Mattias Svensson - 28 november, 2013

Kvaliteten stabil i svensk sjukvård

Har Sverige världens bästa välfärd eller är den tvärtom stadd i förfall? Det är ett av de påståenden vi granskar närmare i nya Neo. Bland annat återger vi resultaten i Socialstyrelsens kvalitetsutvärderingar och hur sjukvården rankas i förhållande till andra länder. Efter att tidningen gick i tryck har en ny rankning kommit från Health Consumer Powerhouse. Sverige som förra året steg i rankningen till plats nummer 6 i Europa tappar nu åtskilliga placeringar ner till elfte plats. Det beror enligt utredningschefen Arne Björnberg på HCPI inte på att svensk sjukvård blivit sämre: ”Snarare att andra länder förbättrar sig mer”. Sveriges rankning dras också ner på grund av nytillkomna indikatorer. Sveriges många aborter räknas exempelvis som en indikator på ökade hälsorisker och ökad belastning på sjukvården (inskränkt aborträtt räknas också negativt). Det stora sänket nu som tidigare är dock väntetiderna i vården. Trots regeringens miljardsatsningar tycks lite ha hänt. Mer om sjukvårdsrankningen här.
Warning: Undefined variable $media in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/functions.php on line 218