Mattias Svensson - 30 november, 2009

Snyggast spelar roll

Att ett vackert yttre spelar roll och inte alls står i motsättning till ett intelligent inre vet vi naturligtvis på Sveriges vackraste och vassaste samhällsmagasin. Med anledning av detta, och av ett aprilskämt, så uttalar jag mig om snygga politiker och anledningar att gå med i ungdomsförbund i Expressen idag.

Resonemanget jag för i ett citat om att yta tenderar att spela mer roll när alternativen blir allt mer lika varandra har jag hämtat från Virginia Postrels The substance of style där hon konstaterar att på platåerna mellan teknikutveckling och förbilligade så blir yta och design viktiga konkurrensfaktorer. Alltså borde yta spela mer roll för ett val där partierna rör sig mot mitten och de substantiella skillnaderna är få, är min slutsats. Referensen fanns med i artikeln men bedömdes inte vara tillräckligt intressant för ”verklighetens folk” av redaktören. Ni får den här istället.


Lämna en kommentar