Pressmeddelanden

I samarbete med Cision

Nacka prisat för cykling igen

Nacka kommun | Publicerad 2017-05-11 10:14

Nacka gör en stark start i den nationella mätningen Kommunvelometern och kammar hem förstaplatsen som årets och landets bästa mellanstora cykelkommun.

Tanklöst varsel från Målareförbundet

Måleriföretagen i Sverige | Publicerad 2017-05-11 10:03

Efter att ha förhandlat intensivt sedan den 18 april har Svenska Målareförbundet idag varslat om konflikt gällande måleriavtalet. Detta trots att Måleriföretagen redan tidigt i förhandlingarna släppt sitt yrkande om en arbetsgrupp avseende debitering av mätningsavgifter samt presenterat flertalet bud som ligger väl i linje med vad Målarförbundet vill ha. Målareförbundet väljer nu att rikta sitt varsel mot bl.a. Måleriföretagens yrkande om en mer flexibel arbetstidsförläggning, något som i själva verket skulle gynna medarbetarna.

Fortsatt tillväxt i en bransch i förändring

Odd Molly | Publicerad 2017-05-11 08:00

Odd Molly International AB (publ)Stockholm den 11 maj 2017