Warning: Undefined array key "rc" in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/header.php on line 22
» Sidan kunde inte hittas
 

Warning: Undefined variable $before_loop in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/index.php on line 39

Warning: Undefined variable $l1 in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/index.php on line 137

Warning: Undefined variable $l2 in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/index.php on line 139

Sverige tvåa i globalt förändringsindex

De nordiska länderna hamnar högt upp, med Sverige som global tvåa efter Schweiz, i KPMG:s Change Readiness Index. CRI 2017 har rankat 136 länders förmåga att hantera stora omvälvningar såsom ekonomiska kriser och naturkatastrofer – men också långsiktiga förändringar såsom demografisk och teknisk utveckling.

Sverige är därmed tillbaka på den andraplats landet hade även 2013. I den senaste rankingen, 2015, hade Sverige tillfälligt fallit ner till nionde plats. Övriga nordiska länder i det globala indexet är Danmark på femte plats, Finland som åtta och Norge på elfte plats (Island är i nuläget inte med i CRI-rankingen).

– Att Sverige och de övriga nordiska länderna placerar sig högt upp säger oss att beredskapen inför teknologiska, klimatrelaterade, demografiska, protektionistiska och medborgardrivna förändringar är på en god nivå. Bakgrunden till de här placeringarna är framförallt faktorer som befolknings- och samhällskompetens, god statsförvaltning och ett utvecklat näringsliv, förklarar Tomas Otterström, ansvarig för hållbarhetsrådgivningen på KPMG Sverige.

I toppen petar Schweiz ner Singapore från förstaplatsen 2015 till en fjärdeplats i år. Noterbart är också att 7 av länderna på topp-10 ligger i norra, södra och västra Europa samt att 6 av dessa toppländer har befolkningar på under 10 miljoner.

Tittar man på hela indexet så är de 32 högst placerade nationerna höginkomstländer. Bäst placerat av låginkomstländerna är Rwanda som kliver upp från plats 69 senast till plats 46 på årets lista.

– I en värld som snurrar allt snabbare är förmågan att hantera förändringar en central faktor i byggandet av ett hållbart samhälle. Tittar vi på årets CRI-ranking ser vi till exempel att några gemensamma egenskaper hos topp-10-länderna är att de är relativt små höginkomstländer av vilka de flesta saknar betydande egna naturresurser. Samtidigt har de ett utvecklat näringsliv, utbildningssystem och stabila statliga myndigheter. Toppländerna klarar sig också väl sett till hållbarhetsnivån bland företag och den offentliga sektorns samhällsansvar, vilka för första gången är med bland kriterierna. Det här indexet kan på ett tydligt sätt bidra till mer välinformerade beslut och prioriteringar på flera nivåer i samhället, säger Tomas Otterström.

 

Läs hela CRI-rapporten 2017 här (PDF)

 

För mer information, vänligen kontakta:

Tomas Otterström, ansvarig för hållbarhetsrådgivning, KPMG Sverige, 070-914 36 08, tomas.otterstrom@kpmg.se

Björn Bergman, Kommunikationsdirektör, 08-723 96 54, bjorn.bergman@kpmg.se

 

Om KPMG Change Readiness Index

CRI tittar på näringslivets, statens och civilsamhällets förändringsförmåga. Med förändringsförmåga menas förmågan att förutse, förbereda sig för och reagera på en bredd av förändringsdrivare, där man på ett proaktivt sätt ska kunna hantera möjligheterna som uppstår och samtidigt dämpa potentiella negativa effekter.

Denna typ av förändringar kan vara:

 • Finansiella eller sociala kriser
 • Naturkatastrofer
 • Politiska och ekonomiska möjligheter och risker, såsom teknikutveckling, demografiska skiften samt förändringar i ländernas styre

CRI har under åren utvecklats till ett nyckelverktyg som tillhandahåller pålitlig, oberoende och robust information för att stötta den globala utvecklingen och arbetet i regeringar, företag samt institutioner i civilsamhället

2017 års Change Readiness Index bygger på input från 1,372 nationella experter, med ett minimum om 10 experter per land, samt mer än 125 sekundära datavariabler från källor som FN, World Economic Forum, Världsbanken och Reportrar utan gränser.

 

På KPMG arbetar vi tillsammans med våra kunder för att skapa trygghet och bidra i förändring. Vi drivs av att förmedla affärsmässiga insikter och erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Genom vårt globala nätverk är vi ett av världens ledande kunskapsföretag med 189 000 specialister i 152 länder. I Sverige har vi stark lokal förankring med 1 700 medarbetare på ett 50-tal orter. KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.

Följande bilagor finns för nedladdning:


Warning: Undefined variable $media in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/functions.php on line 218

Warning: Undefined variable $l1 in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/index.php on line 137

Warning: Undefined variable $l2 in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/index.php on line 139

Samhällsbyggnadsbolaget, delårsrapport januari – juni 2017: Resultat per aktie 2,93 kr, ett starkt resultat från förvaltning och fastighetsutveckling

SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL): FÖRSTA HALVÅRET I KORTHET

 • Hyresintäkterna ökade under första halvåret till 585 Mkr (11).
 • Driftsöverskottet ökade till 357 mkr (5).
 • Förvaltningsresultatet för första halvåret ökade som en följd av det förbättrade driftsöverskottet till 138 Mkr (1).
 • Periodens resultat ökade till 1 686 mkr (354), motsvarande ett resultat per aktie om 2,93 kronor.
  • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter utom byggrätter ingår med 1 502 mkr (129).
  • Orealiserade värdeförändringar som resultat av byggrätter ingår med 500 mkr (325).
 • Fastighetsportföljens värde ökade till 21 143 mkr (2 326).
 • Substansvärde per aktier EPRA NAV ökade till 8,44 kr
 • Samhällsbyggnadsbolaget erbjöd 73 ungdomar i våra bostadsområden sommarjobb.
 • Överskottsgraden höjdes från 55 procent i första kvartalet till 65 procent i andra kvartalet vilket bidrog till att förvaltningsresultatet för andra kvartalet blev 103 mkr.

Siffrorna talar sitt tydliga språk, 2,93 kronor per aktie är ett fantastiskt bra resultat som våra medarbetare levererar över hela linjen från fastighetsförvaltning till fastighetsutveckling. Tar man dessutom hänsyn till att vi äger lågrisktillgångar med 60 % av beståndet i Nordens storstadsregioner och ytterligare 20 % i regionstäder då framstår resultatet som ännu starkare.”

Ilija Batljan
Verkställande direktör och grundare


Bilaga: Delårsrapport januari – juni 2017


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2017 kl. 08.00 CET.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Samhällsbyggnadsbolagets B-aktie handlas på Nasdaq First North (symbol SBB B). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). Bolaget äger bostads- och samhällsfastigheter i hela Norden och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.

Följande bilagor finns för nedladdning:


Warning: Undefined variable $media in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/functions.php on line 218

Warning: Undefined variable $l1 in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/index.php on line 137

Warning: Undefined variable $l2 in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/index.php on line 139

Startupbolag som brinner för hållbarhet kommer till Åre

Startups från hela Sverige har nominerat sig för att delta i Almis Startup event den 22 september under Åre Sustainability Summit. Bland de som nominerat sig har 10 bolag valts ut och kommer att få pitcha inför rutinerade investerare och expertis. 

Gemensamt för deltagande bolag är att dom drivs av entreprenörer som brinner för att skapa affärer som kan göra skillnad för vårt sätt att använda jordens resurser och bidra till en hållbar livsstil.  

De tio bolagen som kommer till Åre är:

Novospection, Stormie Poodle, SpaceTime Communication, Are Connected, Organofuel Sweden, Octopoda, Illuminated, Rekotex, SDG12 och Fina Bönan

-       FN har satt upp 17 globala mål för hållbar utveckling www.globalamalen.se. På Almi är vi övertygade om att det inom dessa områden finns gyllene tillfällen för entreprenörer att skapa bra affärer och det vill vi passa på att visa upp under Åre Sustainability Summit, säger Eva Högdahl, vd Almi Företagspartner Mitt.

Deltagande bolag får värdefull återkoppling på sina affärsidéer av en kunnig investerarpanel samt möjligheter att nätverka med investerare och expertis inom affärsutveckling och hållbarhet.

Alla deltagande bolag kommer också att genomföra en pitch på stora scenen inför samtliga besökare och vinnaren får en prischeck på 25 000 kronor.

Kontaktuppgifter och mer information om bolagen hittar du i bilagan på nästa sida. 

För ytterligare information kontakta:
Eva Högdahl, vd Almi Företagspartner Mitt, +46 70-576 77 22, eva.hogdahl@almi.se

Eventet arrangeras av Almi i samarbete med Enterprise Europe Network och är en del av Åre Sustainability Summit, läs mer på http://aresustainabilitysummit.se/ 


 

Novospection - Analysverktyg som med algoritmer via sökord underlättar för företag att göra de globala målen till en affärsmöjlighet.
www.novospection.com, niklas.schmidt@novospection.com, 072-8373544

Stormie Poodle - Återbrukar högkvalitativa textilier från tvätterier och skapar nya produkter via schysst tillverkning som ger bl.a. invandrarkvinnor en chans att komma in på arbetsmarknaden.
www.stormiepoodle.com, caroline@stormiepoodle.se, 070-2583570

Octopoda - Plattform för uthyrning av kläder och annan utrustning för att bidra till minskad köpkonsumtion och underlättar för fler affärsidéer med cirkulär affärsmodell.
emelie@rentaplagg.se, 073-5308440

Spacetime Communication AB - Mobilitetstjänst som optimerar persontransporter genom samarbete mellan reseleverantörer för att möjliggöra ett fortsatt resande med minskad klimatpåverkan.
www.spacetime.se, gunnar@spacetime.se, 070-3199598

Are Connected - Egenutveckling och produktion av smarta nätverk för behovsstyrd belysning i utomhusmiljöer med minimal energianvändning.
Rikard@stockholmlighting.se, 070-9909118

Organofuel Sweden AB -
Ett unikt sätt att förädla biomassa utan att ha en negativ påverkan på natur och miljö med intentionen att öka samt förändra marknaden till fossilfria produkter.
www.organofuelsweden.com, anna.svantes@organofuelsweden.com, 073-0608365

Darling Design/Illuminated - Koncept för konsumentbelysning där ljuskällan är designad med återanvändning, uppgradering och materialåtervinning i åtanke.
www.illuminated.se, johan@darlingdesign.se, 070-9261471

Rekotex/Fabric resource Sweden AB - Handelsplattform för restlager av tyger som textilföretag har kvar efter produktion där minskat svinn, sänkta lagerkostnader och resurseffektiva design- och produktionsprocesser är vinningen.
www.rekotex.se, marie@rekotex.se, 073-9863686

SDG12 AB - Digital plattform där användarna genom spelifiering och sociala nätverk kan dynamiskt se sitt koldioxidavtryck samt inspireras och motiveras till en mer hållbar konsumtion och livsstil.
www.sdg12.se, niclas@sdg12.se, 070-5807040

Fina Bönan AB -
Etiopiska kaffebönor som produceras från böna till färdig produkt i Etiopien för att bidra till att etiopierna själva kan kliva upp i värdekedjan och där de kvinnliga bönderna prioriteras och kan leva på kaffet.
www.finabonan.se, finabonan@gmail.com, 073-8061588


Warning: Undefined variable $media in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/functions.php on line 218