Ivar Arpi - 11 november, 2014

Nej, SD är inte odemokratiska

Hederlighet är en underskattad dygd i offentliga debatter. Visst behövs det meningsskiljaktigheter för en fungerande demokrati, men medvetna missförstånd är inte bara fult, det är även onödigt. Man behöver knappast hitta på för att ha något att diskutera. Häromdagen skrev jag en tweet som fick både medhåll och kritik. Kritiken var mer högljudd, och det är ju helt okej. Jag skrev: ”Att regeringen kallar SD för ett odemokratiskt parti men vill samarbeta med Vänsterpartiet. Det är bortom ironi.”

Det fick Fredrik Virtanen, mångårig nöjesskribent och sporadisk ledarkrönikör på Aftonbladet, att ägna en hel krönika åt mig (och Marcus Birro, som även han hade skrivit något som inte föll Virtanen på läppen). Han skrev: ”Arpi anser att SD inte är rasistiskt längre, därmed är de mer demokratiska än Vänsterpartiet eftersom VPK för 30–60 år sedan var kommunistiskt, om jag fattade resonemanget rätt.”

Nej, Virtanen, du fattade inte rätt. För du läste inte vad jag skrev ens. Gång på gång förtydligade jag var jag menade på Twitter. Ingenstans skrev jag att Sverigedemokraterna är mer demokratiska än Vänsterpartiet. Tvärtom tycker jag att båda partierna är demokratiska i dag, vilket jag också skrev. Hederlighet, som sagt, är en bristvara i offentligheten.

Med anledning av Migrationsverkets nya prognos där att det kommer att komma så många som 105 000 asylsökande 2015 twittrade Anders Lindberg på Aftonbladets ledarsida att ”Regeringen bjuder in de demokratiska partierna till samtal om migration och integrationspolitiken.” [min kurs.]

Det var vad jag reagerade på i min tweet. Det är nämligen ett ofta återkommande argument, att Sverigedemokraterna är odemokratiska. Ofta hänvisar man till partiets förflutna, som har en hel del skamfläckar. Min poäng var då att även Vänsterpartiet har skamfläckar. Och om man ska klistra epitetet odemokratisk på partier med hänvisning till historien så bör man vara konsekvent.

Dessutom har Virtanen rent faktamässigt fel om Vänsterpartiet. (K)ommunismen ströks ur partinamnet först efter att östblocket hade upphört att existera. Först efter Berlinmurens fall. Och den föll inte 1954, för 60 år sedan, utan 1989 för 25 år sedan. Man tog alltså inte avstånd från kommunismen när Sovjetiska armén ockuperade Budapest 1956 eller när de rullade in i Prag 1968. Jonas Sjöstedts företrädare Lars Ohly kallade sig fortfarande kommunist när han blev vald till partiledare 2004. Hans kärlek till demokratin var minst sagt svag. I tidningen Röd Press läxade Ohly upp partikamrater som dristade sig till att kritisera DDR: ”I ett samhälle där arbetarklassen har makten måste inte nödvändigtvis en utvidgning av de demokratiska fri- och rättigheterna gynna arbetarklassen”. Och vidare skrev Ohly att: ”Vi får aldrig acceptera ett demokratibegrepp som står höjt över klasskampen.”

Betyder det att Vänsterpartiet är ett odemokratiskt parti i dag? Knappast. Men partiet har fortfarande problem med odemokratiska strömningar. Kopplingarna mellan Ung Vänster och Revolutionära Fronten är ett exempel. Ett annat exempel på en ouppklarad relation till sin historia är att det titt som tätt på Vänsterpartiets torgmöten vajar Sovjetflaggor. Dylika förekomster är dock inte skäl nog att kalla hela partiet kommunistiskt eller odemokratiskt. Vill man göra det får man allt visa upp tyngre bevis, närmare partitoppen samt i partiets politiska program.

Men Sverigedemokraterna då? En del av de personer som var med och startade Sverigedemokraterna 1988 hade rötter i bland annat rasistiska Bevara Sverige svenskt (BSS) och nazistpartiet Nordiska rikspartiet. Det är odiskutabelt bruna rötter. Ett både rasistiskt och odemokratiskt bagage. Ett förflutet som även partiledaren Jimmie Åkesson i våras ansåg så problematiskt att han i en intervju sade sig välkomna en vitbok. Att partiet har fortsatt stora problem med rasister inom partiet är tydligt för alla som följer nyheterna. Det är också något som partiets företrädare öppet talar om, att de fortsätter att locka människor till sig som tror att rasism hör hemma i partiet. Man har en nolltolerans mot rasism, och har trots arga protester uteslutit en mängd personer som gett uttryck för rasism. Givetvis kan man diskutera hur konsekvent partiledningen har varit. Men policyn används och målsättningen är tydlig. Lika lite som Vänsterpartiet är detsamma som det var 1989 är Sverigedemokraterna i dag samma parti som det var 1988. Om man vill hävda motsatsen, att det visst är samma parti, får man nog visa upp hur partiföreträdare i dag uttrycker odemokratiska och nazistiska åsikter utan att uteslutas.

De som kritiserar SD för att vara odemokratiskt använder ofta en definition av demokrati som innebär att man måste ha en viss uppsättning värderingar för att klassas som demokratisk. Det är därför det förekommer rätt mycket prat om vikten av en demokratisk värdegrund. Slagordet om att SD inte tror på ”allas lika värde” brukar också följa med, men ytterst sällan konkretiseras. Den där demokratiska värdegrunden handlar ibland snarare om värderingar som ligger vänstern varmt om hjärtat. Håller man inte med så är man odemokratisk, med den logiken.

Men det finns inget odemokratiskt i att till exempel vilja bevara traditionella normer, minska invandringen, ha ett starkt försvar, skärpa lag och ordning eller att vara nationalist. Däremot kan man ha en massa andra invändningar mot det. Man behöver inte fika med dem som tycker så, om man helst slipper. Men låt mig än en gång understryka: Det är inte odemokratiska värderingar.

Det står Fredrik Virtanen fritt att inte vilja lämna sitt ideologiska ghetto för att fika med människor som tänker annorlunda. Men jag tycker personligen att han går miste om något. Och jag tror en demokrati får svårare att fungera om allt fler inte ens försöker förstå dem som tänker på ett annat sätt än vad man själv gör.


Lämna en kommentar


40 kommentarer

 1. Krista Femrell says: 1 februari, 2015 kl. 16:14

  Så sant Ivar! Hur kan det vara så svårt att förstå detta? Jag har aldrig hört någon dra fran S nazistiska bakgrund, det talar man inte om. Det är så lågt att säga dessa klyschor att SD är fascister, nazister, rasister och islamofober…..

  Svara
 2. Karl-Otto says: 31 januari, 2015 kl. 17:06

  Virtanen fattar sällan ngt rätt . Avsiktlig eller inte spelar inte så stor roll. Han är tyvärr lång bortom den gräns där räddningen slutar.
  Personligen tycker jag att en fika kan räcka med en som har diamentralt olika uppfattning.
  Slår den väl ut kan de ev bli en lunch men det kräver ett öppnare sinne än det Virtanen hittils har visat. Låt honom därför sitta kvar i sitt ghetto och hata meningsmotståndare.
  I ett demokratiskt land är det fritt att välja det parti som har bäst program. En upplysning som herr Virtanen kan grubbla över i sitt ensliga ghetto.

  Svara
 3. M Lind says: 12 december, 2014 kl. 14:41

  Tack Ivar att du reder upp begreppen.

  Beskyllningar mot SD för rasism/ odemokratiska värderingar är helt enkelt emotionella och har lite med verkligheten att göra.

  Svara
 4. Magnus says: 25 november, 2014 kl. 14:52

  Sluta normalisera SD, vänligen. SD är och förblir ett rasistiskt parti. Linus Bylund, Kent Ekeroth, Thoralf Alfsson är bara några exempel på folk som är kvar i ledande positioner trots extremt tydlig rasism. Detta är en bra länk ifall någon valt att ”glömma” alla skandaler. http://expo.se/www/download/sds_vitbok_Expo_2_2014.pdf

  Svara
  • Ördög says: 7 december, 2014 kl. 15:35

   Att SD-begabbarna likt trasiga grammofonskivor drar sitt eviga mantra Sdärrasister-Sdärrasister-SDärrasister är naturligtvis inget bevis på att så är fallet. Däremot ett ganska tydligt indicium på att SD-bekämparnas retoriska och ideologiska arsenal är tom.

   Svara
 5. Samuel says: 16 november, 2014 kl. 14:45

  Om du hade koll på vänsterpartiets historia skulle du utmärkt väl veta att partiledningen med CH Hermansson i spetsen tog avstånd från Praginvasionen 1968, och att försvaret kom från det blivande APKarna, ”norrbottenskommunisterna”, främst som ett sätt att komma åt CH som de avskydde av mer djupgående skäl. Att Pragvåren sågs som en inspirationskälla för också de som hade en mer positiv bild av Sovjet råder det inget som helst tvivel om. Detta betyder naturligtvis inte att vänsterpartiets historia är fläckfri sedan dess (Werners tid var på det stora hela ett steg i fel riktning) men om du basunerar ut vikten av intellektuell hederlighet vore det bra om du ägnade dig åt den för egen del, eller läste på innan du tänkte högt, om det är okunskap som ligger bakom.

  Vad gäller resonemanget kring SD håller jag med på vissa plan (odemokratiskt är lite väl vagt, exempelvis), och inte på andra. Jag fram för allt märke till att du ägnar dig åt en rätt så tveksam retorisk glidning mellan nazism och rasism. Nej, varken jag eller särskilt många andra personer, ens på västerkanten skulle hävda att SD är ett nazistiskt parti, eller har varit det under de senaste 10 åren. Är det däremot ett rasistiskt parti? Ja, i allra högsta grad, även om den internationellt sätt mycket starka svenska anti-rasistiska rörelsen har gjort detta så stigmatiserande att de är nödsakade att utesluta fotfolk och lokala företrädare som gör bort sig alltför klumpigt i sitt ordval. Att försöka framställa det som att SDs politiska linje består av att de vill minska invandringen är, som du säkerligen mycket väl är medveten om, mycket ohederligt. Rasismen går långt upp i partiledningen, även om de själva för den goda nattsömnens skulle säkerligen inbillar sig att de inte är rasister de är; det är ju nu en gång sällan rasister kallar sig rasister nuförtiden; men du kanske tycker att det har rätt till självdefinition per automatik?

  Nåväl, är det då odemokratiskt att vara rasist? Ja, det skulle jag faktiskt vilja hävda, i alla fall om vi – som föregivna liberaler likt du själv ändå borde hålla med om – tänker oss demokrati som något som inte enbart utgörs av institutioner och formalia, utan också av just en grunduppsättning av vissa värderingar, till exempel om alla människors lika värde. Och nej, det handlar inte om ”värderingar som ligger vänstern varmt om hjärtat”; det handlar om saker som religionsfrihet, likhet inför lagen och likabehandling oavsett etnisk eller nationell tillhörighet. Senast jag kollade kallades det liberalism.

  Svara
  • erik says: 24 november, 2014 kl. 15:14

   Bara för att det finns rasister inom SD innebär det inte att de att alla dess företrädare är rasister. Partimedlemmar som uttrycker sig rasistiskt slängs ju också konsekvent ut. Med tanke hur stigmatiserande det är att vara företrädare för detta parti är det ju inte konstigt att de inte alltid hittar bra och intelligenta personer som förstår vad deras politik innebär.

   Det blir också ett problem när partiet sällan får definiera sig själva utan framförallt definieras av journalister som ofta har en negativ inställning till partiet. Förslagen och sverigedemokraternas åsikter blir därmed representerade på ett ofördelaktigt och ibland lögnaktigt sätt vilket blir problematiskt då de sällan har chans att försvara sig. Och upprepas en sak tillräckligt många gånger ses det ofta som sant. Den bild som ges av media av partiet kommer också att locka fel människor till partiet.

   Det intressanta skulle vara exakt vad du finner rasistiskt i deras partiprogram istället för att fokusera på vad personer som blivit utkastade ur partiet tycker. Vad är det som är rasistiskt?

   Du skriver att Ivar Arpi definition på rasism är godtycklig. Frågan är varför din definition skulle vara rätt? Varför har du rätt till självdefinition per automatik?

   Angående ”människors lika värde” är detta inte nödvändigt för en demokrati, eftersom det inte finns en nationalstat i världen som följer denna princip. Du skriver till exempel att likabehandling oavsett nationell tillhörighet är en grunduppsättning för demokrati. Men trots detta måste du vara medborgare för att ta del av alla de fördelar som en stat erbjuder. Ingen demokrati i världen erbjuder socialbidrag till en person som inte är medborgare oavsett dess livssituation. Därför är alla människors lika värde en princip som ingen lever upp till. Det används mest för att tysta en debatt i brist argument.

   Svara
  • sunnyman6 says: 31 januari, 2015 kl. 23:21

   Du påstår att SD skulle vara emot ”religionsfrihet, likhet inför lagen och likabehandling oavsett etnisk eller nationell tillhörighet.”
   Detta är nonsens – förutom det sista, ”nationell tillhörighet” som du finurligt smög in.
   Det finns nog inget land i världen som inte rättsligt skiljer mellan det egna landets medborgare och medborgare i andra länder. I synnerhet i en stat som Sverige, där ett medborgarskap för med sig en rad skattefinansierade förmåner, vore det fullständigt orimligt att försöka utsträcka dessa förmåner till hela världens befolkning då det skulle leda till systemets sammanbrott. Jodå, det finns ultraliberaler som faktiskt har sådana åsikter, (och du verkar höra till den sorten) men som tur är lär de aldrig få några vettiga människor med sig. Få av oss vill leva i det samhälle som skulle bli följden.

   Svara
 6. Majsan says: 13 november, 2014 kl. 15:19

  tack för en mycket välskriven och tydlig text, som förhoppningsvis läses av många! Bravo!

  Svara
 7. Caligula says: 13 november, 2014 kl. 12:39

  Kung Arpi slår till igen, och mot en av de mest högljudda och välförtjänta nätmobbarna mediesverige har skammen att inhysa.

  Det vore väldigt intressant med en replik från Virtanen i detta, där orden ”värdegrund” och ”rasism” ej får användas. Utan de bärande bjälkarna blir det nog svårt att hålla ihop snömoset.

  Svara
  • Frank says: 24 november, 2014 kl. 08:15

   En replik från Virtanen? ”when hell freezes” möjligen…

   Svara
 8. Olle Danielsson says: 13 november, 2014 kl. 09:54

  Mycket välskrivet och analytiskt!

  Svara
 9. Elin-Hatten av för ridderlig hederlighet! says: 13 november, 2014 kl. 01:13

  Tack Ivar för att du är så sund och bra! Heja dig! Jag är tacksam över att det finns nyanserade röster i den samhälleliga debatten. Ni behövs!

  Svara
 10. Thomas Schönbeck says: 12 november, 2014 kl. 22:11

  Tack Ivar. En upplysningens röst behövs i vansinnets tidevarv.

  Att vänstern mer och mer lyckas skrämma fler och fler organisationer och sammanslutningar till att annamma deras DDR version av demokrati (Deutsche Demokraische Republik) är mycket oroande och skrämmande för människor som eftersträvar verklig yttrandefrihet och demokrati för alla, inte bara för Virtanen med anhang.

  Det är när de goda tystas ner av de onda som ondskan segrar.

  Rasist och demokratikortet med ”alla människors lika värde” påståenden är det som används för att skrämma alla ”feltänkare” till tystnad.

  Svara
 11. SD är rasister och odemokrater says: 12 november, 2014 kl. 17:19

  Det är därför de lägger motioner om att ta bort demokratiska rättigheter för vissa människor?

  Svara
  • Anders says: 13 november, 2014 kl. 08:50

   Vilka är de demokratiska rättigheter du pratar om?

   Svara
  • Gleswe says: 13 november, 2014 kl. 12:59

   Kan du konkretisera? T.ex. att inte illegala invandrare skall ha gratis sjukvård och medicin? Är det en mänsklig rättighet?

   Svara
 12. Rikard Höglund says: 12 november, 2014 kl. 10:19

  Hej. Tack för att du vågar bemöta deras intellektuella ohederlighet med stringens och saklighet. Det är inte en dag för tidigt. Mer sånt! Gärna ett utredande reportage om hur marxistisk och postmodern ideologi (värdegrund) allt mer genomsyrar statlig och kommunal administration.

  Rikard

  Svara
 13. Alter Ego says: 12 november, 2014 kl. 09:06

  En avgörande skillnad mellan SD och V demokratiska arv är väl ändå att V fortfarande har sina gamla kommunister som högst närvarande? Se på Ohly, Lars Werner, & CH Hermansson – vem har tagit avstånd från dem? Snarare vördas de som förebilder och mysfarbröder – samma gubbar som tog pengar från andra sidan järnridån och badade bastu med DDRs hantlangare.

  Har inte ens i Expressen sett att de gamla SD-skeletten har någon som helst plats i dagens parti.

  Svara
  • brommanihilismen says: 13 november, 2014 kl. 08:33

   Skillnaden är också att alla dessa sossekommunister aldrig varit emot demokratin så länge det funnits bas att bygga den på.

   Svara
 14. Maja says: 11 november, 2014 kl. 23:12

  Balanserat, ödmjukt och adekvat

  Svara
 15. Anders Larsson says: 11 november, 2014 kl. 22:14

  När det gäller det demokratiska idealet om självbestämmande (snarare än majoritetstyranni) är SD med deras vurm för folkhemmet och Stockholms dominalism över regionerna, inget att hänga i julgranen.

  http://www.ofuss.se/2014/05/opinionsundersokning-hos-sveriges-riksdagsledamoter-ang-uttrade/

  Svara
 16. dud says: 11 november, 2014 kl. 21:45

  Oj vilken bra kommentar!

  Svara
 17. Erik says: 11 november, 2014 kl. 20:44

  Bra skrivet, men är det egentligen någon som följer slagordet ”alla människors lika värde”. Vi betalar ju tex inte ut socialbidrag till en kines även om han skulle uppfylla alla villkor. Socialbidrag utdelas ju endast till svenska medborgare och på så sätt blir inte alla människor lika mycket värda.

  Man måste väl trots allt inte anse att alla människor har svenskt medborgarskap för att anses demokratisk eller för att vara en god människa.

  Svara
 18. Lina Olsson says: 11 november, 2014 kl. 20:26

  Vad vitalt sagt ivar

  Svara
 19. Per Blomberg says: 11 november, 2014 kl. 19:55

  Kan bara hålla med! Nyanserat och svårt att missförstås. Alla som tycker att invandringen är för stor sägs med automatik vara rasistiska. Norge, Finland och Danmark har lägre kvoter än Sverige. Är då med samma logik våra grannländer rasistiska?

  Svara
 20. Jacob Hjort says: 11 november, 2014 kl. 19:34

  Virtanen är inte så skarp direkt. Tyvärr, med tanke på vilket utrymme han får.

  Svara
 21. bworf says: 11 november, 2014 kl. 19:19

  Bra skrivet, men i en tid när folk läser med binjurarna och inte med hjärnan kommer du att få väldigt mycket skit för att du är rationell och intellektuellt hederlig istället för att klia dina kompisar på ryggen.

  Tack Ivar för allt du gör för att få till en vettig debatt.

  Svara
 22. Kristoffer says: 11 november, 2014 kl. 18:48

  Väl formulerat och mycket bra skrivet!

  Precis som det skall vara, inga dumheter utan fakta!

  Svara
 23. OveP says: 11 november, 2014 kl. 18:47

  Tack för suverän text

  Svara
 24. Stefan says: 11 november, 2014 kl. 18:42

  Att Fredrik Virtanen virrar till det och inte vet vad han håller på med är inte första gången.
  Han är en nöjesjournalist och som sådan gäller det att vara politiskt korrekt och skapa nyheter. Om det stämmer med verkligheten är underordnat.

  Svara
 25. Julia says: 11 november, 2014 kl. 18:26

  Helt riktigt!

  Svara
 26. PeO says: 11 november, 2014 kl. 17:54

  Virtanen är en intellektuell krympling när det kommer till debatt. En störtskön uppläxning av Arpi!

  Svara
 27. Jonas says: 11 november, 2014 kl. 17:39

  Mycket bra skrivet. Tack

  Svara
 28. Fredrik Eliasson says: 11 november, 2014 kl. 17:19

  Tack för ett bra inlägg.

  Svara
 29. Timmy says: 11 november, 2014 kl. 17:17

  Faktum är att SD är det mest demokratiska partiet vi har i Sveriges riksdag, då dom är dom enda som vill införa direktdemokrati på kommunal, regional och nationell nivå.

  Svara
 30. elwee says: 11 november, 2014 kl. 15:26

  Bra och klargörande inlägg i den annars ack så enögda ”debatten”.
  Trots många frågor har jag hittills misslyckats med att få ett svar på vad ”allas lika värde” egentligen betyder.
  De som hänvisar till FN:s equal dignity är ute på riktigt tunn is eftersom det inte alls har med värde att göra.
  Det är svårt att bry sig om en grupp vars viktigaste slagord blev fel från början och när betydelsen saknar en stringent definition.

  Svara
  • Staffan Anderstig says: 11 november, 2014 kl. 23:20

   Håller med signaturen ELWEE.i den engelska versionen av deklarationen nämns värde value inte alls,men det passar de som vill omdana Sverige från grunden till något som tydligen skall vara ett föredöme Länderna i mellersta östern,vilka demokratiska värderingar gäller där?

   Svara
 31. Stellan Bojerud says: 11 november, 2014 kl. 15:07

  Redan 1996 konstaterade Rikspolisstyrelsen att SD var ett demokratiskt och parlamentariskt parti samt att de yngre SD-aktivisterna ansåg att partiet var ”för mesigt” och lämnade detta. Författare var Anna-Lena Lodenius, som ogillar SD men är objektiv i sin kritik.

  SD riksdagsgrupp 2010-2014 bestod av 20 personer, varav en invandrare, två andra generationens invandrare, två gifta med invandrare och två med utlandsadopteradebarn.

  Alla ledamöter utom en hade bakgrund i något annat riksdagsparti, de flesta var fd moderater. Jag har då inkluderat Jimmie Åkesson som moderat, ehuru han blott varit med i MSU – moderat skolungdom.

  Svara