Mattias Svensson - 23 januari, 2009

Unga gröna siktar högt

För att bygga Sverige grönt vill vi förtäta och bygga på höjden. Att bygga högt är att utnyttja städernas begränsade utrymme mer effektivt samtidigt som det är en många gånger miljövänlig och energieffektiv lösning på dagens bostadsbrist. Vi ser positivt på initiativ för att skapa en mer modern storstad som kommit till exempel från nätverket Yimby.

Detta bejakande av skyskrapor och levande innerstadsliv i växande storstadsregioner kommer idag (UNT) från två unga miljöpartister, Grön ungdoms språkrör Maria Ferm och Christian Valtersson. Precis som när jag diskuterade tillväxt och frihandel med Anders Wallner och kunde konstatera att det är en enorm skillnad jämfört med de storstads- och handelsfientliga miljöpartisterna av Schlaug- och Gahrtontyp. Visst, precis som Wallner vill peta i våra konsumtionsbeslut vill Ferm/Valtersson styra bostadsmarknaden med subventioner och kontroller, men det är ändå ett anmärkningsvärt ideologisk skifte till det bättre bland de gröna. De är också mer frihetliga än regeringen i var folk från andra länder ska få bosätta sig.

Extra roligt är att denna artikel där de gröna ställer sig bakom förtätning kommer samma dag som Thomas Anderberg har en aggressivt konspiratorisk drapa i DN Kultur om att de som ser miljövnster i storstadsförtätning bara är ute efter pengar:

Med sådana miljövänner behövs inga miljöfiender. För det kan väl inte vara så att den ekologiska argumenteringen mest utgör ett tunt lager grön färg över den ekonomiska?

Anderbergs buskagitation kanske funkar mot nygröna moderater, men knappast när unga miljöpartister drar samma slutsats. Splittringen bland de grönt sinnade är bra och nödvändig.


Warning: Undefined variable $media in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/functions.php on line 218