the consultative Commission on Racism and Xenophobia (CRX) – ofta benämnd Kahn-kommissionen efter sin ordförande Jean Kahn. Fyra år senare (i juni 1998) omvandlades CRX till European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (EUMC). Under 2007 omvandlades EUMC till European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)

  För att repetera: Jean Kahn tog alltså initiativ till CRX (a.k.a. Kahn-kommissionen) –> EUMC –> FRA

  Vem var då denne Jean Kahn som initierade denna utveckling?

  Jean Kahn var ordförande för European Jewish Congress.

  Den organisation, som ordföranden för European Jewish Congress (!) tog initiativ till, antog alltså 2005 en definition på ”antisemitism”.

  M.a.o ett exempel på en EU-standardisering initierad av en lobbygrupp.

  Svara
 4. Individen says: 4 november, 2010 kl. 10:24

  Naturligtvis är allt detta en väldigt svår balansgång.
  Att de kan bli de känsliga själarnas diktatur är en uppenbar risk. Håller helt med där. Men det kan också bli dumhetens diktatur. Och den är minst lika skrämmande. Det är denna sida av myntet du missar när allt som sägs ska hanteras likvärdigt.

  Om någon gör anspråk på det gemensammas resurser, t.ex ett bibliotek, så kan man inte släppa på alla krav.

  Min argumentation handlar om att försöka definiera en rimlig gräns.
  Om man duckar för den diskussionen så är man värderelativist. Förvisso distanserar du dig då från de känsliga själarnas diktatur och framstår som extremt öppen och tolerant. Men ser du själv ingen risk att du hamnar i dumhetens läger?

  För att spetsa till det:
  Är det verkligen så att du är beredd att dö för någons rätt att säga vilken skit som helst?
  Jag är det inte.

  Svara
 5. Individen says: 4 november, 2010 kl. 08:46

  Jag tolkar ditt svar som att det vore OK att ha en utställning på bibliotek där ”någon bild” framställer kvinnor som horor. Eller bögar som cancersvulster på samhällskroppen.
  Hur någon kan vara betjänt av detta övergår mitt förstånd.

  Ska vilken idioti eller skit som helst kunna ställas ut på ett stadsbibliotek?

  Varför då?

  ”Sådana bilder talar rätt tydligt om vad avsändaren är för några”.
  Ja kanske för många, men för alla? Någon som hyser angränsande eller likadan föreställningar får ju dessa bekräftade och stärkta.
  Någon som är okunnig i ämnet, låt säga en ungdom, kan få för sig att dessa bilder bär fram argument som är i samma klass som andra, vettiga, argument.

  Jag tycker att själva idén att påstå något djupt ohederligt och förljuget inte har att göra på ett stadsbibliotek eller liknande offentlig inrättning.

  Varför ska vilken skit som helst kunna passera bara för att görs i ”konst”-form?
  Kavlitet? Relevans? Intellektuell hederlighet?
  Varför bry sig om sånt på ett bibliotek?

  Din hållning är värderelativistisk och därmed feg.

  Svara
  • Mattias Svensson says: 4 november, 2010 kl. 09:19

   Om utställningen passerat och godkänts av de ansvariga för detta är jag mycket tveksam till att stänga ner den på grund av att några upprörs av den, ja det är riktigt (och ja, det måste i konsekvensens namn även inkludera mig själv när jag finner något osmakligt, obegripligt, fult eller inkompetent). Det senare blir en de känsliga själarnas diktatur, och det har redan i dagarna drabbat till och med seriesidorna. Det är särskilt obehagligt när det sker med hänvisning till, eller av rädsla för, de godtyckliga och svepande lagar vi har på området, exempelvis hetslagar och EU-standardisering utformad av lobbygrupper.

   Svara
 6. Individen says: 2 november, 2010 kl. 14:47

  Självklart har även andra jämförts med nazisterna och Hitler.

  Men varken amerikanska presidenter eller amerikaner som folk, valutor, eller poliser har utsatts för trakasserier, särbehandling eller för utrotningsförsök. Och definitivt inte av just Hitler och nazisterna.
  Men det har judarna. (Dessutom kan man verkligen ifrågasätta graden och proportionerna i liknelserna i dina exempel.)
  Och det är just det judiska som är den enda kopplingen som finns mellan dagens israeliska soldater och Hitlers nazister.

  Sak samma. Att folk uttalar sig antisemitiskt/fientligt/osmakligt är en sak. En annan är om det ska kallas för konst och därmed kunna finansieras med skattepengar och ställas ut i offentliga lokaler.

  Jag frågar dig igen:

  Vore en utställning som framställer svenska kvinnor, såväl gamla som unga, som sedelösa horor utan moral tänkbar på ett stadsbibliotek?

  Parallellerna med att framställa judar som über-onda, blodtörstiga nazistiska mördare är många.
  Det rör sig i bägge fallen om lögnaktigt förtal i syfte att svartmåla, demonisera och därmed rättfärdiga aggressiva handlingar och/eller särbehandling av en viss grupp. Bägge grupperna har dessutom historiskt, och än idag, betalat ett väldigt högt pris för denna typ av förtal.

  Skulle du tycka det var OK med en sådan skattefinansierad utställning?

  Om inte, så motivera på vilken principiell grund du kommer till olika slutsatser.

  Om ditt svar är att det vore ok så väcks frågan om vad ”liberal” egentligen står för?
  Fullständig värderelativism?

  Svara
  • Mattias Svensson says: 3 november, 2010 kl. 19:54

   Jag är emot all slags skattefinansierad konst, bland annat av det skälet att människor därigenom tvingas finansiera saker de finner avskyvärda och i motsats till sina egna värderingar.

   Däremot är jag kritisk till att stoppa och stänga utställningar i offentliga lokaler för att man finner någon bild i dem misshaglig. Sådana bilder talar rätt tydligt om vad avsändaren är för några och förstör i det här fallet mer för dem som försöker uppmärksamma att folk har det för jävligt på Gaza (vilket många har, inte minst pga Hamas och tidigare korrupta ledare i Fatah, men också genom Egyptens och Israels blockad mot rörlighet för människor och handel). Såvida man nu inte tvingas ta ner bilden/utställningen och blir martyr.

   Svara
 7. Individen says: 2 november, 2010 kl. 10:50

  @Kuno:

  Vad skiljer konflikten Israel/Palestina från alla andra konflikter sedan nazismen?
  Det är enkelt att hitta konflikter som är mycket mer omfattande och där antalet dödsoffer vida överstiger de i Israel//Palestina konflikten.

  Vad är din förklaring till att det aldrig i någon annan konflikt görs jämförelser med Nazismen?

  Läs:
  http://skma.wordpress.com/2010/10/28/inte-bara-vanlig-demagogi/

  Svara
  • Mattias Svensson says: 2 november, 2010 kl. 11:09

   Fast det stämmer väl inte riktigt. De flesta militära insatser har nog jämförts med Hitler och nazisterna. George W Bush med säkerhet. Britterna satiriserade kring euron med Hitler (”Ein volk, ein reich, ein euro”) och det finns väl knappt en punkgrupp som inte kallat poliser för nassar. Osmakligt och överdrivet, ja, men inte på något sätt unikt för Israel-Palestinakonflikten.

   Svara
 8. Kuno says: 29 oktober, 2010 kl. 19:34

  Individen har tydligen inte förstått att bilden på utställningen möjligen demoniserar israeliska soldater, inte judar i allmänhet. Det är inte antisemitism, punkt! Hur svårt ska det vara att begripa?

  Svara
 9. Jonas says: 22 oktober, 2010 kl. 13:47

  @Jerker: Hur begår Israel, eller har begått, ett folkmord? Erövringskrig? Så då antar jag att du anser att Polen bedrev ”erövringskrig” när Tyskland *ANFÖLL* Polen, anfallet misslyckades och Danzig blev till Gdynia?

  Ett svagsint inlägg av Jerker. (sorry, men precis som Jerker påpekar bör en anka kallas för just en anka, även om Jerker behöver uppenbarligen lära sig att se skillnaden mellan ankor och mobiltelefoner. Typ.)

  Svara
 10. Individen says: 22 oktober, 2010 kl. 11:08

  @Jerker

  Zzzzzzz….

  Svara
 11. Jerker says: 21 oktober, 2010 kl. 23:08

  Jag förstår inte alls varför jämförelsen mellan det Israel gör och det nazisterna gjorde skulle vara kontroversiell.

  Folkmord är folkmord, oavsett vem som gör det. Erövringskrig är erövringskrig, oavsett vem som gör det.

  Svara
 12. Jonas says: 21 oktober, 2010 kl. 15:29

  http://www.newsmill.se/artikel/2010/10/21/2010-borde-man-klara-av-att-g-ra-en-utst-llning-om-f-rintelsen-utan-att-demoniser

  AK Roths tips är bra och bör läsas. Särskilt av den uppenbarligen helt historielöse Svensson som menar på att det endast ”är en jävla mausteckning”. Klicka på länken ovan för att läsa Lehmans balanserade bidrag till diskussionen.

  Svara
 13. A-K Roth says: 21 oktober, 2010 kl. 11:31

  Den senaste artikeln på Newsmill av Jonathan L. och Mikael T. ger mer info om några av konstverken i utställningen. Mycket läsvärt. Ett av de intressanta handlar om en mus som gradvis blir katt. LÄS!

  Att hela utställningen visar vidrig fördom mot katter verkar ingen bry sig om. Min Cheetah ska få extra godis idag. 🙂

  Svara
 14. Jonas says: 21 oktober, 2010 kl. 10:32

  Om man inte får referera till ett policydokument, en ”arbetsdefinition”, sammanställd av en statlig eller överstatlig myndighet och man i så fall anses ”hota med politiskt våld” så blir det trots allt väldigt svårt för Svensson att själv i framtida debatter, tex mot folkhälsoinstitutet, referera till vilken forskare eller myndighets slutsatser som helst som mottagit ens ett uns av statliga forskningsanslag eller offentlig finansiering.

  Du borde göra en pudel, Mattias.

  Svara
 15. HC says: 21 oktober, 2010 kl. 07:44

  Varför i hela fridens namn skulle det vara fritt fram för politiska manifestationer på bibliotek? Varför?
  Svenssons så fasta liberala kompass snurrar i själva verket som om han befann sig vid en av polerna.

  Svara
 16. Pontus says: 20 oktober, 2010 kl. 22:11

  @Mattias

  Så här skriver Svenska Komittén Mot Antisemitism angående antisemitism och kritik av Israel http://www.skma.se

  ”Antisemitism och kritik av Israel

  Kritik av Israels politik är av självklara skäl inte antisemitism. Israel är en stat vars politik och agerande kan och bör granskas och kritiseras på samma sätt som andra staters politik och agerande. Detta är också något som kontinuerligt sker. Samtidigt kan konstateras att antisemitism i dag ofta kommer till uttryck i sammanhang som rör Israel och Mellanösterkonflikten. Detta förhållande, som belysts i en rad svenska och internationella studier, innebär på intet sätt att debatten om Israel på ett generellt plan skulle färgas eller motiveras av fördomar.

  Gränsen mellan kritik och fördomar överskrids när antijudiska motiv vävs in i en politisk debatt. Till de antisemitiska bilder som emellanåt förekommer i debatten om Israel hör bland annat anklagelsen om Kristusmord, föreställningar om judendomen eller judar som hämndlystna och blodtörstiga, mytbildningar om judisk makt och konspirationer och likställanden mellan Israel och Nazityskland och mellan Israels politik och Förintelsen. Även i politiska teckningar som kommenterar Israel och sionismen förekommer i vissa fall stereotypa och rasistiska framställningar av judar.

  Antijudiska attityder spelar emellertid också roll för vissa andra förhållningssätt till Israel och reaktioner på dess politik. Ett sådant inflytande kan spåras i en antisionism som förvägrar judar rätten till politiskt självbestämmande men erkänner denna rätt för andra folk och som kräver staten Israels upphävande eller utplåning. En påverkan av antisemitiska tankemönster av både religiös och sekulär art kan även avläsas i synsätt som framställer Israel som huvudorsak till flertalet samtida världsproblem och konflikter.

  Även användandet av dubbla måttstockar i kritiken mot Israel, det vill säga när Israel kritiseras hårdare eller på andra betingelser än andra stater eller parter inblandade i konflikter, kan i vissa fall motiveras av fördomar och fientlighet mot judar.”

  Svara
 17. Individen says: 20 oktober, 2010 kl. 21:30

  Så var går den gränsen? Ge gärna ett konkret exempel.
  Det måste ju vara något som principiellt skiljer sig från utställningen i denna diskussion.

  ”En jävla musteckning”.
  Symbolik och historiska referenser går dig tydligen helt förbi. Det är liksom en söt mus och då kan det ju inte vara så värst elakt menat, eller?
  Om inte ”musteckningar” duger vad tycker du jag som jude kan/bör/får känna mig upprörd över? Upplys mig.

  ”Och naziparalleller, hur ofta görs inte det?”

  Om en vidrighet bara uttalas tillräckligt ofta så blir den plötsligt ok?

  Kom igen nu Mattias….

  Svara
 18. Niklas Lindgren says: 20 oktober, 2010 kl. 21:21

  Mattias,
  Så vad nu är kvar i din ganska bombastiska kritik är att Mathias Sundin använde sig av en definition i ett dokument (som ej används som en lag) skrivit av ett EU-organ i sin polemik med bibliotekspersonal huruvida en utställning nu hade antisemitiska inslag. Det förefaller vara ganska utvattnat från vad du först skrev. Så om Mathias istället hade läst några böcker författade av ledande forskare i ämnet, skrivit ner definitioner baserat på dessa böcker med saklig citatförteckning, och använt den istället för underlag i diskussionen med biblioteket, så hade du egentligen inte haft mycket att invända mot?

  Svara
 19. Individen says: 20 oktober, 2010 kl. 20:36

  Mattias S:

  Du undviker att svara på frågan om du ser någon som helst gräns för vad en skattefinansierad utställning på ett bibliotek kan ge uttryck för.

  Svara
  • Mattias Svensson says: 20 oktober, 2010 kl. 20:48

   Klart det finns. Men en jävla musteckning!? Och naziparalleller, hur ofta görs inte det?

   Svara
 20. Pontus says: 20 oktober, 2010 kl. 19:49

  @David

  Att framställa judar som blodtörstiga rasistiska mördare är en klassisk antisemitisk myt använd sedan lång tid för att hetsa mot judar. Så jo, det är definitivt en klassisk antisemitisk framställning, särskilt när detta görs systematiskt. (Utställningen på Norrköpings Stadsbibliotek är definitivt ett värre exempel än Stockholms Stadsbibliotek även om det senare är ett exempel det också). Sedan är palestinierna knappast den mest drabbade parten i konflikten. Nakba är en myt, de lämnade frivilligt Israel på uppmaning av anfallande arabarméer (de araber som stannade fick fullt medborgarskap). Däremot den en miljon judar som *fördrevs* från olika länder i Mellanöstern och Nordafrika för att de var judar trots att de bott där i generationer, de räknas aldrig in i sådana trångsynta analyser av konflikten som du gör dig skyldig till. Konflikten är inte så enkel som att ”det är synd om palestinierna”.

  Mattias: Så kampanjer från folkhälsoinstitutet som redan är beslutade och klara avstår du från att protestera emot i yttrandefrihetens namn?

  Svara
  • Mattias Svensson says: 20 oktober, 2010 kl. 20:07

   Åh, söte Jesus. Jag är alltid emot att myndigheter bedriver propaganda. Spelar ingen roll om jag gillar budskapen eller inte. Jag har ingen liknande reservation mot att bibliotek har utställningar, nej.

   Svara
 21. Individen says: 20 oktober, 2010 kl. 12:37

  #David:

  Att palestinierna är hårt drabbade råder det ingen tvekan om. Frågan är dock i hur stor grad detta beror Israels politik, de palestinska ledarnas politik respektive omvärldens, inte minst de arabiska brödernas, agendor i regionen.

  ”Deras vrede och förtivlan lär oss något om konflikten i Mellanöstern och det måste väl vara ett av syftena bakom utställningen.”

  Vad exakt lär du dig av påståendet att just Israeler beter sig som Nazister?

  Som om palestinierna saknade FAKTISKA argument mot israelerna….

  Svara
 22. David says: 20 oktober, 2010 kl. 11:58

  Antisemtism är rasism. Det är väldigt svårt att se att en jämförelse mellan Israels brott mot folkrätten med Nazitysklands brott mot folkrätten är rasism. Det är en jämförelse utan proportioner, och framförallt oerhört improduktiv. Men den varken förnekar Förintelsens tragedi eller påstår att judar som grupp har kollektivt negativa drag/beteenden.
  Att de som tillhör den mest drabbade parten i mellanösternkonflikten – palestierna bakom utställningen – pekar på att israelerna 55 år efter Förintelsen själva är ockupationsmakt och bryter mot folkrätten är inte förvånande. Deras vrede och förtivlan lär oss något om konflikten i Mellanöstern och det måste väl vara ett av syftena bakom utställningen. Den som kräver balans och eftertänksamhet av dem som kanske har släktingar instängda i Gaza utan hopp om framtiden kanske inte är intresserad av att lära sig något om dem överhuvudtaget.

  Svara
 23. Individen says: 20 oktober, 2010 kl. 11:13

  # Mattias:

  ”Jag vill inte stoppa exempelvis nynazister från att föreläsa vid universitet om det bedöms öka kunskapen om hur de tänker och resonerar, och jag tycker det är viktigt att Lars Vilks fick hålla sin föreläsning i Uppsala.
  På samma sätt och i samma kontext borde islamister få dela med sig av sin tankevärld.”

  Så långt är jag helt med noterna.

  Men här talar du om föreläsningar i ett akademiskt sammanhang. Det är något helt annat än en utställning på ett stadsbibliotek. Debatten handlar faktiskt om en utställning, så låt oss hålla oss till det.
  Man ”råkar” inte hamna på en föreläsning anförd av nynazister. Dessutom utgår jag ifrån att man vid dylika föreläsningar följer upp med frågor/diskussion. Det sker en slags prövning, det bjuds på motstånd. Att samma sak skulle gälla på en biblioteksutställning är ju långt ifrån självklart. Här kan alltså ett fullkomligt groteskt påstående framhållas helt oemotsagt och framställas som vilket annat påstående som helst.
  Det blir en simpel megafon för politisk hat-propaganda; inte ”food for thought”.
  Denna gång handlade det om judar, att dom beter sig som Nazister.
  Jag tycker det är för jävligt att ett intellektuellt fullkomligt ohederligt påstående, i syfte att hetsa och demonisera, får spridning med hjälp av skattepengar. Och det gäller ALLA sammanhang, inte bara just judar/Israeler.

  Nästa gång kan det ju bli en utställning om vad man bör göra åt t.ex ”bög-problemet”. Eller om hur de onda muslimerna tar över Sverige.
  Och sådant kan ju suggereras. Man behöver inte ens vara explicit, och därmed undvika ev. fällning för lagbrott. Man kan då sprida förtal och förpesta samhällsgemenskapen å det grövsta. Kanske till och med bidra till att våld drabbar folk. För skattepengar.

  Svara
 24. Johan Y says: 20 oktober, 2010 kl. 10:49

  Det är väl inte liberalt alls att offentligt betalda bibliotek stöder vissa utvalda åsiktsyttringar, oavsett vilka dessa är?

  Om offentliga pengar ska användas för att sprida åsikter ska det vara neutralt, utan någon form av censur. Men frågan är om biblioteket gör det? Om inte så stödjer du, Svensson, bara deras censur framför någon annans. Varför är det liberalare att ett bibliotek bestämmer åsikter än att en politiker gör det?

  Svara
 25. Individen says: 20 oktober, 2010 kl. 09:10

  #Mattias:

  ”Att använda lagar och/eller påbud från överstatliga politiska institutioner för att stoppa en utställning är inte liberalt. Det är vad jag kritiserat.”

  OK. Är det då rätt förstått att konsekvensen av ditt resonemang är att man helt enkelt inte ska kunna stoppa en skattefinansierad utställning överhuvudtaget?

  Svara
  • Mattias Svensson says: 20 oktober, 2010 kl. 09:24

   Jag är väldigt skeptisk till att gå in och stoppa utställningar och liknande när de väl beslutats. Jag tycker att överdrivna och stötande budskap blir rätt talande för vad det är för människor som står bakom, så även i detta fall. Tycker tvärtom det finns ett värde i pluralism och tolerans, inte en positiv rätt, men ett värde. Jag vill inte stoppa exempelvis nynazister från att föreläsa vid universitet om det bedöms öka kunskapen om hur de tänker och resonerar, och jag tycker det är viktigt att Lars Vilks fick hålla sin föreläsning i Uppsala. På samma sätt och i samma kontext borde islamister få dela med sig av sin tankevärld.
   Dessutom ogillar jag det geschäft och den offerretorik som uppstått kring begrepp som ”antisemitism” och ”islamofobi”, de används allt för ofta för att tysta kritiker och tillför inte samhällsdebatten någon väsentlig information som de idag används. Och vid verkliga förbrytelser, som att nynazister skriker judesvin åt små barn och kastar ägg på dem är avskyvärt och straffbart oavsett om man kallar det antisemitism eller inte. Dessutom är de betydligt bredare än begreppet rasism, vilket missbrukas. Som i detta fall.

   Svara
 26. Individen says: 20 oktober, 2010 kl. 09:02

  #Jojje:

  Du har alltså inget problem med att ett stadsbibliotek skulle ställa ut något som t.ex förtalar homosexuella eller invandrare eller förespråkar rasism.
  OK. Trevligt.

  ”Ett konstverks djup och kvalitéer ska diskuteras, men de påverkar inte konstverkets rätt att visas upp.”

  Och det har jag heller inte påstått. Jag menar att om man finansierar med skattepengar så bör man ha något krav på vad som levereras. Så funkar det ofta i skattefinansierade kultursammanhang.
  Min kritik gällde alltså kvalitén på den omdiskuterade utställningen.
  Att byta ut en Davids-stjärna mot en swastika och tro man sagt något tänkvärt, vasst eller något som bidrar till något positivt i konflikten är helt fel ute.
  Det är rent förtal och svartmålning det rör sig om. Och varför skattepengar ska gå till sådan verksamhet är för mig en obehaglig gåta.

  Svara
 27. Ralph Haglund says: 19 oktober, 2010 kl. 23:58

  Gjorde ett blogginlägg i ämnet på http://israelisverige.info/?p=2769

  Svara
 28. Yalla says: 19 oktober, 2010 kl. 22:41

  Svensson behandlar alltså yttrandefriheten som en s.k. positiv rättighet när den i själva verket är en negativ sådan. Detta är som de flesta vet gravt anti-liberalt.

  Svara
  • Mattias Svensson says: 20 oktober, 2010 kl. 08:35

   Intressant vad folk kan hitta på. Att använda lagar och/eller påbud från överstatliga politiska institutioner för att stoppa en utställning är inte liberalt. Det är vad jag kritiserat. Du får underkänt i läsförståelse, liksom en del andra i kommentarsfältet.

   Svara
 29. Yalla says: 19 oktober, 2010 kl. 22:40

  Mattias Svensson glömmer en väldigt viktig princip när det gäller yttrandefrihet. Yttrandefrihet innebär rätten att säga vad man vill utan att staten hindrar dig, den innebär INTE att man skall ha rätt till att få sitt budskap hört hur som helst. Det senare är inget annat än vad Pelosi-vänstern i USA försöker driva igenom när de vill implementera ”the fairness doctrine” för att tysta konservativa radioprogram och bloggare (http://en.wikipedia.org/wiki/Fairness_Doctrine ) Det här är en variant på detta: Svensson hävdar att yttrandefrihet innebär att dessa skall få göra sitt budskap hört för allmänna medel. Dvs han propagerar att palestingrupperna har oinskränkt rätt att sprida sitt budskap genom allmänna medel och i offentliga lokaler. När Mattias Svensson ignorerar att det handlar om ett offentligt bibliotek så ignorerar han därmed en av de viktigaste kontextuella principerna som yttrandefriheten är beroende av. Han hemfaller därmed inte åt något annat än ren och skär rationalism där han vägrar se rättighetsprinciper i sin rätta och fulla kontext. DET är anti-liberalt om något, mattias Svensson. Så lägg ned att utmåla dig själv som liberalismens främsta väktare. Det är du inte. Vilet du bevisat mer än en gång. Byt attityd, du har inte förtjänat dig av den.

  Svara
 30. BR says: 19 oktober, 2010 kl. 17:03

  Att jämföra Israels försvarskrig mot islamofascister med Nazitysklands industriella judeutrotning är inget man behöver vara medlem i EU´s kommitté mot rasism för att anse vara antisemitism.
  Nu är ju inte antisemitism olaglig i sig men däremot är det utomordentligt osmakligt när antisemitiska alster ställs ut på kommunal institution finansierad av skattemedel.
  Men detta är inte första gången Mattias Svensson går bort sig från verkligheten.
  Det fanns en tid när han jämförde Israels skyddsbarriär med Berlinmuren och till på köpet har karl´n röstat på MP som innehåller den prakislamistiske Mehmet Kaplan, kompisen till de turkiska terroristsympatisörerna i IHH, ni vet, och den Israelhatande Yvonne Ruwaida.
  /BR

  Svara
 31. Yalla says: 19 oktober, 2010 kl. 15:27

  *överstatligt organ kanske är mer korrekt..

  Svara
 32. Yalla says: 19 oktober, 2010 kl. 15:26

  @Mattias

  Problemet är ju då att du snarare bör vända din kritik mot EU och inte mot de som du kallar en ”brölande hop på Facebook” som helt korrekt uppmärksammar och påtalar antisemitism. Att de använder sig av EUs definition är ju för att de anser att det offentligt finansierade biblioteket bör lyda under sina egna regler inom den offentlig-byråkratiska sektorn. Skulle inte EU finnas skulle de ju argumentera utifrån den akademiska definitionen som EU endast slagit fast och antagit. Sen är det ju det här med att det faktiskt är offentligt finansierat. Tar du i från MIG rätten att protestera till vad MINA skattepengar går till? Att det i det här fallet refereras till ett statligt organs utredning av rådande diskurs är helt och hållet en bisak i sammanhanget och dessutom ser jag inte riktigt att det är en sådan detalj och ordningsfråga som ditt blogginlägg går in för att kritisera. I stället upplever jag det som att du vill att vi skall acceptera antisemitism för skattekronor enligt den bisarra anti-liberala hållningen att ”det måste ni eftersom ni hävdar Vilks rätt att privat måla teckningar som strider mot flera hundra år gamla religiösa avbildningsförbud som han har blivit mordhotad och utsatt för mordförsök för”. Salman Rushdie skulle nog bara skaka på huvudet åt din mycket haltande liknelse.

  Svara
 33. jojjo says: 19 oktober, 2010 kl. 15:22

  Individen/
  Så bra att du förstår. Vad bibliotek ställer ut bör vara upp till ledningen och eventuellt kommuninvånarna, inga andra.
  Ett konstverks djup och kvalitéer ska diskuteras, men de påverkar inte konstverkets rätt att visas upp.

  Svara
 34. Micke says: 19 oktober, 2010 kl. 15:12

  @Mattias: Med påståendet…

  ”Vad vi ser är att ihop med luddig lagstiftning kring hets och EU-lagstiftning som kriminaliserar diverse uppfattningar följer osäkerhet och självcensur, vilket kan utnyttjas av alla som vill stänga ner vad de inte gillar.”

  …visar du ju att du trots bakläxan fortfarande inte fattat skillnaden mellan att definiera ett begrepp och att kriminalisera det. Läs, lär och posta sen gärna en uppdatering till eller två.

  http://jonathanleman.blogspot.com/2010/10/ur-skma-nyhetsbrev-april-2010-ar.html

  Svara
  • Mattias Svensson says: 19 oktober, 2010 kl. 15:16

   Jo, när man kan åtala pastorer för en predikan eller akademiker för att de skrivit böcker som ifrågasätter förintelsen och så när kriminaliserat att marschera som John Cleese är rättsläget i sig osäkert. Och när stater dessutom ägnar sig åt vida och oseriösa rasiststämplar som ”islamofobi” och ”antisemitism”. Då är rättsläget så osäkert att det skapar rädsla och självcensur av precis det slag som fick kulturchefen att vika ner sig för att en politiker tyckte illa om en utställning. Hur svårt var det att förstå?

   Svara
 35. Individen says: 19 oktober, 2010 kl. 15:04

  @jojje:

  ”Här har du en folkpartist som är stark Israel-vän och som samtidigt tycker att Sveriges bibliotek borde få ställa ut vad tusan som helst.”

  Javisst, vad tjusigt och storsint av dig. Varför då inte något som hetsar mot bögar? Eller om kroksablade araber som knullar kameler?

  Anything goes 🙂

  ”Konstverkets eventuella djup eller kvalitéer är fullständigt irrelevant för just denna diskussion.”
  Varför då?

  Svara
 36. Yalla says: 19 oktober, 2010 kl. 14:46

  Det är inte bara EU som antagit att jämförelser mellan nazism och israels politik är ett utslag av antisemitism (till exempel att jämföra Ramallah med Auschwitz, etc). Det finns det en bred diskurs och i många fall akademisk konsensus kring från forskare, debattörer och akademiker som studerat kopplingen mellan antisemitism och antisionism och ”israelkritik”. Det är bara pinsamt uppenbart hur Svensson ovan hemfaller åt relativism när han jämför Vilks och att protestera mot vedertagen antisemitism (att jämställa användandet av yttrandefrihet för att utöva påtryckningar med att mordhota och i flera fall försöka mörda är sinnessjukt, särskilt om man utger sig för att vara en tänkande liberal. Att inte heller kunna få protestera mot det som våra gemensamma pengar används till är lika bisarrt. hur många gånger har du själv inte kritiserat folkhälsoinstitutet Mattias på precis exakt samma grunder? och du har sen mage att anklaga andra för hyckleri?) Svensson hållning i många frågor blir bara mer och mer lustig och obegriplig, han verkar drivas mer av en pubertal lust att gå på tvären och vara lite härligt rödvinsrebbelisk á la svensk kulturvänster än en äkta intellektuell vilja att förstå, förklara och förändra.

  Svara
 37. Korrekt skall vara korrekt? Eller? says: 19 oktober, 2010 kl. 14:35

  Är Gaza ockuperat?

  Många hävdar det. Den israeliska armén har nu på nytt utrymt Gaza, men detta lär inte få islamonazismens anhängare att avstå från att även fortsättningsvis påstå att Gaza är ”ockuperat”. För att så inte ska vara fallet menar man, att Israel skall öppna gränspassagerna.

  Men bara för att en gräns är stängd, medför det inte att det land/territorium som befinner sig på andra sidan gränsen, är ”ockuperat”

  Som det uttrycks i bloggen Fred i Mellanöstern:

  ”Varken Egypten eller Israel ockuperar Gaza, bara för att de kan stänga gränsen som man delar med Gazaområdet. Varje suverän stat har rätt att stänga sina gränser. Även Hamas kan stänga gränsen från sin sida. Syrien och Libanon har stängt sina gränser mot Israel. Det innebär inte att dessa länder “ockuperar” Israel. Hamas har utnämnt Israel som dödsfiende, utsätter Israel för raketbeskjutning och erkänner inte dess rätt att existera. Det vore därför märkligt om gränsen såg ut som mellan Sverige och Norge, där risken för terrorattentat och vapensmuggling är försumbar.”

  Professorn i folkrätt Göran Lysén skriver på Newsmill om Gazas folkrättsliga status. Bland annat skriver han följande:

  ”Efter Egyptens anfallskrig 1973 mot Israel slöts fred 1979, och Egypten fick tillbaka allt land, som Israel tidigare helt rättsenligt ockuperat. Såvitt man kan se, så fick inte Israel något skadestånd på grund av Egyptens aggression. Det territorium, som Israel i övrigt ockuperade 1967 också helt rättsenligt såsom Gaza, kom aldrig att innefattas i något fredsavtal på grund av de politiska omständigheterna på arabstaternas sida, t.ex. förnekelsen av Israels existens. På eget initiativ upphörde ockupationen sedan 1967, när Israel drog tillbaka sina trupper 2005 från Gaza. Därmed löstes Israel från rättsligt ansvar för det ockuperade området. Israel hade aldrig gjort territoriella anspråk på Gaza.”

  Genom denna ensidiga israeliska åtgärd ändrades territoriet Gazas rättsliga status, och val hölls varefter Hamas kom till makten. Denna regim hade alltså kontroll över folket och territoriet. De folkrättsliga förutsättningarna fanns för att Gaza kunde ha förklarat sig som en självständig stat, t.ex. under namnet Palestina. Kriterierna för att bli stat var helt klart bättre uppfyllda än för Kosovo. Så skedde dock inte, men Gaza hade nu ändock blivit en ny territoriell enhet med egen folkrättssubjektivitet. Även för denna enhet gäller folkrättens våldsförbud.

  Israel stängde sin gräns mot Gaza, och även Egypten har hållit sin stängd. Inget i folkrätten tvingar allmänt sett en stat att ha öppna gränser mot andra stater. Israels sjöblockad av Gaza skulle kunna ifrågasättas. Det finns dock argument för att denna skulle kunna motiveras, såvitt det var fråga om att stoppa införsel av vapen för användning mot Israel.

  Politiskt sett fanns det 2005 ett val för Gazas regering. Denna kunde slå in på den normalt fredliga vägen eller fortsätta såsom nytt rättssubjekt att bryta mot våldsförbudet genom fortsatt raketbeskjutning av Israel. Ledningen valde det senare, även om ett eldupphöravtal med Israel slöts. Detta avtal följdes inte, då raketbeskjutningen av israeliskt territorium ändå skedde och i en allt större omfattning. Genom sin beskjutning bröt alltså Gaza grovt mot folkrätten, dels mot själva våldsförbudet, dels mot krigets lagar genom att sikta på civila. Det är naturligtvis så, att det är oförenligt med FN-stadgans bokstav och anda jämte folkrätten i övrigt att ett land (Gaza) har som sin uttalade politiska målsättning, manifesterad även i handling, att utplåna ett annat land (Israel). Något dylikt fanns inte ens under det kalla krigets dagar mellan de dåvarande stormakterna.

  Vi ser här alltså, att Gaza bör anses som ett folkrättsligt subjekt, vilket är skyldigt att följa folkrätten och därmed inte får ägna sig åt angreppskrig i syfte att utplåna ett annat folkrättsligt subjekt, Israel.

  Gaza uppfyller de folkrättsliga förutsättningarna för att anses som en ”stat”. Denna stat har också en ”regering”, som för närvarande utgörs av Hamas.

  Regeringen i staten Gaza bedriver ett anfallskrig i syfte att utplåna en annan stat, Israel. Detta är förbjudet enligt folkrätten.

  Citerat från:
  http://www.sapereaude.se/blog/?p=2088

  Svara
 38. Fler faktafel says: 19 oktober, 2010 kl. 14:32

  ”4. Ockuperar Israel Gazaremsan?

  Om Israel fortfarande ockuperade Gazaremsan skulle inte Hamas kunna inneha makten där, och skjuta mot Israel obestraffat. Israel lämnade Gazaremsan fullständigt i augusti 2005, för mer än tre år sedan.

  Internationell lag säger att endast den som har ”effektiv kontroll” på marken kan utgöra en ockupationsmakt, eftersom ockupationsmakten har ansvar för befolkningen i det aktuella området. Israel har inte haft någon som helst kontroll över vad som händer i Gaza sedan tillbakadragandet 2005. Det finns varken israeler, bosättare eller militär i området. Gazaremsan styrs med ett järngrepp av den militanta Iranstödda Hamasrörelsen.

  Kofi Annan och FN har i flera uttalanden bekräftat att Israel har dragit sig tillbaka från ockuperat område i Gaza, och att det nu var palestinierna som hade ansvaret för lokalbefolkningen (se ex. här, här, här, här med tillhörande uttalanden).”

  Punkt 4 från följande länk:
  http://fredimellanostern.wordpress.com/2009/01/05/de-14-vanligaste-fragorna-om-handelserna-i-gaza-besvaras-har/

  Svara
 39. jojjo says: 19 oktober, 2010 kl. 13:00

  Ja, jag är visserligen bara passiv medlem i LUF, och jag skulle nog inte främst definiera mig som folkpartist, men jag röstade på dem senast så okej då:

  Här har du en folkpartist som är stark Israel-vän och som samtidigt tycker att Sveriges bibliotek borde få ställa ut vad tusan som helst.

  Individen/
  Konstverkets eventuella djup eller kvalitéer är fullständigt irrelevant för just denna diskussion.

  Svara
 40. Individen says: 19 oktober, 2010 kl. 09:30

  Mattias S:

  Det går inte att utifrån det du skrivit här uppfatta att det överhuvudtaget finns någon gräns för vad som kan ställas ut på t.ex ett stadsbibliotek. Allt verkar vara tillåtet. Sedan tycker du det är ok att ”lufta sina åsikter”, men bara om man inte vill stänga utställningen eller strypa finansieringen. Jag kan inte utläsa att det finns, eller bör finnas, någon gräns för vad som går an.

  Det tycks dessutom inte finns något som helst krav på kvalitet på vad som kan ställas ut.
  För hur ”vass” är jämförelsen mellan Israels politik idag och Nazismen, egentligen. Vilka faktiska likheter finns det?
  Att ersätta en Davids-stjärna med en Swastika, är det allt som krävs? Jämförelsen är extremt ytlig.
  Och eftersom jag aldrig sett liknande paralleller till nazismen i andra konflikter så verkar det vara något unikt just i Israel-Palestina konflikten. Jag undrar då vad?
  Du jämställer, som flera redan här påpekat, angrepp på gestalter ur Bibeln och Koranen, d.v.s sedan länge avlidna individer som numera är SYMBOLER för en idé, med angrepp på nu levande individer som inte symboliserar någon idé. Ser du verkligen ingen skillnad där? Eller saknar den betydelse?

  Mattias, finns det något som inte lämpar sig för en skattefinanserad utställning på stadsbibliotek? Och om så är fallet finns det något sätt, som enligt dig är ok, att stoppa en sådan utställning?

  Svara
 41. BR says: 19 oktober, 2010 kl. 09:15

  EUMC´s definition av antisemitism är accepterad av det EU-organ som handlägger frågor om rasism och används som instrument för att analysera antisemitiska strömningar.
  Man kan också se att definitionen används av US State Department i deras analyser men detta är väl snarast en negativ merit i Nonstops vänstra öga.
  ”Working definition” betyder f.ö. en definition som används som arbetsinstrument.
  /BR

  Svara
 42. Nerd Life Deluxe B-L-O to tha double G » Blog Archive » Nationalism i förbifarten says: 19 oktober, 2010 kl. 08:51

  […] helt oväntat är jag med team Svensson, Forssberg et al i dramat “Är Israelkritik antisemitism?” som twitterhärjade en del […]

  Svara
 43. Nonstop says: 19 oktober, 2010 kl. 08:38

  Och som Expressen skriver:

  ”Samma anklagelsepunkt används av en kampanjgrupp som i dagarna försöker stoppa en liknande konstutställning i Stockholm. I stället för att argumentera för sin sak, hänvisar de till den olyckliga definition av antisemitism som EU:s byrå för grundläggande rättigheter har tagit fram under tryck från lobbygrupper.”

  http://www.expressen.se/ledare/1.2179504/johannes-forssberg-liberalernas-asiktscensur

  Svara
 44. Nonstop says: 19 oktober, 2010 kl. 08:36

  Och för att visa hur fel BR har:

  ”The text was sent to the EUMC’s RAXEN network (organizations based in each EU Member State contracted by the EUMC to collect data) for distribution among data collecting agencies in order to get feedback regarding its functionality, effectiveness and relevance to their country specific situation. The role of the network does not include primary data collection. However, since they interact with both official and non-official primary data collectors, they were asked to discuss this working definition with them and provide the EUMC with feedback regarding their views on its functionality. The text will be reviewed again with all those involved in the process and the next steps will be discussed with OSCE/ODIHR and the Jewish organisations.”

  http://www.fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/studies_discussion_papers/studies_antisemitismreport_en.htm

  Och där blev det stopp. Längre kom man inte än att kladda ihop ett litet dokument, skicka iväg det och hoppas att någon skulle tycka om det.

  Svara
 45. Nonstop says: 19 oktober, 2010 kl. 08:00

  BR, ”Working Definition” betyder arbetspapper. En definition som håller på att utvecklas, men som ej antagits. Att den togs fram 2005 och ännu inte accepterats av EU tyder på hur dålig definitionen ansågs.

  Oavsett vad obskyra forum har att säga om saken. Men visst är det roligt att ord som ”israelhat” dyker upp direkt. Säger en hel del om hur uppskruvade en del kan vara.

  Svara
 46. BR says: 19 oktober, 2010 kl. 06:20

  Signaturen Nonstop konfabulerar.
  EUMC´s ”working definition of antisemitism” är ett instrument accepterat av EU´s Agency for Fundamental Rights (FRA) att användas på fältet för att upptäcka antisemitism och äger giltighet inom såväl EU som i USA.

  ”This “working definition” was adopted in 2005 by the EUMC, now called the European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) and disseminated on its website and to its national monitors. Units of the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) concerned with combating antisemitism also employ the definition. The US State Department’s report, Contemporary Global Anti-Semitism, released earlier this year, makes use of this definition for the purpose of its analysis”

  Ur:http://www.european-forum-on-antisemitism.org/working-definition-of-antisemitism/

  Så Nonstop får läsa på bättre och Mattias Svensson borde veta bättre än att tro på Israelhatare, och kanske annat, som Nonstop.
  /BR

  Svara
 47. Fler fatafel: says: 18 oktober, 2010 kl. 23:40

  ”om någon påminner om att Gaza är ockuperat”

  Förresten, på vilket sätt är Gaza ockuperat? Rent folkrättsligt pågick ingen ”ockupation” ens innan IDF drog sig tillbaka och tvångsevakuerade de judar som bodde i Gaza för att säkerställa att området blev ”judenrein” i enlighet med arabernas krav.

  Jag väntar mig likt Mathias Sundin en rättelse/update. Eller är det inte viktigt att använda sig av korrekta fakta i sin argumentation?

  Svara
 48. Mathias Sundin says: 18 oktober, 2010 kl. 21:16

  Mattias,

  Tyvärr innehåller ditt inlägg ett par avgörande faktafel. Jag har inte hänvisat till eller hotat med några lagar. Jag hänvisade till stadsbibliotekets egna regler.

  Och det du kallar EU-lagar är inga lagar.

  Hoppas att du korrigerar detta.

  http://sundinmathias.blogspot.com/2010/10/det-dar-med-fakta.html

  /Mathias

  Svara
 49. Nonstop says: 18 oktober, 2010 kl. 20:24

  Eller för att göra det mer tydligt. Det som hänvisas till är en ”Working Definition”. Ett arbetspapper alltså. Har alltså inget som helst att göra med EU:s officiella hållning utan snarare ett litet dokument några tjommar petat ihop som aldrig accepterats.

  Svara
  • Mattias Svensson says: 18 oktober, 2010 kl. 20:31

   Intressant. Det borde påpekas för torpeder som Sundin eller aktionsgruppen i Stockholm när de åberopar dokumentet för att stänga utställningar. Visar ju hur stor osäkerhet, och därmed självcensur, som etablerats under nuvarande lagar på det här området.

   Svara
 50. Nonstop says: 18 oktober, 2010 kl. 20:01

  EU har ingen ´”officiell hållning” om antisemitism. Det liggande förslaget på definition av antisemitism är enbart ett förslag som aldrig antagits eftersom det skulle innefatta all kritik av Israel.

  Alltså är utställningen inte alls rasistisk enligt något EU-påbud. Det är ett korkat påstående.

  Svara
 51. Erik Svansbo says: 18 oktober, 2010 kl. 17:31

  Mattias Svensson har utgått från felaktiga grunder i sitt blogginlägg. Det här handlar inte om hets mot folkgrupp, Sundin har inte anfört detta som skäl. Biblioteket har en policy om att inte ha rasistiska utställningar, och denna utställning var rasistisk (antisemitisk) enligt EUs officiella hållning. Därför stoppades utställningen.

  Dessutom är ”nyheten” från februari 2009.

  Bloggat:
  http://blogg.svansbo.se/2010/10/18/faktafel-hos-vensson/

  Svara
 52. BR says: 18 oktober, 2010 kl. 17:15

  Tröttnar du inte på att försvara den antisemitiska liknelsen mellan Israels, av raketterror motiverade, försvarskrig mot Hamas och Nazisternas industriella massmord på judar, Mattias?
  När det gäller Israels agerande i Gaza hade ännu färre oskyldiga dött om Hamas inte hade förlagt stridsplatser och vapengömmor i bostadsområden, moskeér och skolor.

  Det är f.ö. trams att uttrycka att utställningen ifråga enbart uttrycker kritik mot Israels militära agerande eftersom liknelsen med Nazityskalnd sträcker sig mycket längre.
  /BR

  Svara
 53. Dmitri Vasserman says: 18 oktober, 2010 kl. 17:02

  Tycker du att kritik mot Israel inte kan vara antisemitisk?

  Svara
  • Mattias Svensson says: 18 oktober, 2010 kl. 20:36

   Hur många änglar får det plats på en knappnål? Jag vet inte, det kan den säkert. Frågan är väl snarare om kritiken är relevant eller inte.
   Klart är ju att Israel selekteras ut för sitt agerande på ett sätt som inte motiveras av omtanke om något annat folk i regionen. Palestinier behandlas illa i Libanon utan att någon protesterar eller lyfter ett finger. Palestinier behandlas illa av sina egna regeringar, inte minst av Hamas, utan att någon protesterar. Deras grannar lever alla under diktatur medan den arabiska minoriteten i Israel lever rätt bra. Beror detta på antisemitism? Vet inte. Bör det påpekas och korrigeras? Ja.

   Svara
 54. Pavel Rozenblioum says: 18 oktober, 2010 kl. 16:58

  Här har vi två enkla frågor:
  Har de rätt att hålla en sådan utställning? Ja.
  Skall någon som tycker att utställningen är stötande tvingas betala för den? Nej.

  Problemet är att med offentligt finansierad konst kan man inte ha olika svar på dessa frågor och då får man bestämma vems frihet är viktigast. Att det blir jobbigt är bara naturligt.

  Svara
 55. Johan P says: 18 oktober, 2010 kl. 16:10

  Jag kollade den där artikeln du länkade till och ingenstans talar Sundin om hets mot folkgrupp. Det han säger är att den är antisemitisk och man kan vara emot att antisemiter får ha antisemitiska utställningar i skattefinansierade bibliotek även om man också är emot lagen om hets mot folkgrupp.

  Hela utställningen är för övrigt gravt vilseledande eftersom den jämställer industriellt massmord med en defensiv blockad mot vapenimport till en islamisk fundamentalisrisk terrororganisation.

  Och jag anser också att det är att betrakta som antisemitiskt. Om SD hade gjort en utställning där invandrares brottslighet jämställdes med Förintelsen, skulle du då anse att det var missvisande att betrakta det som främlingsfientligt bara för att SD då kanske sagt att det är invandrarvåldet man är kritisk emot? Om inte, så måste du hålla med om att denna utställning är antisemitisk.

  För övrigt är det sedan några år tillbaka Hamas och inte Israel som ockuperar Gaza.

  Svara
 56. Individen says: 18 oktober, 2010 kl. 15:23

  Mattias S:

  Din kyla förvånar mig.

  ”Det är två jävla djurbilder i en mauspastisch. Hur upprörande är det? Och förflugna naziparalleller är det knappast första eller sista gången du hör i offentlig debatt.”

  Människor som djur saknar symbolik och djur är typ alltid oskyldiga, för de är ju bara bilder på små djur, liksom.

  Naziparalleller är ”förflugna” fast de hängs upp på utställningar.

  Och obehagliga anklagelser ska kunna upprepas för att de har…öhhhh…upprepats förut, liksom.

  Mattias, finns det något man kan säga om judar, Israels politik eller Förintelsen som faktiskt skulle kunna vara upprörande?

  Svara
 57. Ulrik Dahlerus says: 18 oktober, 2010 kl. 14:53

  Så det var ingen i facebookgruppen som hotade. Men drar ”skruvade paralleller”. Du skrev tidigare ”Låt mig vara glasklar med att jag tycker att jämförelsen mellan Israels agerande mot Gaza och nazisternas folkmord på judar är osaklig och osmaklig.” Vari består den ”skruvade parallellen”? Är det skruvat att påstå att bilden är antisemitisk? Är det ett hot att tycka det och ställa frågor kring detta? Det verkar som om den moraliska kompassen håller på att vändas uppochner.

  Svara
  • Mattias Svensson says: 18 oktober, 2010 kl. 15:07

   Jag tycker att parallellen är osmaklig och osaklig, men det är skruvat att dra antisemitismkortet eftersom det så uppenbart är kritik mot Israels militära agerande.
   Facebookgruppen kommer med samma internationella konventioner som Sundin hotade med. Intolerant och skrikigt.

   Svara
 58. BR says: 18 oktober, 2010 kl. 14:38

  Det är väl fullständigt självklart att en proislamistisk utställning som uppfyller den europeiska gemenskapens definition av antisemitism inte skall tillåtas ställa ut i kommunala lokaler.
  Den smörjan kan Palestinagrupperna hyra egna lokaler till och spy ur sig på sina bloggar.
  /BR

  Svara
 59. Dmitri Vasserman says: 18 oktober, 2010 kl. 14:28

  Art Spiegelmans Maus anspelar allegoriskt på nazi-propagandans framställning av judar som omänskliga, smutsiga gnagare. Spiegelman ger musen mänskliga drag just för att visa att det handlar om människor. Detta gick den statsfinansierade antisemiten på det statsfinansierade biblioteket helt förbi. Ironiskt nog tappade jude-musen på hans teckning sin mänsklig karaktär och återgick till det ursprungliga förhatliga varelsen från Der Stürmer.

  Svara
 60. Mi Grandin says: 18 oktober, 2010 kl. 14:22

  Nej, det är OK att håna människor i Israel och judar över hela världen. Vi vet ju att de inte kommer att spränga oss i luften och förmodligen inte idka terror mot oss heller i någon form och framför allt inte försöka omvända oss. Så det är väl bara att köra på!
  I detta PK-klimat kan man ta bort spargrisar från bankerna, bara servera halalkött i skolorna och betala miljoner åt kränkta människor som anser sig diskriminerade – men judar och deras anhängare – ÄSCH! Skit i definitionerna av antisemitism – som ändå kom till av en anledning – det är ju bara judar det handlar om. Det är det ju alltid! Muslimerna ska strykas medhårs av rädsla för konsekvenserna som man VET kommer om man inte gör som de säger – men judarna skiter man i. Vilket hyckleri!
  Och visa bilder på döda barn på ett bibliotek – där små och stora barn vistas – är det för att de, likt de palestinska barnen i deras skol”undervisning”, indoktrineras på ett tidigt stadium de också? Allt i demokratins heliga namn – den demokrati man utnyttjar för sina synnerligen odemokratiska syften.
  Förresten, ”Israels ockupation av Gaza” tog slut sommaren 2005. Det har flutit en del vatten under broarna sedan dess. Är det inte smartare att hålla sig till lite mer aktuella händelser? Det finns väl tillräckligt att ta av – verkligt och påhittat à la Pallywood.

  Svara
 61. Ulrik Dahlerus says: 18 oktober, 2010 kl. 13:48

  Jag måste fråga dig Mattias: Vem är det som hotat vem och med vad? Facebookgruppen ställer ju endast en fråga till en rad kulturinstitutioner.

  Svara
  • Mattias Svensson says: 18 oktober, 2010 kl. 13:50

   I det fallet jag tar upp (som är från 2009) är det en politiker som med hot om att det kan strida mot hetslagar lyckats stänga ner en utställning. Samma utställning kommer nu till Stockholm, och på Facebookgruppen drar man samma skruvade paralleller till antisemitism.

   Svara
 62. Mats says: 18 oktober, 2010 kl. 12:14

  Visst finns det en tendens att se all kritik mot staten Israel som anti-semitism. Det är en hållning som på sikt motverkar både judars och Israels ställning, helt enkelt för att de flesta slagit dövörat till kritiken och när anti-semitism verkligen dyker upp, finns det ingen som motverkar den. Så långt tycker jag Mattias har rätt.

  Men alla folkpartister tycker inte som Mattias Sundin. Man kan mycket väl vara Israel-vän och samtidigt kritisera Israels agerande i en rad frågor. EU-minister Birgitta Ohlsson (FP) är ju en stor Israel-vän, men som också kritiserat t ex bosättningspolitiken.

  Svara
 63. Chrille says: 18 oktober, 2010 kl. 11:53

  >Det är två jävla djurbilder i en mauspastisch. Hur upprörande är det?

  Jag anar att någon inte kollat bilderna i sin egen länk.

  Svara
 64. Dmitri Vasserman says: 18 oktober, 2010 kl. 11:21

  Der Stürmer gjorde mig lite för känslig just till handtecknade djurbilder som framställer mitt folk som den absoluta ondskan.

  Svara
  • Mattias Svensson says: 18 oktober, 2010 kl. 13:52

   Så därför läser du inte Art Spiegelmans Maus osminkat och ömsint om förintelsen och hans överlevande pappa? Det är din förlust.

   Svara
 65. Dmitri Vasserman says: 18 oktober, 2010 kl. 11:08

  Myndigheternas/offentliga strukturernas policy ska vara att inte lägga sig in i brinnande politiks frågor.
  //
  Sedan, när du inte fattar vad är ”så jävla upprörande” med bilder, som likställer i rasande tempot genomförd industriell utrotning av 6 miljoner judar med lågintensiv etno-territoriell konflikt och där just judar framställs som nya folkutrotare… då vet jag inte vad du saknar: kunskap? empati? moral? Svara själv, du är smart nog.

  Svara
  • Mattias Svensson says: 18 oktober, 2010 kl. 11:13

   Det är två jävla djurbilder i en mauspastisch. Hur upprörande är det? Och förflugna naziparalleller är det knappast första eller sista gången du hör i offentlig debatt.

   Svara
 66. Chrille says: 18 oktober, 2010 kl. 10:44

  Mattias Svensson skrev:
  ”Och det är helt legitimt att lufta sin kritik mot vad som ställs ut eller vad skattepengar används till”
  och straxt efteråt skrev han:
  ”Ja, och? Har du samma detaljerade synpunkter på andra biblioteksutställningar? Kanske på vad som undervisas vid universiteten?”

  Hur var det nu med principerna? Först säger du att det är ok att kritisera vad man gör med skattepengar, men sedan kritiserar du Dmitri för att han gör det, med antydningen att det får han bara göra om han kritiserar ALLA biblioteksutställningar.

  Svara
  • Mattias Svensson says: 18 oktober, 2010 kl. 10:50

   Jag kan väl för i jösse namn få fråga vad det är för policy man tänker sig för biblioteken om man kritiserar utställningen. Ska allt man inte gillar tas bort? Ska andra få kräva samma sak? Är det rimligt att rädslan för en politikers hot avgör bibliotekets policy?
   Sedan tycker jag inte själva bilden är så jävla upprörande heller. Fattar inte vad det är att bråka och hota om.

   Svara
 67. Dmitri Vasserman says: 18 oktober, 2010 kl. 08:41

  Universitetsundervisning handlar om SYSTEMATISK prövning av OLIKA ståndpunkter. Det ska inte jämföras med tillfälliga offentligt finansierade statspropagandistiska inslag i offentliga miljöer.

  Hade man bjudit aktivisterna bakom utställningen på ett universitetsseminarium tillsammans (eller under två olika tillfällen) med företrädare för t ex SKMA så skulle det vara fint för mig.

  Svara
 68. Dmitri Vasserman says: 18 oktober, 2010 kl. 08:25

  Utställningar i Norrköping, Stockholm och den berömda konstellationen i museet hade två saker gemensamma:

  1). De finansierades med offentliga medel
  2). De ställdes ut i statliga/kommunala lokaler

  Så, som vän av ordning vill jag klargöra att planeringsgrupperna, som lyfter 50 000 kr per medlem och år i statligt bidrag för uttala även störtande antisemitiska budskap, men det får de göra för sina pengar. Så länge de gör det för MINA (=offäntliga) pengar och i MINA lokaler ska jag bjuda djävlarna på hårt motstånd.

  Svara
  • Mattias Svensson says: 18 oktober, 2010 kl. 08:27

   Ja, och? Har du samma detaljerade synpunkter på andra biblioteksutställningar? Kanske på vad som undervisas vid universiteten?

   Svara
 69. Pontus says: 18 oktober, 2010 kl. 08:05

  Ännu en anledning till att din jämförelse är ohederlig och haltar betänkligt: Vilks har ritat åtminstone en nedsättande teckning av judar och ingen jude har invänt mot denna, absolut inte på ett våldsamt sätt (jag tänker på judesuggan som är i färd med att böka sönder byar). Än en gång: problemet ligger väl ändå i att Vilks mordhotas. Kom tillbaka när ett bombhot ringts in mot Stockholms Stadsbibliotek. Detta är sättet det skall gå till på i ett civiliserat samhälle. Man kan definitivt ha invändningar men de skall framföras genom lagliga och civiliserade metoder. Däri ligger hela och den fulla skillnaden.

  Svara
  • Mattias Svensson says: 18 oktober, 2010 kl. 08:19

   Man behöver ju inte hota om man kan hota med lagens hjälp. Det senare är illa nog.

   Svara
 70. Tweets that mention Det där med principer « Mattias Svensson -- Topsy.com says: 18 oktober, 2010 kl. 07:56

  […] This post was mentioned on Twitter by Isobel Hadley-Kamptz, Mattias Svensson, Elin Grelsson, Marius Ramnehill, Elisabet Qvarford and others. Elisabet Qvarford said: RT @mattias_neo: Rondellhundar och sexbilder kan de försvara. Men när folkpartister ser Israelkritik kommer hot och censurlagar http://bit.ly/aFk15n […]

  Svara
 71. Pontus says: 18 oktober, 2010 kl. 07:41

  Jag tror inte att någon tar i från muslimer att protestera mot Vilks teckningar, det är väl snarare sättet dom gör det på som är det stora problemet. Sen är det väl lite skillnader på att söka att implementera ett religiöst avbildningsförbud från medeltiden med våld i ett modernt samhälle och att å andra sidan sprida ren antisemitisk hets (mot vilket det dessutom protesteras fredligt). Din jämförelse blir därmed ohederlig.

  Svara