Warning: Undefined variable $l1 in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/index.php on line 137

Warning: Undefined variable $l2 in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/index.php on line 139

Avtal klart för järnvägsarbetare – strejk avblåst

Seko, Service- och kommunikationsfacket, och Almega kom under natten överens om ett nytt avtal på järnvägsinfrastrukturområdet. Seko fick igenom sina krav kring regler för in- och uthyrning av personal, vilket var den stora stridsfrågan.

– Jag är väldigt glad över att vi fick igenom vårt viktigaste krav i denna förhandling. Nu finns det tydligt reglerat hur in- och uthyrning av personal ska hanteras och vi har därmed satt stopp för villkorsdumpning på detta avtalsområde, säger Sekos avtalssekreterare Mats Ekeklint.

– Nu ökar möjligheten till ordning och reda i järnvägsbranschen, fortsätter Ekeklint.

De avslutande förhandlingarna har skett i konstruktiv anda, dels genom direkta förhandlingar med Almega, dels i samtal med medlarna.

När det gäller löneökningar så innebär uppgörelsen att Sekos medlemmar får samma som de avtal som träffats på den övriga arbetsmarknaden. Avtalsvärdet beräknas under 3-årsperioden till 6,5 procent varav 0,4 procent är pensionsavsättningar.

– Våra medlemmar får samma som andra och vi har inte betalat av utrymmet för att få till stånd viktiga regleringar när det gäller in- och uthyrning av personal. Jag kan inte betrakta detta som annat än en viktig principiell seger, säger Mats Ekeklint.

Seko drar med anledning av uppgörelsen tillbaka samtliga konfliktvarsel som skulle trätt i kraft imorgon, den 17 maj. Seko har cirka 2 000 medlemmar på avtalsområdet. Avtalsområdet omfattar i huvudsak eltekniker, signaltekniker, spårsvetsare och banarbetare. Medlemmarna återfinns främst i det statligt ägda bolaget Infranord.

 

Ytterligare information:
Jonas Pettersson, kansli- och kommunikationschef, Seko: 070-631 59 49
Erik Sandberg, kommunikationsenheten, Seko: 070-600 24 96


Warning: Undefined variable $media in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/functions.php on line 218