Paulina Neuding - 8 september, 2012

Även vänstern borde vara emot EU-kvotering

Även vänstern borde vara skeptisk till EU-kommissionären Viviane Redings förslag om kvotering av kvinnor till bolagsstyrelser. Om detta skriver jag i Svenska Dagbladet i dag.

Oavsett hur man ser på kvotering som sådan, är detta en fråga om en ytterligare utvidgning av EU:s makt på medlemsstaternas bekostnad. Det handlar om respekten för principen om rule of law, och om utsikterna för EU-medborgare att påverka politiska beslut.

EU-kommissionären Viviane Reding talar om kvoteringsfrågan som unikt angelägen, men det går att finna en rad områden där underrepresentationen av vissa grupper är extrem: romers underrepresentation i den högre utbildningen, till exempel, eller invandrares underrepresentation i börsbolagsstyrelser. Var drar vi gränsen för EU:s makt?


Lämna en kommentar