Mattias Svensson - 4 september, 2009

Dick Erixons hatseans mot bagatellbrott

Dick Erixon tar till brösttonerna och en nyspråklig terminologi när han skriver om papperslösa och rätt till vård och skolgång. Enligt Dick är man tydligen ”kriminell” om man vistas i Sverige utan vederbörligt tillstånd. Felfelfel, det är ett bagatellartat brott i sig att vistas i landet, och det drabbar ingen. Vanligtvis drar vi nytta av billig arbetskraft, som kanske snarare blir för billig under hotet om ett samtal till vederbörlig myndighet.

Erixon fortsätter: ”Istället för illegala invandrare kallas de “papperslösa”, för att ta udden av vad det handlar om: total brist på respekt av det svenska samhällets regler.” Nej, det är inte att visa en ”total brist för samhällets regler” att vistas utan uppehållstillstånd i Sverige, knappast heller att försörja sig svart. Att våldta, stjäla, misshandla eller mörda, det är att bryta mot samhällets fundamentala regler, men som ett flertal studier konstaterat behöver knappast illegala invandrare vara överrepresenterade i den statistiken. Som vanligt gäller i en rättsstat straff på individuell basis och ett antagande om oskyldighet till motsatsen bevisats.

Och hur skulle det vara möjligt att undvika att betala skatt i Sverige? Köper de som vistas illegalt i landet mat och kläder momsfritt? Tankar de utan bensinskatt? Knappast. De står utanför bidrags- och transfereringssystemen, men nog får farbror staten in tillräckligt för att inte knussla med basala mänskliga förnödenheter som skolgång och vård. Det är tjänster som skulle vara mycket bättre privata, men nuvarande kollektiva ordning motiveras i högtidstalen med någon form av solidaritet. Ska den då inte gälla några av de mest utsatta?

(Erixon har skrivit en replik som dock i sak inte tillför särskilt mycket. Idén att alla skulle få jobba svart tycker jag såklart är sympatisk, och vi skiljer oss i sak genom att Dick tycker att alla som brutit mot lagen ska kallas kriminella (även jag som värnpliktsvägrare?). I alla tider och på alla platser har människor brutit upp för att söka en bättre tillvaro någon annan stans. Det finns inget kriminellt i detta, även om det kanske inte är lagligt.

Erixon klarade heller inte av att separera denna terminologidiskussion från frågan om skattefinansierad vård och skolgång. Det finns tusentals användningar av skattemedel jag för min del är mer upprörd över. Det finns heller inte för något annat brott någon sanktion som handlar om att uteslutas från sjukvård eller skolgång. Men visa mig att papperslösas vårdkonsumtion eller att barn får en basal skolgång är ett stort problem, ett svart hål som äter resurser så visst, då kan vi diskutera i mogna termer. Gratisluncher finns inte. Någon anledning att yla om anarki, kriminalitet och samhällets förfall finns inte heller.)


Warning: Undefined variable $media in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/functions.php on line 218