Warning: Undefined array key "rc" in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/header.php on line 22
» Sidan kunde inte hittas
 

Warning: Undefined variable $before_loop in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/index.php on line 39

Warning: Undefined variable $l1 in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/index.php on line 137

Warning: Undefined variable $l2 in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/index.php on line 139

Kungsleden har nått sitt mål att sälja icke-strategiska fastigheter för 2 Mdr under 2016-2017

Kungsleden säljer 18 industri- och lagerfastigheter i 13 kommuner till den europeiska fastighetsfonden Kildare Partners i en affär med ett sammanlagt försäljningspris på 882 Mkr före avdrag för latent skatt. Kungsledens mål att avyttra icke-strategiska fastigheter för 2 Mdr under tvåårsperioden 2016-2017 är därmed uppnått. Genom transaktionen koncentreras Kungsledens fastighetsbestånd till 19 kommuner, utöver de prioriterade marknaderna Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås.

Försäljningarna av de icke-strategiska fastigheterna över tvåårsperioden 2016-2017 har skett till priser som sammantaget legat ungefär i nivå med fastigheternas bokförda värden. 

Genom försäljningen fullföljer Kungsleden transformationen av sin fastighetsportfölj. Bolaget lämnar nio kommuner och koncentrerar den geografiska spridningen till 23 marknader, inklusive de prioriterade marknaderna Stor-Stockholm, Stor-Göteborg, Stor-Malmö samt Västerås.

De 18 sålda fastigheterna har en uthyrningsbar area om drygt 277 000 kvm och ett hyresvärde på 110 Mkr. Frånträde äger rum i juli 2017 och medför därmed bortfall av driftnetto för halva år 2017.

”Vi har genom ett intensivt och målmedvetet försäljningsarbete fortsatt att optimera vår fastighetsportfölj. Genom den här försäljningen är omstruktureringen av fastighetsbeståndet slutförd. Nu fokuserar vi på att förädla och investera i kärnportföljen av förvaltnings- och projektfastigheter. ” säger Biljana Pehrsson, VD på Kungsleden. 

Foto: Staffanstorp Borggård 1:357 

Foto: Osby Snöflingan 3 

Foto: Mjölby Lagmannen 6

Följande fastigheter avyttras: Trollhättan Propellern 2, Karlstad Östanvinden 4, Växjö Gravören 5, Bjuv Bjuv 23:3, Staffanstorp Kronoslätt 1:3, Hallsberg Backa 2:26, Hallsberg Sköllersta-Kärr 1:34, Osby Regnbågen 4, Osby Snöflingan 3, Mjölby Målaren 7, Mjölby Målaren 5, Mjölby Lagmannen 6, Gävle Fredriksskans 15:16, Staffanstorp Borggård 1:357, Värnamo Forsheda 5:119, Värnamo Slätvaren 1, Värnamo Stenfalken 1 samt Motala Björkelund 1.

För mer information vänligen kontakta:

Ylva Sarby Westman, vice vd och chef fastighetsinvesteringar Kungsleden | 08-503 052 27 | ylva.sarby.westman@kungsleden.se

www.kungsleden.se

This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 13/6 2017 kl. 07:00.

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Följande bilagor finns för nedladdning:


Warning: Undefined variable $media in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/functions.php on line 218

Warning: Undefined variable $l1 in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/index.php on line 137

Warning: Undefined variable $l2 in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/index.php on line 139

Folkhälsomyndigheten på Politikerveckan i Järva

Folkhälsomyndigheten medverkar under Politikerveckan i Järva i Stockholm. Vi pratar om ett projekt där nya innovativa arbetssätt har ökat förutsättningarna för en god och jämlik hälsa hos en utsatt grupp.

Generaldirektör Johan Carlson inleder programmet, där medarbetare från Folkhälsomyndigheten medverkar tillsammans med företrädare för barnhälsovården och socialtjänsten i Rinkeby och Tensta i Stockholm.

Gemensamt presenteras och diskuteras ett projekt som syftar till att stärka småbarnsföräldrar i deras beslut som rör hälsa och vaccinationer. Folkhälsomyndigheten har stött projektet med finansiering och kunskap, barnhälsovården och socialtjänsten lokalt har stått för det praktiska genomförandet och för planeringen av det hälsofrämjande arbetet på längre sikt.

– Samhällets utveckling bygger på att vi har en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. Då behöver alla få samma förutsättningar att fatta informerade beslut, säger Johan Carlson.

Journalister är välkomna att lyssna på programmet och att göra intervjuer.

 

Datum: Måndag den 12 juni

Tid: 15:00–16:00

Plats: Spånga IP, Solhems Hagväg 2

Ort: Järva, Stockholm

 

Läs programmet här

 

Kontakt:

Folkhälsomyndighetens presstjänst: media@folkhalsomyndigheten.se, 010-205 2100


Warning: Undefined variable $media in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/functions.php on line 218

Warning: Undefined variable $l1 in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/index.php on line 137

Warning: Undefined variable $l2 in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/index.php on line 139

Rolf G. Roverud till Infranords koncernledning och rollen som Administrerande direktör Norge AS

Infranord fördjupar sin satsning i Norge och utser Rolf
G. Roverud till Administrerande Direktör Infranord Norge AS och medlem i
Infranords koncernledning.

Rolf Roverud besitter en gedigen internationell näringslivserfarenhet och har bland annat verkat som koncernchef för Scana Industrier och vice koncernchef NSB, Norges största logistik- och transportverksamhet.

-      Rolfs gedigna erfarenhet från ledande befattningar i både privat och offentlig verksamhet kombinerat med hans ledarskap och dokumenterade förmåga att utveckla verksamheter i positiv riktning gör honom till helt rätt person att leda Infranords strategiskt viktiga utveckling i Norge säger Helene Biström, VD Infranord.

Rolf Roverud innehar ett antal styrelseuppdrag och är styrelseordförande i Nye Veier och Flytoget.

-      Både i Norge och Sverige görs stora satsningar på järnväg. Det ska bli spännande att leda Infranords satsning på att stärka sin position i Norge och dessutom få verka mer operativt än vad jag har gjort de senaste åren då jag framförallt har fokuserat på styrelseuppdrag säger Rolf Roverud, tillträdande Administrerande Direktör för Infranord Norge AS.

Rolf Roverud har en magisterexamen från Norwegian School of Management, Handelshögskolan BI, är 59 år och bor i Stavanger.

Helene Biström, VD Infranord, telefon 010-121 43 00

Infranord är det ledande järnvägsentreprenadbolaget i Sverige och en av de största aktörerna i Norge. Fokus ligger på att underhålla och modernisera dagens järnvägar samt att utveckla och bygga spåret mot framtiden. Infranord har cirka 1800 medarbetare och en omsättning på cirka 4 miljarder kronor.

Följande bilagor finns för nedladdning:


Warning: Undefined variable $media in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/functions.php on line 218