Pressmeddelanden

I samarbete med Cision

Viltvarning: Kalvavstötningen pågår

Älgskadefondsföreningen | Publicerad 2017-05-02 10:55

Med våren kommer viltet och en får hålla ett extra vaksamt öga efter djur som kan irra sig upp på våra vägar. Särskilt nu när kalvavstötningen sätter igång vilket leder till en markant ökning i rörlighet bland djuren och antal polisanmälda viltolyckor. Det syns tydligt i anmälningsstatistiken då det från april till maj sker en ökning av viltolyckor med ca 50 procent. Totalt sett i år har antalet anmälda viltolyckor under årets första tre månader jämfört med samma period förra året ökat med 15 procent.

Almi når fler innovativa tillväxtföretag

Almi Företagspartner | Publicerad 2017-04-28 11:10

Utveckling inom lån, riskkapital och rådgivning

Almi beviljade totalt 1 167 (1 149) lån om totalt 649 (912) miljoner kronor under

första kvartalet. Minskningen av beviljat lånebelopp är i enlighet med Almis plan
om en långsiktlig stabil nettoutlåning under räkenskapsåret 2017.

Almi investerade totalt 36 (37) miljoner kronor i 33 (36) befintliga och 10 (6)

nya portföljbolag under första kvartalet.

Inom rådgivningsverksamheten levererades 5 772 (4 948) rådgivningsinsatser

till totalt 3 509 (3 656) unika kunder under första kvartalet. 

Toppnoteringar för Telge Energi på service, miljö och anseende

Telge Energi | Publicerad 2017-04-28 09:19

Nu kommer rapporterna som talar om hur svenska företag ligger i förhållande till varandra och gentemot sina kunder. Både Anseendeindex 2017, Service Score och Differs mätning för gröna varumärken är ute nu och Telge Energi levererar toppnoteringar på samtliga undersökningar.