Ivar Arpi - 19 augusti, 2014

Islamismen är inte representativ för islam

Jag följer utvecklingen med IS, tidigare ISIS, noga. Jag följer även debatten om dem noga. De allra flesta har varit noggranna med att skilja på dem och andra muslimer, på islamism och islam, på jihadister och muslimer. Som så många påpekat faller även vanliga muslimer offer för islamisternas reaktionära ideologi. Därför är det märkligt att Zakarias Zouhir i en debattartikel i Svenska Dagbladet (18/8) försöker sudda ut distinktionerna, som den absoluta majoriteten är noggranna med att göra, mellan IS och andra muslimer. Det är annars vanligt bland en annan sorts debattörer: att säga att distinktionen inte finns. Även Zouhir verkar vilja frammana bilden av att hela islam är under attack, inte bara islamismen. Det är samma retorik som islamisterna använder. Förutom att vara ordförande för Afrosvenskarnas Riksförbund är Zakarias Zouhir medgrundare av Muslimska Mänskliga Rättighetskommittén (MMRK) och aktiv i Vänsterpartiet. MMRK har gång på gång gjort uttalanden som tyder på att de har svårt att skilja på jihadism och islam. Fatima Doubakil, styrelseledamot i Muslimska Mänskliga Rättighetskommittén (MMRK) och initiativtagare till hijabuppropet, bjöd exempelvis in Munir Awad och Ali Berzengi till ett seminarium 2010. Berzengi hade 2005 dömts för att ha samlat in runt en miljon kronor till islamistiska terrorister i Irak. Samma Munir Awad dömdes 2012 till tolv års fängelse i Danmark efter att ha planerat ett terrorattentat mot Jyllandsposten. Doubakil själv är även knuten till organisationen Charta 2008 som tar dömda terrorister i försvar, bland annat Munir Awad. I går satte USA upp algeriern Said Arif på sanktionslistan för terrorister. Arif har haft nära koppling till den svenska organisationen Charta 2008. MMRK vill tillåta mänskliga rättigheter – så länge de stämmer överens med sharialagar. I Charta 2008:s styrelse sitter Mattias Gardell, den statligt anställda religionsprofessorn. MMRK samarbetar nära med Afrosvenskarnas Riksförbund vars talesperson är Kitimbwa Sabuni, som i sin tur även är ledamot i MMRK. Och Sabuni är gift med Fatima Doubakil. Lite rörigt, men värt att titta på och komma ihåg. Ett kluster av organisationer, där bl.a även Ibn Rushd ingår, som har samma personer som styrelseledamöter eller medlemmar. De roterar som talespersoner. Men budskapet är alltid detsamma. I mixen finns även Sveriges Unga Muslimer (SUM) och Islamiska förbundet som har kopplingar till flera av de här organisationerna. Så varför vill Zakarias Zouhir anklaga de som gör en tydlig distinktion mellan Islamiska Staten, tidigare ISIS, och vanliga muslimer för islamofobi? Varför vill han framställa kritik mot islamism och insatser mot jihadism som "en politisk attack mot muslimer"? Vem tjänar på en sådan sammanblandning? Lyckas han blir även kritik av jihadism och islamism detsamma som kritik mot islam. Jag tror dock tiden är förbi då islamofobianklagelsen lyckades avskräcka även rimlig kritik mot islamism. Tyvärr har anklagelsen använts så frikostigt att verklig muslimfientlighet hamnar i skymundan ibland. För det är viktigt att understryka att den finns och är ett problem, och inte låta personer som Zakarias Zouhir definiera den så brett att anklagelsen blir löjeväckande eller innehållslös.

Warning: Undefined variable $media in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/functions.php on line 218