Paulina Neuding - 19 november, 2009

Svend Dahl gästbloggar för Neo

Nu fortsätter jakten på liberalism i miljöpartiet på Neo-bloggen. Jag säger varmt välkommen till Svend Dahl, doktorand i statsvetenskap vid Stockholms universitet, som startade höstens politiska snackis med sin artikel Från ekoflummare till latteliberaler i Neo nr 5-09. I dag börjar Svend gästblogga för Neo om miljöpartiet som liberal kraft. 

Min första fråga till Svend är – får man inte en reality check här?


Lämna en kommentar