Paulina Neuding - 30 juli, 2015

Vem vill forska om en främlingsfientlig myt?

I går presenterade forskaren Gabriel Heller Sahlgren vid London School of Economics en ny studie som visar att 29 % av Sveriges ras i Pisa drivs av invandringen. Heller Sahlgren skriver: "Mellan 2009 och 2012 föll resultaten som kraftigast och andelen skolbarn med utländsk bakgrund ökade som mest. Under den perioden försvinner 43 procent av det genomsnittliga resultatfallet – 62 procent i naturvetenskap, 45 procent i läsförståelse och 29 procent i matematik – när man justerar urvalet för att ta hänsyn till den förändrade elevsammansättningen. Detta är anmärkningsvärda resultat." Resultaten är intressanta i sig, men reser också nya frågor om hur den förra regeringen förhöll sig till frågor som rör debatten kring integration och invandring. Heller Sahlgren har nämligen studerat en fråga som nyligen officiellt har avfärdats som främlingsfientlig myt av Sveriges regering. På integrationsminister Erik Ullenhags toleranssida listades som myt nr 19: ”Allt fler invandrare är orsaken till att skolresultaten sjunker.” Om man tog regeringens toleranssida och det som stod där på allvar skulle slutsatsen vara att ingen anständig människa ställer de frågor som Heller Sahlgren har undersökt i sin forskning. Om sambandet mellan invandring och skolresultat är en myt är saken utredd och ingen vidare forskning behövs. Så här förklarade Erik Ullenhag det hela på DN Debatt när sidan lanserades: Förra helgen hölls Salemmarschen, som är de högerextremas stora öppna manifestation i Sverige. Många av marschdeltagarna har, i likhet med terroristen från Utøya, hämtat inspiration och fått sitt hat bekräftat på olika nätforum. Samtidigt är vi som står för öppenhet och tolerans alltför tysta i debatten på nätet.

 Debatten mot främlingsfientligheten och fördomarna måste alltid tas. De goda krafternas tystnad riskerar leda till att fördomarna får allt starkare fäste. Den hemsida som lanseras i dag är ett led i regeringens arbete mot främlingsfientlighet och det är ett sätt att bemöta de myter som sprids på nätet. Migrationsforskaren Andreas Johansson Heinö och jag kritiserade initiativet i en gemensam artikel på DN Debatt 2011, vilket vi i vår tur fick hård kritik för. På Eskilstuna-Kurirens ledarsida skrev politiske chefredaktören, Alex Voronov: Såväl den som argumenterar för tolerans på fikarasten som sökaren efter fördjupning har nytta av sajten. Johansson Heinö och Neuding bör i sin tur bringa ordning i sina prioriteringar i debatten. Vem är huvudfienden, de främlingsfientliga eller deras motståndare? Få debattörer har så tydligt gjort klart att argument inte ska bedömas efter sanningshalt, utan efter – prioriteringar. Några år senare har alltså några fler av regeringens listade påståenden visat sig vara felaktiga. Jag ställde frågor om detta när jag senast intervjuade Erik Ullenhag, och återigen på Twitter i går, med anledning av Heller Sahlgrens artikel på DN Debatt. Alla kan göra misstag. Men när jag uppmärksammade att sambandet mellan invandring och fallande skolresultat avfärdats som myt, valde Erik Ullenhag att ifrågasätta att en sådan myt överhuvudtaget listats på regeringens hemsida: Skarmavbild_2015-07-30_kl._09.37.21 Toleranssidan har plockats bort av den nya regeringen, men flera personer på Twitter hjälpte till att hitta den i cache: Skarmavbild_2015-07-30_kl._09.44.02     Erik Ullenhag svarade bland annat med att sprida tweets där debattören Demirbag Sten insinuerar att det trots allt är främlingsfientligt att komma fram till de forskningsresultat som Heller Sahlgren presenterat. Skarmavbild_2015-07-30_kl._09.37.47 Det finns några lärdomar att dra av den här historien. En gäller Folkpartiet, vilket jag låter partiet reda ut självt. En annan är journalistisk. De kolleger som rapporterade om toleranssidan då, borde naturligtvis följa upp när sidan har visat sig innehålla felaktigheter. Det borde intressera journalister när ministrar far med osanning, och dessutom stigmatiserar dem som likt Heller Sahlgren trots detta försöker ta reda på fakta. En annan fråga gäller den fria forskningen och medierapporteringen. Vad gör det med journalisters och forskares benägenhet att ta reda på fakta när regeringen har slagit fast att vissa frågor bara ställs av människor som inte har anständiga värderingar? Vem vill forska om något som avfärdats som en främlingsfientlig myt?
Warning: Undefined variable $media in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/functions.php on line 218