Warning: Undefined variable $l1 in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/index.php on line 137

Warning: Undefined variable $l2 in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/index.php on line 139

Sverige tvåa i globalt förändringsindex

De nordiska länderna hamnar högt upp, med Sverige som global tvåa efter Schweiz, i KPMG:s Change Readiness Index. CRI 2017 har rankat 136 länders förmåga att hantera stora omvälvningar såsom ekonomiska kriser och naturkatastrofer – men också långsiktiga förändringar såsom demografisk och teknisk utveckling.

Sverige är därmed tillbaka på den andraplats landet hade även 2013. I den senaste rankingen, 2015, hade Sverige tillfälligt fallit ner till nionde plats. Övriga nordiska länder i det globala indexet är Danmark på femte plats, Finland som åtta och Norge på elfte plats (Island är i nuläget inte med i CRI-rankingen).

– Att Sverige och de övriga nordiska länderna placerar sig högt upp säger oss att beredskapen inför teknologiska, klimatrelaterade, demografiska, protektionistiska och medborgardrivna förändringar är på en god nivå. Bakgrunden till de här placeringarna är framförallt faktorer som befolknings- och samhällskompetens, god statsförvaltning och ett utvecklat näringsliv, förklarar Tomas Otterström, ansvarig för hållbarhetsrådgivningen på KPMG Sverige.

I toppen petar Schweiz ner Singapore från förstaplatsen 2015 till en fjärdeplats i år. Noterbart är också att 7 av länderna på topp-10 ligger i norra, södra och västra Europa samt att 6 av dessa toppländer har befolkningar på under 10 miljoner.

Tittar man på hela indexet så är de 32 högst placerade nationerna höginkomstländer. Bäst placerat av låginkomstländerna är Rwanda som kliver upp från plats 69 senast till plats 46 på årets lista.

– I en värld som snurrar allt snabbare är förmågan att hantera förändringar en central faktor i byggandet av ett hållbart samhälle. Tittar vi på årets CRI-ranking ser vi till exempel att några gemensamma egenskaper hos topp-10-länderna är att de är relativt små höginkomstländer av vilka de flesta saknar betydande egna naturresurser. Samtidigt har de ett utvecklat näringsliv, utbildningssystem och stabila statliga myndigheter. Toppländerna klarar sig också väl sett till hållbarhetsnivån bland företag och den offentliga sektorns samhällsansvar, vilka för första gången är med bland kriterierna. Det här indexet kan på ett tydligt sätt bidra till mer välinformerade beslut och prioriteringar på flera nivåer i samhället, säger Tomas Otterström.

 

Läs hela CRI-rapporten 2017 här (PDF)

 

För mer information, vänligen kontakta:

Tomas Otterström, ansvarig för hållbarhetsrådgivning, KPMG Sverige, 070-914 36 08, tomas.otterstrom@kpmg.se

Björn Bergman, Kommunikationsdirektör, 08-723 96 54, bjorn.bergman@kpmg.se

 

Om KPMG Change Readiness Index

CRI tittar på näringslivets, statens och civilsamhällets förändringsförmåga. Med förändringsförmåga menas förmågan att förutse, förbereda sig för och reagera på en bredd av förändringsdrivare, där man på ett proaktivt sätt ska kunna hantera möjligheterna som uppstår och samtidigt dämpa potentiella negativa effekter.

Denna typ av förändringar kan vara:

  • Finansiella eller sociala kriser
  • Naturkatastrofer
  • Politiska och ekonomiska möjligheter och risker, såsom teknikutveckling, demografiska skiften samt förändringar i ländernas styre

CRI har under åren utvecklats till ett nyckelverktyg som tillhandahåller pålitlig, oberoende och robust information för att stötta den globala utvecklingen och arbetet i regeringar, företag samt institutioner i civilsamhället

2017 års Change Readiness Index bygger på input från 1,372 nationella experter, med ett minimum om 10 experter per land, samt mer än 125 sekundära datavariabler från källor som FN, World Economic Forum, Världsbanken och Reportrar utan gränser.

 

På KPMG arbetar vi tillsammans med våra kunder för att skapa trygghet och bidra i förändring. Vi drivs av att förmedla affärsmässiga insikter och erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Genom vårt globala nätverk är vi ett av världens ledande kunskapsföretag med 189 000 specialister i 152 länder. I Sverige har vi stark lokal förankring med 1 700 medarbetare på ett 50-tal orter. KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.

Följande bilagor finns för nedladdning:


Warning: Undefined variable $media in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/functions.php on line 218