Pressmeddelanden

I samarbete med Cision

Kungsleden har nått sitt mål att sälja icke-strategiska fastigheter för 2 Mdr under 2016-2017

Kungsleden AB | Publicerad 2017-06-13 07:00

Kungsleden säljer 18 industri- och lagerfastigheter i 13 kommuner till den europeiska fastighetsfonden Kildare Partners i en affär med ett sammanlagt försäljningspris på 882 Mkr före avdrag för latent skatt. Kungsledens mål att avyttra icke-strategiska fastigheter för 2 Mdr under tvåårsperioden 2016-2017 är därmed uppnått. Genom transaktionen koncentreras Kungsledens fastighetsbestånd till 19 kommuner, utöver de prioriterade marknaderna Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås.

Folkhälsomyndigheten på Politikerveckan i Järva

Folkhälsomyndigheten | Publicerad 2017-06-09 15:33

Folkhälsomyndigheten medverkar under Politikerveckan i Järva i Stockholm. Vi pratar om ett projekt där nya innovativa arbetssätt har ökat förutsättningarna för en god och jämlik hälsa hos en utsatt grupp.

Rolf G. Roverud till Infranords koncernledning och rollen som Administrerande direktör Norge AS

Infranord AB | Publicerad 2017-06-08 08:00

Infranord fördjupar sin satsning i Norge och utser RolfG. Roverud till Administrerande Direktör Infranord Norge AS och medlem iInfranords koncernledning.