Paulina Neuding - 4 augusti, 2015

Myten om mytsidan på regeringens webbplats

I fredags på Facebook kommenterade Erik Ullenhag den här bloggposten, där jag påminde om att regeringen officiellt avfärdat som främlingsfientlig myt att det skulle finnas ett orsakssamband mellan invandringen och Sveriges ras i Pisastudien. Punkt nr. 19 på dåvarande integrationsminister Erik Ullenhags så kallade "Toleranssida" löd: "Allt fler invandrare är orsaken till att skolresultaten sjunker." Detta bekräftas nu tvärtom i en ny studie av Gabriel Heller Sahlgren vid London School of Economics. Så här kommenterar Erik Ullenhag min bloggpost:

"Syftet med den så kallade Toleranssidan var att bemöta ett antal vanliga påståenden om invandring med fakta. Sidan uppdaterades efter hand för att se till att den skulle vara så korrekt som möjligt. Den senaste uppdateringen gjordes 2014 då sidan bland annat kompletterades med ett antal nya påståenden. Noteras bör att den uppdaterade sidan just tog upp ett antal påståenden om invandring, inte myter."

Erik Ullenhag hävdar nu alltså att Toleranssidan när den uppdaterades 2014 inte enbart gällde främlingsfientliga myter, utan även "påståenden" om invandring. Att det fanns ett samband mellan fallande skolresultat och invandring ska alltså aldrig ha avfärdats som en främlingsfientlig myt, menar han. Men syftet med Toleranssidan var inte, som Erik Ullenhag nu skriver, "att bemöta ett antal vanliga påståenden om invandring med fakta." Det uttalade syftet, som framgår tydligt både av webbsidan och hur den presenterades av Erik Ullenhag på DN Debatt, var att motverka rasism och främlingsfientlighet genom att bemöta felaktigheter om invandring med fakta. Sidan presenterades med referenser till Utöya och Salemmarschen, och Erik Ullenhag upprepade både vid lanseringen 2011 och efter uppdateringen 2014 att "de goda människornas tystnad" riskerade att bereda vägen för främlingsfientlighet. Varför menar Erik Ullenhag nu att punkt 19 fogades till en lista på främlingsfientliga myter som i förlängningen riskerar att leda mot Salemmarschen och Utöya – om punkt nummer 19 inte räknades som en sådan myt? Vad skulle hända om goda människor teg inför punkt nr 19? Sidan är ju bortplockad från Internet, men går att leta upp i cache. Där framgår att listan även efter uppdateringen gällde fördomar och inte bara "påståenden". Det gällde "Fakta mot fördomar", inte fakta om påståenden i största allmänhet: Skarmavbild_2015-08-01_kl._20.37.26 Många medier som rapporterade om uppdateringen 2014 tycks ha uppfattat de nya punkterna just som myter. Varför gjordes inga förtydliganden från Regeringskansliet? Folkpartiets eget partiorgan, Tidningen NU, beskrev de nya punkterna som just "myter" i en intervju med Erik Ullenhag. Visst kan det bli fel även i en partitidning, men just i det här fallet är artikeln dessutom skriven av Lena Hallerby, som var Erik Ullenhags pressekreterare fram till tre månader innan intervjun gjordes: "De andra två myterna handlar om sjunkande skolresultat på grund av fler invandrare och att skattepengar går till invandrare istället för till pensioner. Om dessa bägge påståenden kan man kort säga att i den senaste Pisarapporten konstaterar Skolverket att även om andelen elever med utländsk bakgrund ökat har detta totalt sett endast mycket marginellt bidragit till resultatnedgången. Och när det gäller inkomstpensionerna utgör dessa ett eget system och är inte en del av statsbudgeten. Erik Ullenhag hoppas nu att sidan ska spridas och användas av fler som vill stå upp för ett öppet och tolerant Sverige. 'Det farligaste för ett samhället är inte att de onda människornas ondska utan de goda människornas tystnad,' säger han." (Tidningen NU 10/7 2014) Skarmavbild_2015-08-01_kl._21.02.57 Hela listan.  Slutligen: Toleranssidan listade en rad "sanningar" i kontroversiella frågor. Det var ett grepp som riskerade att hämma den fria forskningen, journalistiken och åsiktsbildningen i allmänhet (för att inte tala om vad sådant kan göra med tillit och tilltro till politiker). Vem törs forska om en främlingsfientlig myt? Vem vill ställa frågor om något som landets regering har slagit fast att ingen anständig människa skulle undra över? Som "goda människor" inte bör tiga inför? I dag är vi klokare tack vare att människor som ställt frågor ändå, med risk för stigmatisering. Vi vet mer tack vare Gabriel Heller Sahlgrens forskning. Tack vare journalister som har grävt och visat att regeringens officiella svar innehåller osanningar (Se t ex Neos Mattias Svensson angående människohandel och övergrepp kopplade till tiggeriet – och jämför med punkt nr 18 nedan). Tack vare människor med helt andra jobb som tänkt fritt när middagssamtalen kommit in på migration och integration. Förtjänar inte de en ursäkt?    
Warning: Undefined variable $media in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/functions.php on line 218