Warning: Undefined array key "rc" in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/header.php on line 22
» Sidan kunde inte hittas
 

Warning: Undefined variable $before_loop in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/index.php on line 39

Warning: Undefined variable $l1 in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/index.php on line 137

Warning: Undefined variable $l2 in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/index.php on line 139

Nacka prisat för cykling igen

Nacka gör en stark start i den nationella mätningen Kommunvelometern och kammar hem förstaplatsen som årets och landets bästa mellanstora cykelkommun.

 

Enligt motiveringen får Nacka, som i år deltar för första gången, full poäng inom fyra av sex mätområden vilket visar att kommunen arbetar strukturerat och ambitiöst med cykelfrågor. Förra året fick Nacka som första kommun ta emot Stockholms läns landstings pris Årets cykelprestation.

Enkelt att cykla i Nacka

- Det här är jätteroligt och ett konkret resultat av att cykel ingår som en viktig del av Nackas arbete med framkomlighet och miljö. Det ska vara lätt för Nackaborna att cykla till och från jobbet året om, säger Marianne Areskog, projektledare vid Nacka kommun.

I mätningen granskas och poängsätts sex områden. Nacka får toppresultat i fyra av dem – infrastruktur/underhåll, aktiviteter 2016, cykelpolitik samt uppföljning och mätning. Totalt får kommunen 49,5 poäng och placeras därmed som fyra i riket, totalt sett.

- Kommunvelometern är ett utmärkt verktyg för oss att summera och utvärdera vårt arbete. Vi planerar för många fler cykelsatsningar – redan i år, säger Kristofer Rogers, trafik- och samhällsplanerare i Nacka kommun.


Fakta om Kommunvelometern
Kommunvelometern är Cykelfrämjandets granskning av kommunernas arbete med cykling. I mätningen ingår bland annat kategorierna befintlig infrastruktur, cykelpolitik samt uppföljning och mätning. Utöver den totala mätningen delas kommunerna också in i tre undergrupper: Stora (100 000 invånare eller fler), mellanstora (50 000 till 100 000 invånare) och små kommuner (färre än 50 000 invånare). I år utvärderas 50 kommuner.
Läs mer här: http://cykelframjandet.se/blog/fokus/lund-toppar-rekordstor-kommunvelometer/

För mer information:

Katarina Friskman, pressansvarig, 0733-28 54 32

Nacka kommun, 131 81 Nacka. Telefon 08-718 80 00
----------------------------------------------------------------------------------------------
Besök gärna Nacka kommuns pressrum på: nacka.se/press
I pressrummet kan du läsa pressmeddelanden, hämta pressbilder, hitta allmän information om Nacka kommun samt kontaktuppgifter.


Warning: Undefined variable $media in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/functions.php on line 218

Warning: Undefined variable $l1 in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/index.php on line 137

Warning: Undefined variable $l2 in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/index.php on line 139

Tanklöst varsel från Målareförbundet

Efter att ha förhandlat intensivt sedan den 18 april har Svenska Målareförbundet idag varslat om konflikt gällande måleriavtalet. Detta trots att Måleriföretagen redan tidigt i förhandlingarna släppt sitt yrkande om en arbetsgrupp avseende debitering av mätningsavgifter samt presenterat flertalet bud som ligger väl i linje med vad Målarförbundet vill ha. Målareförbundet väljer nu att rikta sitt varsel mot bl.a. Måleriföretagens yrkande om en mer flexibel arbetstidsförläggning, något som i själva verket skulle gynna medarbetarna.

- Jag är besviken, om än inte förvånad, över fackets agerande. Deras varsel bygger på medvetet felaktiga tolkningar av våra avsikter. Vi har under hela förhandlingen försökt att gå Målareförbundet till mötes och komma fram till en överenskommelse som gynnar bägge parter. Men Målareförbundet har inte varit intresserade av att kompromissa. Att Målareförbundet vill lösa förhandlingen genom stridsåtgärder är enbart destruktivt och något som hela branschen förlorar på, säger Björn Hellman, vd på Måleriföretagen i Sverige.

Måleriföretagen har i sitt senaste bud bland annat erbjudit en låglönesatsning, förbättrad pension, riktade satsningar på prislistan och utökad arbetstidsförkortning. I budet finns också gemensamma utvecklingsområden med satsningar på arbetsgrupper kring ökad jämställdhet och framtida kompetensförsörjning.

- Att måleribranschen står inför en konflikt i år igen är mycket olyckligt. Dessutom kommer både arbetsgivare och deras medarbetare få ett sämre avtal nu än om vi hade lyckats nå en överenskommelse på egen hand. Vi har tagit ett grepp kring stora och viktiga frågor för branschen, och det bud vi presenterade var till stora delar en fördel för medarbetarna. Jag är därför ganska övertygad om att Målareförbundet gör många av sina medlemmar besvikna, säger Björn Hellman.

Om stridsåtgärderna träder i kraft sker det i ett första skede den 22 maj klockan 10.00. Detta berör långt över 500 arbetsplatser och två företag som får stänga hela sin verksamhet.

Nu kommer Medlingsinstitutet att kopplas in.

Ta del av Målareförbundets varsel inklusive uttagna företag och arbetsplatser

Ta del av Måleriföretagens bud i sin helhet på vår avtalswebb.

Måleriföretagens bud i korthet

- Treårigt avtal, som motsvarar ett värde om 6,5 procent

- Löneökningar om minst 696 kronor per månad

- Låglönesatsning enligt Målareförbundets önskemål

- Utökad arbetstidsförkortning med 6 timmar, till totalt 40 timmar enligt Målareförbundets önskemål

- Utökad pension med 0,5 procent, till totalt 1,0 procent enligt Målareförbundets önskemål

- Riktade höjningar på prislistan enligt Målareförbundets önskemål

- Gemensam arbetsgrupp som ska arbeta aktivt för en mer jämställd måleribransch

- Möjlighet för medarbetare att komma överens om individuella arbetstider - vilket innebär större möjligheter för de anställda att skapa balans mellan arbete och privatliv

- Möjlighet att få lön utbetalad i samband med semestern, vilket innebär löneutbetalningar alla 12 månader under året, om medarbetaren så önskar

För kommentarer, kontakta Björn Hellman, vd på Måleriföretagen i Sverige på 070-934 90 15 eller bjorn.hellman@maleriforetagen.se

Måleriföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation med uppdraget att utveckla det professionella måleriet i Sverige. Det gör vi bland annat genom att erbjuda kvalificerade tjänster inom medlemsservice och branschutveckling samt genom att förbättra förutsättningarna och näringsvillkoren för våra medlemsföretag och branschen i stort. Måleriföretagen företräder cirka 1400 medlemsföretag.

Följande bilagor finns för nedladdning:


Warning: Undefined variable $media in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/functions.php on line 218

Warning: Undefined variable $l1 in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/index.php on line 137

Warning: Undefined variable $l2 in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/index.php on line 139

Fortsatt tillväxt i en bransch i förändring

Odd Molly International AB (publ)
Stockholm den 11 maj 2017

1 JANUARI – 31 MARS 2017          

  • Den totala nettoomsättningen uppgick till 126,1 MSEK (117,7), en ökning med 7 procent.
  • Bruttovinstmarginalen uppgick till 54,0 procent (54,2).
  • Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,5).
  • Resultat efter skatt uppgick till 4,7 MSEK (5,9).
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,81 SEK (1,02).
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,77 SEK (1,02).

[removed graphic]


VD kommenterar utvecklingen

Omställningens tid för branschen

Kvartalet

Odd Molly fortsätter leverera tillväxt och rapporterar en försäljningsökning på 7 procent under årets första kvartal. Tillväxten drevs av våra egna kanaler med starkast ökning i webb-shopen, medan grossistförsäljningen var i nivå med föregående år. I den rådande tuffa marknaden borde vi vara nöjda med utvecklingen i kvartalet, men vi vill se ännu starkare driv i försäljningen.

Odd Molly fortsätter investera i varumärket och rusta för framtida expansion. Vi visar fortsatt lönsamhet och nådde en rörelsemarginal på 6,0 procent att jämföra med 7,2 procent motsvarande kvartal föregående år.

Marknaden

Vi upplever helt klart ett skifte i detaljhandeln, alla aktörer påverkas – på olika sätt. Flera fysiska butiker har det tufft medan många webbaktörer är mycket snabbfotade och kan agera kraftfullt i slaget om kunden genom rabatter, erbjudanden och servicegrad. Odd Molly formade tidigt en digital strategi som levererar resultat.

De senaste kvartalen har marknaden karaktäriserats av mycket erbjudanden och rabatter. På Odd Molly har vi ett starkt kundfokus och utvärderar löpande hur vi ska möta nya konsumtionsmönster. Vi värnar om hållbara produkter och processer, vilket vi tror skapar trovärdighet och lojalitet. Men kanske viktigast är vår affärsmodell som innebär ett omni-kanalerbjudande i egen eller extern regi. Odd Mollys produkter ska helt enkelt finnas där och då våra kunder önskar handla, genom Odd Mollys egna eller partnerägda butiker eller via externa återförsäljares kanaler, i fysiska outlets eller på webben.

Nyhetsflöde är ett annat viktigt verktyg, och vi strävar efter att överraska våra kunder med olika former av nyheter hela säsongen. Under kvartalet lanserades nya produktlinjer för underkläder och bad, vilka båda mottogs väldigt positivt.

Tillväxt

Sammanfattningsvis växer Odd Molly, och har för avsikt att fortsätta växa med lönsamhet. Vi tar successivt nya initiativ internationellt, där speciellt USA utvecklas positivt. Under kvartalet öppnade vår partner i USA en ny butik i Boulder, Colorado och driver nu sammanlagt tre butiker i delstaten.

Vi bygger vidare för en starkare internationell plattform. Expansion kostar, även om vi tycker att vi har en effektiv och riskbalanserad modell. Vi kommer fortsätta ta steg framåt, både små och stora, väl medvetna om att vi måste vara lyhörda för ständiga förändringar.

Anna Attemark, VD

För fullständig rapport se bifogad pdf.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anna Attemark, VD, 08-522 28 502
Johanna Palm, CFO, 0760-10 24 55

Denna information är sådan information som Odd Molly International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 maj 2017 kl. 08:00 CET.

Om Odd Molly
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode med ett tydligt stilkoncept. Bolagets produkter säljs främst via externa agenter till återförsäljare i ett trettiotal länder runt om i världen, vilket möjliggör expansion med begränsat kapitalbehov. Odd Molly ansvarar själva för försäljningen till externa återförsäljare på den skandinaviska marknaden och driver även 15 egna fysiska butiker och en egen webbshop. Odd Mollys aktie handlas sedan den 21 juni 2010 på Nasdaq Stockholm.

Odd Molly International AB
Kornhamnstorg 6
111 27 STOCKHOLM
Växel: +46 8 522 28 500
www.oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under ”press”. Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com.

Följande bilagor finns för nedladdning:


Warning: Undefined variable $media in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/functions.php on line 218