Warning: Undefined array key "rc" in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/header.php on line 22
» Sidan kunde inte hittas
 

Warning: Undefined variable $before_loop in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/index.php on line 39

Warning: Undefined variable $l1 in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/index.php on line 137

Warning: Undefined variable $l2 in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/index.php on line 139

Svenskt Friluftsliv deltar som part i regeringens ”rörelsenätverk”

Regeringen med utbildningsminister Gustav Fridolin, tf folkhälsominister Annika Strandhäll och minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson annonserade på tisdagen att ta ett helhetsgrepp kring att öka barn och ungdomars möjligheter till ökad rörelse och fysisk aktivitet. Svenskt Friluftsliv välkomnar initiativet.

Regeringen initierar ett ”rörelsenätverk” där Svenskt Friluftsliv kommer att delta tillsammans med bland annat Lärarnas Riksförbund, Svenska Idrottslärarförbundet och Riksidrottsförbundet. Svenskt Friluftsliv har som fokus att lyfta vikten av rörelse under olika lektioner i skolan, mellan rasterna men även utanför skolan. En färsk rapport från Centrum för idrottsforskning visar att barn sitter stilla nio timmar per dag och att endast 22% av flickorna och 44% av pojkarna når den dagliga rekommendationen av rörelse. Det är oroväckande siffror som har fått regeringen att agera.

-          Vi välkomnar initiativet till ett ”rörelsenätverk” och ett ökat antal idrottstimmar i skolorna. Vi hoppas också att detta skall bli ett första steg mot en mer fysiskt aktiv skoldag för eleverna i svenska skolor, säger Ulf Silvander, generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv.

För ytterligare kontakt:
Dina Evenéus
Kommunikatör
Svenskt Friluftsliv
072-01 16 123
dina.eveneus@svensktfriluftsliv.se

Fakta om Svenskt Friluftsliv (www.svensktfriluftsliv.se)

Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för 25 ideella friluftsorganisationer i Sverige som tillsammans har ca 1,7 miljoner medlemskap, varav 300 000 är barn och ungdomar. Tillsammans består organisationerna av närmare 9 000 lokala- och regionala föreningar. Svenskt Friluftsliv företräder de ideella friluftsorganisationerna i Sverige och är talesman gentemot regering, riksdag och myndigheter. Uppgiften är att bevara och utveckla förutsättningarna för det svenska friluftslivet genom att värna allemansrätten, stärka den långsiktiga finansieringen för friluftsorganisationerna samt höja friluftslivets status i samhället. Målet är att människor i Sverige ska ha möjlighet att utöva ett aktivt friluftsliv, idag och i framtiden.

Svenskt Friluftsliv har 25 medlemsorganisationer: Cykelfrämjandet, Friluftsfrämjandet, Förbundet Skog och Ungdom, Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet, Riksförbundet Hälsofrämjandet, Riksförbundet Sveriges 4 H, Sportfiskarna, Svenska Brukshundklubben, Svenska Båtunionen, Svenska Cykelsällskapet, Svenska Fjällklubben, Svenska Folksportförbundet, Svenska Frisksport-förbundet, Svenska Gång- och Vandrarförbundet, Svenska Islandshästförbundet, Svenska Jägareförbundet, Svenska Kanotförbundet, Svenska Kennelklubben, Svenska Klätterförbundet, Svenska Kryssarklubben, Svenska Livräddningssällskapet, Svenska Orienteringsförbundet, Scouterna, Svenska Skridskoförbundet och Svenska Turistföreningen.

Följande bilagor finns för nedladdning:


Warning: Undefined variable $media in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/functions.php on line 218

Warning: Undefined variable $l1 in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/index.php on line 137

Warning: Undefined variable $l2 in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/index.php on line 139

Blivande vårdpersonal lär sig hantera stress genom mindfulness

Redan under studietiden visar så många som 30 procent av sjuksköterskestudenterna symptom på utmattningssyndrom. Det har fått doktoranden Marja van Vliet att undersöka hur mindfulness och meditation kan hjälpa dem att påverka sin situation.

Stress inom vården är inte ovanligt, ändå är det minimalt med fokus på detta under utbildningstiden. Marja van Vliet har i sin avhandling jämfört hur studenter som fått lära sig mindfulness och meditation hanterar stress jämfört med dem som inte lärt sig teknikerna. Resultatet visar att de studenter som deltagit i undervisning kring mindfulness upplever mindre stress än de som inte deltagit i kursen, även ett år efter att kursen avslutats.

Av avhandlingen framgår det att studenterna upplever att de strategier som de har lärt sig hjälper dem att vara medvetet närvarande i sina liv och relationer med andra människor, samt att de har lättare att få kontakt och känna empati för andra personer i sin omgivning, berättar Marja van Vliet.

– De här resultaten är viktiga även för praktiserande vårdpersonal generellt eftersom de ofta känner sig stressade och otillräckliga, säger hon.

Sjuksköterske- och läkarstudenter både i Sverige och Nederländerna har deltagit i undersökningen. Ett nästa steg för fortsatt forskning är redaan påbörjat med distriktsläkare i Nederländerna.

Disputationen äger rum den 19 maj 2017, kl 10.00–13.00, sal E408 vid Mittuniversitetet, Campus Sundsvall

Kontakt

Marja van Vliet är doktorand i ämnet Hälsovetenskap

E-post: Marja.vanvliet@miun.se

Tfn: 0031 626 97 5225


Warning: Undefined variable $media in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/functions.php on line 218

Warning: Undefined variable $l1 in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/index.php on line 137

Warning: Undefined variable $l2 in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/index.php on line 139

Avtal klart för järnvägsarbetare – strejk avblåst

Seko, Service- och kommunikationsfacket, och Almega kom under natten överens om ett nytt avtal på järnvägsinfrastrukturområdet. Seko fick igenom sina krav kring regler för in- och uthyrning av personal, vilket var den stora stridsfrågan.

– Jag är väldigt glad över att vi fick igenom vårt viktigaste krav i denna förhandling. Nu finns det tydligt reglerat hur in- och uthyrning av personal ska hanteras och vi har därmed satt stopp för villkorsdumpning på detta avtalsområde, säger Sekos avtalssekreterare Mats Ekeklint.

– Nu ökar möjligheten till ordning och reda i järnvägsbranschen, fortsätter Ekeklint.

De avslutande förhandlingarna har skett i konstruktiv anda, dels genom direkta förhandlingar med Almega, dels i samtal med medlarna.

När det gäller löneökningar så innebär uppgörelsen att Sekos medlemmar får samma som de avtal som träffats på den övriga arbetsmarknaden. Avtalsvärdet beräknas under 3-årsperioden till 6,5 procent varav 0,4 procent är pensionsavsättningar.

– Våra medlemmar får samma som andra och vi har inte betalat av utrymmet för att få till stånd viktiga regleringar när det gäller in- och uthyrning av personal. Jag kan inte betrakta detta som annat än en viktig principiell seger, säger Mats Ekeklint.

Seko drar med anledning av uppgörelsen tillbaka samtliga konfliktvarsel som skulle trätt i kraft imorgon, den 17 maj. Seko har cirka 2 000 medlemmar på avtalsområdet. Avtalsområdet omfattar i huvudsak eltekniker, signaltekniker, spårsvetsare och banarbetare. Medlemmarna återfinns främst i det statligt ägda bolaget Infranord.

 

Ytterligare information:
Jonas Pettersson, kansli- och kommunikationschef, Seko: 070-631 59 49
Erik Sandberg, kommunikationsenheten, Seko: 070-600 24 96


Warning: Undefined variable $media in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/functions.php on line 218