Mattias Svensson - 2 september, 2009

Skål för det!

Ju mer folk dricker, desto mer tränar de. Detta konsistenta
statistiska samband har hittats i en amerikansk studie (pdf här, via Reason) De som drack mycket motionerade 20 minuter mer i veckan jämfört med
helnykteristerna, måttliga alkoholkonsumenter motionerade 10 minuter mer (Inga
jätteskillnader, alltså). Läkaren bakom studien varnar för att tolka sambandet
som att det skulle vara ett bra träningstips att öka sin alkoholkonsumtion,
kanske en något överflödig anmärkning. Men studien ger ytterligare bekräftelse
på att stat och myndigheter kan lägga ner den här jakten på moraliskt
klandervärda levnadsvanor nu. Folk blandar och kompenserar rätt bra på egen
hand.

En annan nykter röst mot de intoleranta nollvisioner som
sköljer över oss på droganvändandets område är läkaren Lars Sjöstrand i dagens
SvD
. I en fantastisk artikel försvarar han ruset som en del av det mänskliga, där
ruset från droger är något av det mest lättillgängliga. Alkoholen får sin
sociala funktion inte bara för att det är gott utan för dess effekter. Liksom
dess uppenbara nedsidor har ruset också uppsidor som att gynna kreativitet och
kärlek.

– Den
enskilde kan leva ett gott liv utan rusmedel, men som fenomen kommer ruset
alltid att finnas. Det finns inte en kultur som inte har haft tillgång till
rusmedel. Människor har alltid försökt socialisera eller tämja ruset. Det är
därför jag tror att det inte någonsin kommer att finnas ett alkoholfritt eller
narkotikafritt samhälle.

Nej, det kommer inte att finnas, hur många staten än låser in. Och desto viktigare. Det
vore för många människor en mardröm, inte ett ideal. Ta allt tal om vikten av
en alkoholfri uppväxt ända fram till 18-årsdagen, till exempel. Hur många hade,
handen på hjärtat, önskat en sådan för egen del? Kanske är vi så smått på väg att lägga folkhälsofanatismen
och moralismen åt sidan för en nykter och balanserad syn på droger och rus. Det
vore inte en dag för tidigt.


Lämna en kommentar